Sản phẩm nổi bật

Nhẫn 0420R3396NAL1007

4,470,000 VNĐ
3,576,000 VNĐ
Nhẫn 0420R3396NAL1007 3,576,000 VNĐ
 • Đá chính: Swarovski
 • Màu: Vàng hồng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết

Mặt dây 0420P3289NAL1008

2,330,000 VNĐ
1,864,000 VNĐ
Mặt dây 0420P3289NAL1008 1,864,000 VNĐ
 • Đá chính: Swarovski
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết

Nhẫn 0420R3411NAL1009

3,280,000 VNĐ
2,624,000 VNĐ
Nhẫn 0420R3411NAL1009 2,624,000 VNĐ
 • Đá chính: Swarovski
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết

Nhẫn 0420R3414NAL1010

4,800,000 VNĐ
3,840,000 VNĐ
Nhẫn 0420R3414NAL1010 3,840,000 VNĐ
 • Đá chính: Swarovski
 • Màu: Vàng hồng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết

Nhẫn 0420R3429NAL1011

3,280,000 VNĐ
2,624,000 VNĐ
Nhẫn 0420R3429NAL1011 2,624,000 VNĐ
 • Đá chính: Swarovski
 • Màu: Vàng vàng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết

Mặt dây 0420P3348NAL1012

1,650,000 VNĐ
1,320,000 VNĐ
Mặt dây 0420P3348NAL1012 1,320,000 VNĐ
 • Đá chính: Swarovski
 • Màu: Vàng hồng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết

Mặt dây 0420P3100NAL1013

1,990,000 VNĐ
1,592,000 VNĐ
Mặt dây 0420P3100NAL1013 1,592,000 VNĐ
 • Đá chính: Swarovski
 • Màu: Vàng hồng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết

Mặt dây 0420P3178NAL1014

1,750,000 VNĐ
1,400,000 VNĐ
Mặt dây 0420P3178NAL1014 1,400,000 VNĐ
 • Đá chính: Swarovski
 • Màu: Vàng hồng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết

Bông tai 0420E3231NAL1015

3,710,000 VNĐ
2,968,000 VNĐ
Bông tai 0420E3231NAL1015 2,968,000 VNĐ
 • Đá chính: Swarovski
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết

Bông tai 0420E3248NAL1016

3,960,000 VNĐ
3,168,000 VNĐ
Bông tai 0420E3248NAL1016 3,168,000 VNĐ
 • Đá chính: Swarovski
 • Màu: Vàng hồng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Copyright 2015 © DOJI Gold & Gems Group
* Thông tin bắt buộc
Ít nhất 6 ký tự gồm chữ và số
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng của DOJI
Nhận thông tin khuyến mãi qua Email
Đăng nhập bằng
Xin vui lòng nhập địa chỉ email của bạn:
 
Tin nhắn