Thành tích

Với những nỗ lực không ngừng, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI liên tục nhận được những bằng khen, giải thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các Bộ, Ban ngành Trung ương dành cho các sản phẩm, thương hiệu và cá nhân lãnh đạo xuất sắc:

Huân chương Lao động Hạng Ba của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam “Đã có nhiều thành tích trong Công tác từ năm 2006 đến năm 2010 góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và Bảo vệ Tổ quốc” trao cho Tập đoàn (Năm 2011);

Huân chương Lao động Hạng Nhì của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam “Đã có nhiều thành tích trong Công tác từ năm 2009 đến năm 2013 góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và Bảo vệ Tổ quốc” trao cho Tập đoàn (Năm 2014);

Huân chương Lao động Hạng Nhất của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam “Đã có nhiều thành tích trong Công tác từ năm 2014 đến năm 2018 góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và Bảo vệ Tổ quốc” trao cho Tập đoàn (Năm 2019);

- Huân chương Lao động Hạng Ba của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam trao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc Đỗ Minh Phú (Năm 2012, Năm 2014);

Huân chương Lao động Hạng Nhì của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam “Đã có nhiều thành tích trong Công tác từ năm 2014 đến năm 2018 góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và Bảo vệ Tổ quốc” trao cho Chủ tịch Hội đồng sáng lập Đỗ Minh Phú (Năm 2019);

Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ vì “Đã hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2012” của thành phố Hà Nội trao cho Tập đoàn DOJI (Năm 2013);

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì “Đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2007 đến năm 2009, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa Xã hội và Bảo vệ Tổ quốc” trao cho Tập đoàn DOJI (Năm 2010);

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc Đỗ Minh Phú (Năm 2011 & Năm 2013);

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trao cho các Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Đỗ Minh Đức, Đỗ Vũ Phương Anh, Dương Anh Tuấn (2014);

Thương hiệu Quốc gia Việt Nam do Bộ Công thương xếp hạng và Thủ tưởng Chính phủ phê duyệt trong 8 năm liên tiếp (Từ năm 2012 đến năm 2019);

- Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2015 do Thủ tướng Chính phủ trao tặng (Năm 2016);

- Giải Vàng Chất lượng Quốc gia năm 2016 do Thủ tướng Chính Phủ trao tặng (Năm 2017);

- Xếp hạng Doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam (Theo VNR 500): Top 5/500 trong 10 năm liên tiếp (từ năm 2010 đến năm 2019), trong đó 3 năm liên tiếp 2012, 2013, 2014 xếp vị trí thứ 1;

- Xếp hạng Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (Theo VNR 500): DOJI thăng hạng liên tục và hiện nay đứng thứ 17 trong số 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam;

Cúp Thánh Gióng trao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc Đỗ Minh Phú (Năm 2010 và Năm 2016);

Danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú trao cho Chủ tịch Hội đồng sáng lập Đỗ Minh Phú năm 2019;

- Giải thưởng Doanh nhân xuất sắc khu vực châu Á Thái Bình Dương năm 2019 trao cho Chủ tịch Hội đồng sáng lập Đỗ Minh Phú do Tổ chức uy tín Enterprise Asia bình chọn;

Bằng khen của Chủ tịch UBND TP. Hà Nội “Đã có thành tích xuất sắc đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô” (Năm 2015);

Bằng khen của Bộ Khoa học Công nghệ “Đã có nhiều ứng dụng khoa học và công nghệ góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh”  trao cho Tập đoàn DOJI (Năm 2014);

Bằng khen của Bộ Khoa học Công nghệ “Đã có nhiều thành tích trong hoạt động khoa học và công nghệ góp phần thúc đẩy hoạt động SXKD” trao cho Phó Tổng Giám đốc Đỗ Minh Đức (Năm 2013);

Bằng khen của Bộ Công thương “Doanh nhân xuất sắc Thương mại dịch vụ Việt Nam 2013” trao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc Đỗ Minh Phú (Năm 2014);

Bằng khen của Bộ Công thương “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Công thương VN năm 2011” trao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc Đỗ Minh Phú (Năm 2011, Năm 2012 & Năm 2013);

Bằng khen của Bộ Công thương “Đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động SXKD góp phần đẩy mạnh phát triển ngành Công thương Việt Nam” trao cho Phó Tổng Giám đốc Đỗ Minh Đức (Năm 2011, 2012 & 2016) và Phó Tổng Giám đốc Đỗ Vũ Phương Anh (Năm 2011 & 2016);

Bằng khen của Bộ Công thương “Đã có nhiều thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Công Thương Việt Nam, nhân kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Công ty (28/7/1994 – 28/7/2019)” trao cho Tập đoàn DOJI (năm 2019);

Bằng khen của Bộ Công thương “Đã có nhiều thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Công thương Việt Nam, nhân kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Công ty (28/07/1994 – 28/07/2019)” trao cho Chủ tịch Hội đồng sáng lập Đỗ Minh Phú, Phó Chủ Tịch – Tổng Giám đốc Đỗ Minh Đức và Phó Chủ tịch Đỗ Vũ Phương Anh (Năm 2019);

Kỷ niệm chương của Bộ Công thương “Vì sự nghiệp phát triển ngành Công thương Việt Nam” trao tặng cho Chủ tịch Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc Đỗ Minh Phú (Năm 2013);

Cờ “Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua” của Chủ tịch UBND TP. Hà Nội trao cho Tập đoàn DOJI (Năm 2013);

- Đạt Chứng nhận Tiêu chuẩn ISO 9001:2008 về Hệ thống quản lý chất lượng do Tập đoàn SGS Anh Quốc - tổ chức hàng đầu thế giới trong lĩnh vực giám định, thử nghiệm, chứng nhận và thẩm tra cấp (Năm 2012);

- Giải thưởng của Bộ Công thương Top 10 Doanh nhân Thương mại dịch vụ xuất sắc năm 2011 trao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc Đỗ Minh Phú (Năm 2012);

- Giải thưởng của Uỷ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Công thương, VCCI “Vì sự phát triển ngành Mỹ nghệ kim hoàn Đá quý Việt Nam” trao cho Tập đoàn  DOJI (Năm 2012);

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Tổng Giám đốc Đỗ Minh Phú lọt vào Top 24 Doanh nhân xuất sắc Giải thưởng Ernst và Young - Bản lĩnh Doanh nhân lập nghiệp do phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Công ty TNHH Ernst và Young Việt Nam tổ chức (Năm 2011);

Bằng khen của Bộ Công thương “Doanh nghiệp Thương mại Dịch vụ tiêu biểu năm 2010” (Năm 2010);

Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hà Nội “Đã có thành tích trong phong trào thi đua khối các Doanh nghiệp trên địa bàn TP Hà Nội” trao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc Đỗ Minh Phú (Năm 2009 & Năm 2010), Phó Tổng Giám đốc Đỗ Minh Đức (Năm 2013) và Phó Tổng Giám đốc Đỗ Vũ Phương Anh (Năm 2012 & Năm 2013);

Bằng khen của Bộ Công thương “Doanh nghiệp xuất sắc toàn quốc năm 2009” & “Doanh nhân xuất sắc toàn quốc năm 2009” trao tặng cho Tập đoàn DOJI & Chủ tịch Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc Đỗ Minh Phú (Năm 2009);

Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hà Nội “Đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2009” trao cho Tập đoàn DOJI (Năm 2009);

- Danh hiệu của Hội đồng Doanh nhân Nữ Việt Nam – VCCI “Doanh nhân Nữ ASEAN tiêu biểu”  trao cho Phó Tổng Giám đốc Đỗ Vũ Phương Anh (Năm 2016);

- Giải thưởng của Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam “Nữ doanh nhân Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh” trao cho Phó Tổng Giám đốc Đỗ Vũ Phương Anh (Năm 2016);

- Bằng khen của Uỷ Ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái vì đã có thành tích xuất sắc trong cuộc vận động xây dựng Ủng hộ Quỹ vì người nghèo năm 2009;

- Các giải thưởng khác: Quả cầu Vàng, Ngôi sao Việt Nam, Tinh hoa Việt Nam, Doanh nhân - Doanh nghiệp xuất sắc 2009, Siêu cúp Thương hiệu mạnh và Phát triển bền vững, Cúp Sen Vàng, Cúp Bông Hồng Vàng, Cúp Thăng Long, Giải thưởng Trách nhiệm xã hội Doanh nghiệp, Nhãn hiệu nổi tiếng, Thương hiệu nổi tiếng quốc gia, Doanh nghiệp tiêu biểu, Dấu ấn 1000 năm Thăng Long - Hà Nội , Sản phẩm tiêu biểu 1000 năm Thăng Long, Doanh nghiệp Thương mại dịch vụ Tiêu biểu 2010, Nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam, Top 100 sản phẩm - dịch vụ Tin và Dùng, Doanh nghiệp Thương mại dịch vụ xuất sắc 2013, Thương hiệu mạnh Việt Nam (2013-2015) ...

TextFooter