Đá Amethyst

 • Trang 1/2
 • 1
 • 2
Nhẫn nữ 21-0117R2124NA

Nhẫn nữ 21-0117R2124NA

5,696,000 VNĐ
4,556,800 VNĐ
Nhẫn nữ 21-0117R2124NA
5,696,000 VNĐ
4,556,800 VNĐ
 • Đá chính: Amethyst
 • Màu: Vàng hồng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 20-0117R2136NA

Nhẫn nữ 20-0117R2136NA

5,777,000 VNĐ
4,621,600 VNĐ
Nhẫn nữ 20-0117R2136NA
5,777,000 VNĐ
4,621,600 VNĐ
 • Đá chính: Amethyst
 • Màu: Vàng hồng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 20-0117R2147NA

Nhẫn nữ 20-0117R2147NA

5,757,000 VNĐ
4,605,600 VNĐ
Nhẫn nữ 20-0117R2147NA
5,757,000 VNĐ
4,605,600 VNĐ
 • Đá chính: Amethyst & Citrine
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Hoa tai 1011E6098A

Hoa tai 1011E6098A

5,304,000 VNĐ
4,243,200 VNĐ
Hoa tai 1011E6098A
5,304,000 VNĐ
4,243,200 VNĐ
 • Đá chính: Amethyst
Xem chi tiết
Mặt dây 1011P6573A

Mặt dây 1011P6573A

5,304,000 VNĐ
4,243,200 VNĐ
Mặt dây 1011P6573A
5,304,000 VNĐ
4,243,200 VNĐ
 • Đá chính: Amethyst
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 038R8008BM

Nhẫn nữ 038R8008BM

44,730,000 VNĐ
35,784,000 VNĐ
Nhẫn nữ 038R8008BM
44,730,000 VNĐ
35,784,000 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Amethyst
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Mặt dây 0510P8000IM11

Mặt dây 0510P8000IM11

39,618,000 VNĐ
31,694,400 VNĐ
Mặt dây 0510P8000IM11
39,618,000 VNĐ
31,694,400 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Amethyst
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Mặt dây 0510P8000IM1

Mặt dây 0510P8000IM1

39,618,000 VNĐ
31,694,400 VNĐ
Mặt dây 0510P8000IM1
39,618,000 VNĐ
31,694,400 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Amethyst
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Mặt dây 067P8297BM

Mặt dây 067P8297BM

36,210,000 VNĐ
28,968,000 VNĐ
Mặt dây 067P8297BM
36,210,000 VNĐ
28,968,000 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Amethyst
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 0312R6052A

Nhẫn nữ 0312R6052A

6,710,000 VNĐ
5,368,000 VNĐ
Nhẫn nữ 0312R6052A
6,710,000 VNĐ
5,368,000 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Amethyst
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 0612P6123A

Nhẫn nữ 0612P6123A

9,862,000 VNĐ
7,889,600 VNĐ
Nhẫn nữ 0612P6123A
9,862,000 VNĐ
7,889,600 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Amethyst
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 20-0216R2615NA610

Nhẫn nữ 20-0216R2615NA610

5,672,000 VNĐ
4,537,600 VNĐ
Nhẫn nữ 20-0216R2615NA610
5,672,000 VNĐ
4,537,600 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Amethyst
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 20-0216P2616NA610

Mặt dây 20-0216P2616NA610

5,077,000 VNĐ
4,061,600 VNĐ
Mặt dây 20-0216P2616NA610
5,077,000 VNĐ
4,061,600 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Amethyst
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Hoa tai 20-0216E2617NA610

Hoa tai 20-0216E2617NA610

6,483,000 VNĐ
5,186,400 VNĐ
Hoa tai 20-0216E2617NA610
6,483,000 VNĐ
5,186,400 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Amethyst
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 20-0216R2618NA611

Nhẫn nữ 20-0216R2618NA611

14,842,000 VNĐ
11,873,600 VNĐ
Nhẫn nữ 20-0216R2618NA611
14,842,000 VNĐ
11,873,600 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Amethyst
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 20-0216P2619NA611

Mặt dây 20-0216P2619NA611

12,891,000 VNĐ
10,312,800 VNĐ
Mặt dây 20-0216P2619NA611
12,891,000 VNĐ
10,312,800 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Amethyst
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Hoa tai 20-0216E2704NA611

Hoa tai 20-0216E2704NA611

10,875,000 VNĐ
8,700,000 VNĐ
Hoa tai 20-0216E2704NA611
10,875,000 VNĐ
8,700,000 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Amethyst
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 20-0216R3000NA611

Nhẫn nữ 20-0216R3000NA611

19,631,000 VNĐ
15,704,800 VNĐ
Nhẫn nữ 20-0216R3000NA611
19,631,000 VNĐ
15,704,800 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Amethyst
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 20-0216P3001NA611

Mặt dây 20-0216P3001NA611

15,961,000 VNĐ
12,768,800 VNĐ
Mặt dây 20-0216P3001NA611
15,961,000 VNĐ
12,768,800 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Amethyst
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Hoa tai 20-0216E3002NA611

Hoa tai 20-0216E3002NA611

20,488,000 VNĐ
16,390,400 VNĐ
Hoa tai 20-0216E3002NA611
20,488,000 VNĐ
16,390,400 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Amethyst
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
 • Trang 1/2
 • 1
 • 2
Copyright 2015 © DOJI Gold & Gems Group
* Thông tin bắt buộc
Ít nhất 6 ký tự gồm chữ và số
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng của DOJI
Nhận thông tin khuyến mãi qua Email
Đăng nhập bằng
Xin vui lòng nhập địa chỉ email của bạn:
 
Tin nhắn