Lọc sản phẩm
Đang chọn

  Trang sức Kim cương gắn sẵn

  Hoa tai 085-0617E2603VC1

  Hoa tai 085-0617E2603VC1

  46,929,000 VNĐ
  Hoa tai 085-0617E2603VC1 46,929,000 VNĐ
  • Hình dạng: Round
  • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
  • Màu: Vàng hồng
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Mặt dây 091-0417P1728VC1

  Mặt dây 091-0417P1728VC1

  35,273,000 VNĐ
  Mặt dây 091-0417P1728VC1 35,273,000 VNĐ
  • Hình dạng: Round
  • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
  • Màu: Vàng trắng
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Mặt dây 095-0615P8025VC1

  Mặt dây 095-0615P8025VC1

  34,265,000 VNĐ
  Mặt dây 095-0615P8025VC1 34,265,000 VNĐ
  • Hình dạng: Round
  • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
  • Màu: Vàng trắng
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Mặt dây 0418P4149VC338#2

  Mặt dây 0418P4149VC338#2

  34,843,000 VNĐ
  Mặt dây 0418P4149VC338#2 34,843,000 VNĐ
  • Hình dạng: Round
  • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
  • Màu: Vàng trắng
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Mặt dây 200-0617P2563VC1

  Mặt dây 200-0617P2563VC1

  29,932,000 VNĐ
  Mặt dây 200-0617P2563VC1 29,932,000 VNĐ
  • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Hoa tai 200-0617E2562VC1

  Hoa tai 200-0617E2562VC1

  29,030,000 VNĐ
  Hoa tai 200-0617E2562VC1 29,030,000 VNĐ
  • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
  • Màu: Vàng trắng
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Mặt dây 085-1014P7185VC1

  Mặt dây 085-1014P7185VC1

  40,317,000 VNĐ
  Mặt dây 085-1014P7185VC1 40,317,000 VNĐ
  • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
  • Màu: Vàng trắng
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Hoa tai 0418E4177VC416

  Hoa tai 0418E4177VC416

  38,498,000 VNĐ
  Hoa tai 0418E4177VC416 38,498,000 VNĐ
  • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
  • Màu: Vàng trắng
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Mặt dây 0714P7084VC1

  Mặt dây 0714P7084VC1

  40,526,000 VNĐ
  Mặt dây 0714P7084VC1 40,526,000 VNĐ
  • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
  • Màu: Vàng trắng
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Hoa tai 0714E7082VC1

  Hoa tai 0714E7082VC1

  58,004,000 VNĐ
  Hoa tai 0714E7082VC1 58,004,000 VNĐ
  • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
  • Màu: Vàng trắng
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Nhẫn nữ 092-0417R1729VC1
  Nhẫn nữ 092-0417R1729VC1 31,255,000 VNĐ
  • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
  • Màu: Vàng trắng
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Mặt dây 080-0316P6615VC1

  Mặt dây 080-0316P6615VC1

  30,085,000 VNĐ
  Mặt dây 080-0316P6615VC1 30,085,000 VNĐ
  • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
  • Màu: Vàng trắng
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Hoa tai 085-1014E7155VC1

  Hoa tai 085-1014E7155VC1

  47,893,000 VNĐ
  Hoa tai 085-1014E7155VC1 47,893,000 VNĐ
  • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
  • Màu: Vàng trắng
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Hoa tai 075-0116E7760VC1

  Hoa tai 075-0116E7760VC1

  32,113,000 VNĐ
  Hoa tai 075-0116E7760VC1 32,113,000 VNĐ
  • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
  • Màu: Vàng hồng
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Hoa tai 080-0316E6684VC1

  Hoa tai 080-0316E6684VC1

  35,491,000 VNĐ
  Hoa tai 080-0316E6684VC1 35,491,000 VNĐ
  • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
  • Màu: Vàng hồng
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Hoa tai 080-0316E6708VC1

  Hoa tai 080-0316E6708VC1

  39,924,000 VNĐ
  Hoa tai 080-0316E6708VC1 39,924,000 VNĐ
  • Hình dạng: Round
  • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
  • Màu: Vàng trắng
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Hoa tai 080-0316E6682VC1

  Hoa tai 080-0316E6682VC1

  38,517,000 VNĐ
  Hoa tai 080-0316E6682VC1 38,517,000 VNĐ
  • Hình dạng: Round
  • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
  • Màu: Vàng trắng
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Hoa tai 080-0316E6707VC1

  Hoa tai 080-0316E6707VC1

  39,917,000 VNĐ
  Hoa tai 080-0316E6707VC1 39,917,000 VNĐ
  • Hình dạng: Round
  • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
  • Màu: Vàng trắng
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Hoa tai 080-0316E6712VC1

  Hoa tai 080-0316E6712VC1

  40,727,000 VNĐ
  Hoa tai 080-0316E6712VC1 40,727,000 VNĐ
  • Hình dạng: Round
  • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
  • Màu: Vàng trắng
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Hoa tai 080-0316E6686VC1

  Hoa tai 080-0316E6686VC1

  40,274,000 VNĐ
  Hoa tai 080-0316E6686VC1 40,274,000 VNĐ
  • Hình dạng: Round
  • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
  • Màu: Vàng trắng
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Copyright 2015 © DOJI Gold & Gems Group
  * Thông tin bắt buộc
  Ít nhất 6 ký tự gồm chữ và số
  Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng của DOJI
  Nhận thông tin khuyến mãi qua Email
  Đăng nhập bằng
  Xin vui lòng nhập địa chỉ email của bạn:
   
  Tin nhắn