Đá Citrine

Nhẫn nữ 20-0117R2147NA

Nhẫn nữ 20-0117R2147NA

5,757,000 VNĐ
4,605,600 VNĐ
Nhẫn nữ 20-0117R2147NA
5,757,000 VNĐ
4,605,600 VNĐ
 • Đá chính: Amethyst & Citrine
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 21-0117P2109NA

Mặt dây 21-0117P2109NA

3,950,000 VNĐ
3,160,000 VNĐ
Mặt dây 21-0117P2109NA
3,950,000 VNĐ
3,160,000 VNĐ
 • Đá chính: Citrine
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 22-0117P5233JA2430

Mặt dây 22-0117P5233JA2430

3,253,000 VNĐ
2,602,400 VNĐ
Mặt dây 22-0117P5233JA2430
3,253,000 VNĐ
2,602,400 VNĐ
 • Đá chính: Citrine
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 0214R6348LA0351

Nhẫn nữ 0214R6348LA0351

3,971,000 VNĐ
3,176,800 VNĐ
Nhẫn nữ 0214R6348LA0351
3,971,000 VNĐ
3,176,800 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Citrine
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 0214P6349LA0351

Mặt dây 0214P6349LA0351

2,101,000 VNĐ
1,680,800 VNĐ
Mặt dây 0214P6349LA0351
2,101,000 VNĐ
1,680,800 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Citrine
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Hoa tai 0214E6350LA0351

Hoa tai 0214E6350LA0351

2,701,000 VNĐ
2,160,800 VNĐ
Hoa tai 0214E6350LA0351
2,701,000 VNĐ
2,160,800 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Citrine
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 0214R6240JA0346

Nhẫn nữ 0214R6240JA0346

4,649,000 VNĐ
3,719,200 VNĐ
Nhẫn nữ 0214R6240JA0346
4,649,000 VNĐ
3,719,200 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Citrine
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 0214P6241JA0346

Mặt dây 0214P6241JA0346

3,147,000 VNĐ
2,517,600 VNĐ
Mặt dây 0214P6241JA0346
3,147,000 VNĐ
2,517,600 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Citrine
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Hoa tai 0214E6242JA0346

Hoa tai 0214E6242JA0346

3,319,000 VNĐ
2,655,200 VNĐ
Hoa tai 0214E6242JA0346
3,319,000 VNĐ
2,655,200 VNĐ
 • Màu: Vàng vàng
 • Đá chính: Citrine
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 0214R6243JA0338

Nhẫn nữ 0214R6243JA0338

5,505,000 VNĐ
4,404,000 VNĐ
Nhẫn nữ 0214R6243JA0338
5,505,000 VNĐ
4,404,000 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Citrine
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 0214P6244JA0338

Mặt dây 0214P6244JA0338

3,784,000 VNĐ
3,027,200 VNĐ
Mặt dây 0214P6244JA0338
3,784,000 VNĐ
3,027,200 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Citrine
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Hoa tai 0214E6245JA0338

Hoa tai 0214E6245JA0338

4,544,000 VNĐ
3,635,200 VNĐ
Hoa tai 0214E6245JA0338
4,544,000 VNĐ
3,635,200 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Citrine
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 0214P6199JA0336

Mặt dây 0214P6199JA0336

2,913,000 VNĐ
2,330,400 VNĐ
Mặt dây 0214P6199JA0336
2,913,000 VNĐ
2,330,400 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Citrine
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Hoa tai 0214E6200JA0336

Hoa tai 0214E6200JA0336

3,368,000 VNĐ
2,694,400 VNĐ
Hoa tai 0214E6200JA0336
3,368,000 VNĐ
2,694,400 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Citrine
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 20-0216R2715NA614

Nhẫn nữ 20-0216R2715NA614

6,990,000 VNĐ
5,592,000 VNĐ
Nhẫn nữ 20-0216R2715NA614
6,990,000 VNĐ
5,592,000 VNĐ
 • Màu: Vàng vàng
 • Đá chính: Citrine
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 20-0216P2716NA614

Mặt dây 20-0216P2716NA614

7,916,000 VNĐ
6,332,800 VNĐ
Mặt dây 20-0216P2716NA614
7,916,000 VNĐ
6,332,800 VNĐ
 • Màu: Vàng vàng
 • Đá chính: Citrine
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Hoa tai 20-0216E2717NA614

Hoa tai 20-0216E2717NA614

6,921,000 VNĐ
5,536,800 VNĐ
Hoa tai 20-0216E2717NA614
6,921,000 VNĐ
5,536,800 VNĐ
 • Màu: Vàng vàng
 • Đá chính: Citrine
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 20-0216R6425NA602

Nhẫn nữ 20-0216R6425NA602

13,684,000 VNĐ
10,947,200 VNĐ
Nhẫn nữ 20-0216R6425NA602
13,684,000 VNĐ
10,947,200 VNĐ
 • Màu: Vàng vàng
 • Đá chính: Citrine
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 20-0216P6525NA602

Mặt dây 20-0216P6525NA602

6,411,000 VNĐ
5,128,800 VNĐ
Mặt dây 20-0216P6525NA602
6,411,000 VNĐ
5,128,800 VNĐ
 • Màu: Vàng vàng
 • Đá chính: Citrine
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Hoa tai 20-0216E6625NA602

Hoa tai 20-0216E6625NA602

7,270,000 VNĐ
5,816,000 VNĐ
Hoa tai 20-0216E6625NA602
7,270,000 VNĐ
5,816,000 VNĐ
 • Màu: Vàng vàng
 • Đá chính: Citrine
 • Chất liệu: 0,068
Xem chi tiết
Copyright 2015 © DOJI Gold & Gems Group
* Thông tin bắt buộc
Ít nhất 6 ký tự gồm chữ và số
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng của DOJI
Nhận thông tin khuyến mãi qua Email
Đăng nhập bằng
Xin vui lòng nhập địa chỉ email của bạn:
 
Tin nhắn