Bảng giá vàng

 

Bảng giá vàng

(Đơn vị: VNĐ; NaN: Chưa có dữ liệu)
Tên viết tắt:
SJC: Vàng Miếng
AVPL: Vàng ép vỉ Âu Vàng Phúc Long
KTT: Vàng ép vỉ Kim Thần Tài
Kim Giáp: Vàng ép vỉ Kim Giáp
Phi SJC: Vàng Miếng khác