Kim Cương Viên

Sắp xếp theo

Tất cả sản phẩm

Mua sắm hàng ngàn viên kim cương tại DOJI. Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm viên kim cương theo mong muốn.

Hình dạng (Shape)

Chế tác (Cut) Chất lượng chế tác (CUT). Tìm hiểu thêm

Giá (Price) Giá kim cương

Trọng lượng (Carat) Trọng lượng Carat (Carat Weight). Tìm hiểu thêm

Kích thước (Size) Kích thước (Size). Tìm hiểu thêm

Cấp màu (Color) Màu sắc (Color). Tìm hiểu thêm

Độ tinh khiết (Clarity) Độ tinh khiết (Clarity). Tìm hiểu thêm

Kiểm định (Accreditation)

Độ bóng (Polish) Độ bóng (Polish). Tìm hiểu thêm

Mặt bàn (Table)

Phát quang (Fluorescense) Phát quang (Fluorescence). Tìm hiểu thêm

Độ đối xứng (Symmetry) Độ đối xứng (Symmetry). Tìm hiểu thêm

Độ sâu (Depth) Độ sâu kim cương

Tìm kiếm
Tìm kiếm (97)
So sánh (0)
Làm mới bộ lọc
So sánh
Hình dạng
Trọng lượng (cts)
Chế tác
Cấp màu
Độ tinh khiết
Kiểm định
Độ bóng
Kích thước (mm)
Phát quang
Độ đối xứng
Giá (VNĐ)
Chi tiết
Round
Round
1.03
Excellent
F
VS2
GIA
EX
6.5
FNT
EX
322,597,000
Round
Round
0.81
Excellent
F
VS1
GIA
EX
6
NON
EX
149,796,000
Round
Round
0.91
Excellent
E
VVS1
GIA
EX
6.3
MB
EX
322,633,000
Round
Round
0.75
Excellent
D
IF
GIA
EX
6
FNT
EX
277,915,000
Round
Round
0.85
Excellent
F
VVS2
GIA
EX
6
NON
EX
195,455,000
Round
Round
0.8
Excellent
F
VVS2
GIA
VG
6
NON
EX
195,455,000
Round
Round
0.74
Excellent
E
VVS1
GIA
EX
6
STG
VG
218,299,000
Round
Round
0.8
Excellent
E
IF
GIA
EX
6
STG
EX
231,455,000
Round
Round
0.8
Excellent
F
VS1
GIA
EX
6
FNT
EX
149,796,000
Round
Round
1.13
Very good
E
VVS1
GIA
EX
6.8
NON
VG
531,698,000
Round
Round
0.8
Excellent
E
VS2
GIA
EX
6
NON
EX
153,541,000
Round
Round
0.82
Excellent
F
VVS2
GIA
EX
6
NON
EX
195,455,000
Round
Round
1
Excellent
F
VS1
GIA
EX
6.3
FNT
EX
294,725,000
Round
Round
1
Excellent
E
VS1
GIA
EX
6.3
FNT
EX
318,472,000
Round
Round
1
Excellent
E
VS1
GIA
EX
6.3
FNT
EX
318,472,000
Round
Round
0.83
Excellent
D
VS2
GIA
EX
6
NON
EX
157,821,000
Round
Round
1
Excellent
E
VVS2
GIA
EX
6.3
FNT
EX
383,932,000
Round
Round
1
Excellent
D
VVS1
GIA
EX
6.3
FNT
EX
463,056,000
Round
Round
0.9
Excellent
D
VVS1
GIA
EX
6.3
NON
VG
369,074,000
Round
Round
0.8
Excellent
F
VVS2
GIA
EX
6
NON
EX
195,455,000

Hiển thị 20 trên 97 sản phẩm

So sánh
Hình dạng
Trọng lượng (cts)
Chế tác
Cấp màu
Độ tinh khiết
Kiểm định
Độ bóng
Kích thước (mm)
Phát quang
Độ đối xứng
Giá (VNĐ)
Chi tiết
TextFooter