Clarity (Độ tinh khiết)

Chỉ mức độ chứa tương đối các bao thể bên trong và các tì vết bên ngoài của viên kim cương. Nó phụ thuộc vào số lượng, kích cỡ, bản chất, vị trí, màu sắc của các bao thể bên trong và tì vết bên ngoài. Độ tinh khiết của một viên kim cương được đánh giá dựa trên kết quả khi nhìn dưới kính lúp có độ phóng đại 10.

Bảng phân cấp độ tinh khiết của GIA

Bảng minh họa các cấp độ tinh khiết

Trong tiêu chuẩn 4Cs thì tiêu chí Độ tinh khiết dễ hiểu hơn cả. Theo các chuyên gia, tiêu chí về Độ tinh khiết ít ảnh hướng nhất đối với diện mạo của viên kim cương. Nhưng những viên kim cương càng sạch thì càng được đánh giá cao. Những viên kim cương có nhiều bao thể bên trong có thể ảnh hưởng tới độ bền của viên đá. Những viên kim cương trong khoảng SI và VS là những viên có giá trị hợp lý hơn cả. Tuy nhiên, bạn cần kiểm tra lại xem những bao thể có thể nhìn thấy bằng mắt thường hay không trước khi quyết định mua.

TextFooter