Lọc sản phẩm
Đang chọn

  Loại sản phẩm

  Đá chính

  Màu

  Đá phụ

  Chất liệu

  BST Vòng tay yêu thương

  • Trang 1/1
  • 1
  Mặt dây 0518P3501NA706

  Mặt dây 0518P3501NA706

  5,468,000 VNĐ
  4,374,400 VNĐ
  Mặt dây 0518P3501NA706
  5,468,000 VNĐ
  4,374,400 VNĐ
  • Đá chính: Ruby
  • Màu: Vàng vàng
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Hoa tai 0518E3502NA706

  Hoa tai 0518E3502NA706

  8,191,000 VNĐ
  6,552,800 VNĐ
  Hoa tai 0518E3502NA706
  8,191,000 VNĐ
  6,552,800 VNĐ
  • Đá chính: Ruby
  • Màu: Vàng vàng
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Nhẫn nữ 0518R3518NA708

  Nhẫn nữ 0518R3518NA708

  6,660,000 VNĐ
  5,328,000 VNĐ
  Nhẫn nữ 0518R3518NA708
  6,660,000 VNĐ
  5,328,000 VNĐ
  • Đá chính: Ruby
  • Màu: Vàng vàng
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Mặt dây 0518P3519NA708

  Mặt dây 0518P3519NA708

  5,782,000 VNĐ
  4,625,600 VNĐ
  Mặt dây 0518P3519NA708
  5,782,000 VNĐ
  4,625,600 VNĐ
  • Đá chính: Ruby
  • Màu: Vàng vàng
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Hoa tai 0518E3520NA708

  Hoa tai 0518E3520NA708

  7,724,000 VNĐ
  6,179,200 VNĐ
  Hoa tai 0518E3520NA708
  7,724,000 VNĐ
  6,179,200 VNĐ
  • Đá chính: Ruby
  • Màu: Vàng vàng
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Mặt dây 0518P3522NA711

  Mặt dây 0518P3522NA711

  6,410,000 VNĐ
  5,128,000 VNĐ
  Mặt dây 0518P3522NA711
  6,410,000 VNĐ
  5,128,000 VNĐ
  • Đá chính: Ruby
  • Màu: Vàng vàng
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Hoa tai 0518E3523NA711

  Hoa tai 0518E3523NA711

  8,285,000 VNĐ
  6,628,000 VNĐ
  Hoa tai 0518E3523NA711
  8,285,000 VNĐ
  6,628,000 VNĐ
  • Đá chính: Ruby
  • Màu: Vàng vàng
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Nhẫn nữ 0518R3003NA710

  Nhẫn nữ 0518R3003NA710

  7,287,000 VNĐ
  5,829,600 VNĐ
  Nhẫn nữ 0518R3003NA710
  7,287,000 VNĐ
  5,829,600 VNĐ
  • Đá chính: Ruby
  • Màu: Vàng vàng
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Mặt dây 0518P3004NA710

  Mặt dây 0518P3004NA710

  5,897,000 VNĐ
  4,717,600 VNĐ
  Mặt dây 0518P3004NA710
  5,897,000 VNĐ
  4,717,600 VNĐ
  • Đá chính: Ruby
  • Màu: Vàng vàng
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Hoa tai 0518E3005NA710

  Hoa tai 0518E3005NA710

  9,081,000 VNĐ
  7,264,800 VNĐ
  Hoa tai 0518E3005NA710
  9,081,000 VNĐ
  7,264,800 VNĐ
  • Đá chính: Ruby
  • Màu: Vàng vàng
  • Chất liệu: Vàng 24k
  Xem chi tiết
  Nhẫn nữ 0518R3539NA707

  Nhẫn nữ 0518R3539NA707

  8,030,000 VNĐ
  6,424,000 VNĐ
  Nhẫn nữ 0518R3539NA707
  8,030,000 VNĐ
  6,424,000 VNĐ
  • Đá chính: Ruby
  • Màu: Vàng vàng
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Mặt dây 0518P3540NA707

  Mặt dây 0518P3540NA707

  5,357,000 VNĐ
  4,285,600 VNĐ
  Mặt dây 0518P3540NA707
  5,357,000 VNĐ
  4,285,600 VNĐ
  • Đá chính: Ruby
  • Màu: Vàng vàng
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Hoa tai 0518E3541NA707

  Hoa tai 0518E3541NA707

  8,206,000 VNĐ
  6,564,800 VNĐ
  Hoa tai 0518E3541NA707
  8,206,000 VNĐ
  6,564,800 VNĐ
  • Đá chính: Ruby
  • Màu: Vàng vàng
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Nhẫn nữ 0518R3574NA709

  Nhẫn nữ 0518R3574NA709

  10,730,000 VNĐ
  8,584,000 VNĐ
  Nhẫn nữ 0518R3574NA709
  10,730,000 VNĐ
  8,584,000 VNĐ
  • Đá chính: Ruby
  • Màu: Vàng vàng
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Mặt dây 0518P3575NA709

  Mặt dây 0518P3575NA709

  10,685,000 VNĐ
  8,548,000 VNĐ
  Mặt dây 0518P3575NA709
  10,685,000 VNĐ
  8,548,000 VNĐ
  • Đá chính: Ruby
  • Màu: Vàng vàng
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Nhẫn nữ 0518R3620NA712

  Nhẫn nữ 0518R3620NA712

  12,263,000 VNĐ
  9,810,400 VNĐ
  Nhẫn nữ 0518R3620NA712
  12,263,000 VNĐ
  9,810,400 VNĐ
  • Đá chính: Ruby
  • Màu: Vàng vàng
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Mặt dây 0518P3621NA712

  Mặt dây 0518P3621NA712

  11,013,000 VNĐ
  8,810,400 VNĐ
  Mặt dây 0518P3621NA712
  11,013,000 VNĐ
  8,810,400 VNĐ
  • Đá chính: Ruby
  • Màu: Vàng vàng
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Hoa tai 0518E3622NA712

  Hoa tai 0518E3622NA712

  11,356,000 VNĐ
  9,084,800 VNĐ
  Hoa tai 0518E3622NA712
  11,356,000 VNĐ
  9,084,800 VNĐ
  • Đá chính: Ruby
  • Màu: Vàng vàng
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  • Trang 1/1
  • 1
  Copyright 2015 © DOJI Gold & Gems Group
  * Thông tin bắt buộc
  Ít nhất 6 ký tự gồm chữ và số
  Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng của DOJI
  Nhận thông tin khuyến mãi qua Email
  Đăng nhập bằng
  Xin vui lòng nhập địa chỉ email của bạn:
   
  Tin nhắn