Lọc sản phẩm

BST Vẻ đẹp tiềm ẩn

 • Trang 1/2
 • 1
 • 2
Nhẫn nữ 20-0216R5926NA607

Nhẫn nữ 20-0216R5926NA607

14,780,000 VNĐ
11,824,000 VNĐ
Nhẫn nữ 20-0216R5926NA607
14,780,000 VNĐ
11,824,000 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Topaz
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 20-0216P6026NA607

Mặt dây 20-0216P6026NA607

13,048,000 VNĐ
10,438,400 VNĐ
Mặt dây 20-0216P6026NA607
13,048,000 VNĐ
10,438,400 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Topaz
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Hoa tai 20-0216E6126NA607

Hoa tai 20-0216E6126NA607

11,222,000 VNĐ
8,977,600 VNĐ
Hoa tai 20-0216E6126NA607
11,222,000 VNĐ
8,977,600 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Topaz
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 20-0216R2715NA614

Nhẫn nữ 20-0216R2715NA614

6,990,000 VNĐ
5,592,000 VNĐ
Nhẫn nữ 20-0216R2715NA614
6,990,000 VNĐ
5,592,000 VNĐ
 • Màu: Vàng vàng
 • Đá chính: Citrine
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 20-0216P2716NA614

Mặt dây 20-0216P2716NA614

7,916,000 VNĐ
6,332,800 VNĐ
Mặt dây 20-0216P2716NA614
7,916,000 VNĐ
6,332,800 VNĐ
 • Màu: Vàng vàng
 • Đá chính: Citrine
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Hoa tai 20-0216E2717NA614

Hoa tai 20-0216E2717NA614

6,921,000 VNĐ
5,536,800 VNĐ
Hoa tai 20-0216E2717NA614
6,921,000 VNĐ
5,536,800 VNĐ
 • Màu: Vàng vàng
 • Đá chính: Citrine
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 20-0216R6425NA602

Nhẫn nữ 20-0216R6425NA602

13,684,000 VNĐ
10,947,200 VNĐ
Nhẫn nữ 20-0216R6425NA602
13,684,000 VNĐ
10,947,200 VNĐ
 • Màu: Vàng vàng
 • Đá chính: Citrine
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 20-0216P6525NA602

Mặt dây 20-0216P6525NA602

6,411,000 VNĐ
5,128,800 VNĐ
Mặt dây 20-0216P6525NA602
6,411,000 VNĐ
5,128,800 VNĐ
 • Màu: Vàng vàng
 • Đá chính: Citrine
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Hoa tai 20-0216E6625NA602

Hoa tai 20-0216E6625NA602

7,270,000 VNĐ
5,816,000 VNĐ
Hoa tai 20-0216E6625NA602
7,270,000 VNĐ
5,816,000 VNĐ
 • Màu: Vàng vàng
 • Đá chính: Citrine
 • Chất liệu: 0,068
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 20-0216R2659NA607

Nhẫn nữ 20-0216R2659NA607

14,266,000 VNĐ
11,412,800 VNĐ
Nhẫn nữ 20-0216R2659NA607
14,266,000 VNĐ
11,412,800 VNĐ
 • Màu: Vàng vàng
 • Đá chính: Citrine
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 20-0216P2660NA607

Mặt dây 20-0216P2660NA607

12,048,000 VNĐ
9,638,400 VNĐ
Mặt dây 20-0216P2660NA607
12,048,000 VNĐ
9,638,400 VNĐ
 • Màu: Vàng vàng
 • Đá chính: Citrine
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Hoa tai 20-0216E2661NA607

Hoa tai 20-0216E2661NA607

10,520,000 VNĐ
8,416,000 VNĐ
Hoa tai 20-0216E2661NA607
10,520,000 VNĐ
8,416,000 VNĐ
 • Màu: Vàng vàng
 • Đá chính: Citrine
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 20-0216R2615NA610

Nhẫn nữ 20-0216R2615NA610

5,672,000 VNĐ
4,537,600 VNĐ
Nhẫn nữ 20-0216R2615NA610
5,672,000 VNĐ
4,537,600 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Amethyst
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 20-0216P2616NA610

Mặt dây 20-0216P2616NA610

5,077,000 VNĐ
4,061,600 VNĐ
Mặt dây 20-0216P2616NA610
5,077,000 VNĐ
4,061,600 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Amethyst
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Hoa tai 20-0216E2617NA610

Hoa tai 20-0216E2617NA610

6,483,000 VNĐ
5,186,400 VNĐ
Hoa tai 20-0216E2617NA610
6,483,000 VNĐ
5,186,400 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Amethyst
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 20-0216R2618NA611

Nhẫn nữ 20-0216R2618NA611

14,842,000 VNĐ
11,873,600 VNĐ
Nhẫn nữ 20-0216R2618NA611
14,842,000 VNĐ
11,873,600 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Amethyst
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 20-0216P2619NA611

Mặt dây 20-0216P2619NA611

12,891,000 VNĐ
10,312,800 VNĐ
Mặt dây 20-0216P2619NA611
12,891,000 VNĐ
10,312,800 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Amethyst
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Hoa tai 20-0216E2704NA611

Hoa tai 20-0216E2704NA611

10,875,000 VNĐ
8,700,000 VNĐ
Hoa tai 20-0216E2704NA611
10,875,000 VNĐ
8,700,000 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Amethyst
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 20-0216R3000NA611

Nhẫn nữ 20-0216R3000NA611

19,631,000 VNĐ
15,704,800 VNĐ
Nhẫn nữ 20-0216R3000NA611
19,631,000 VNĐ
15,704,800 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Amethyst
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 20-0216P3001NA611

Mặt dây 20-0216P3001NA611

15,961,000 VNĐ
12,768,800 VNĐ
Mặt dây 20-0216P3001NA611
15,961,000 VNĐ
12,768,800 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Amethyst
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
 • Trang 1/2
 • 1
 • 2
Copyright 2015 © DOJI Gold & Gems Group
* Thông tin bắt buộc
Ít nhất 6 ký tự gồm chữ và số
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng của DOJI
Nhận thông tin khuyến mãi qua Email
Đăng nhập bằng
Xin vui lòng nhập địa chỉ email của bạn:
 
Tin nhắn