Ổ chờ

Nhẫn nữ 1013R9353VA

Nhẫn nữ 1013R9353VA

7,717,000 VNĐ
6,559,450 VNĐ
Nhẫn nữ 1013R9353VA
7,717,000 VNĐ
6,559,450 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 1213R6829VA1

Nhẫn nữ 1213R6829VA1

13,192,000 VNĐ
11,213,200 VNĐ
Nhẫn nữ 1213R6829VA1
13,192,000 VNĐ
11,213,200 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 098R5000BG

Nhẫn nữ 098R5000BG

14,191,000 VNĐ
12,062,350 VNĐ
Nhẫn nữ 098R5000BG
14,191,000 VNĐ
12,062,350 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 080-0914R5946VA1

Nhẫn nữ 080-0914R5946VA1

43,006,000 VNĐ
36,555,100 VNĐ
Nhẫn nữ 080-0914R5946VA1
43,006,000 VNĐ
36,555,100 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 080-0914R5942VA1

Nhẫn nữ 080-0914R5942VA1

34,157,000 VNĐ
29,033,450 VNĐ
Nhẫn nữ 080-0914R5942VA1
34,157,000 VNĐ
29,033,450 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 080-0914R5948VA1

Nhẫn nữ 080-0914R5948VA1

31,556,000 VNĐ
26,822,600 VNĐ
Nhẫn nữ 080-0914R5948VA1
31,556,000 VNĐ
26,822,600 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 088-1014R5557VA1

Nhẫn nữ 088-1014R5557VA1

18,061,000 VNĐ
15,351,850 VNĐ
Nhẫn nữ 088-1014R5557VA1
18,061,000 VNĐ
15,351,850 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng vàng
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 090-1014R5530VA1

Nhẫn nữ 090-1014R5530VA1

25,985,000 VNĐ
22,087,250 VNĐ
Nhẫn nữ 090-1014R5530VA1
25,985,000 VNĐ
22,087,250 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng vàng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 090-1014R5556VA1

Nhẫn nữ 090-1014R5556VA1

35,824,000 VNĐ
30,450,400 VNĐ
Nhẫn nữ 090-1014R5556VA1
35,824,000 VNĐ
30,450,400 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng vàng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 085-1014R5531VA1

Nhẫn nữ 085-1014R5531VA1

43,417,000 VNĐ
36,904,450 VNĐ
Nhẫn nữ 085-1014R5531VA1
43,417,000 VNĐ
36,904,450 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng vàng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 080-0914R5941VA1

Nhẫn nữ 080-0914R5941VA1

22,344,000 VNĐ
18,992,400 VNĐ
Nhẫn nữ 080-0914R5941VA1
22,344,000 VNĐ
18,992,400 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 1013R9368VA

Nhẫn nữ 1013R9368VA

32,514,000 VNĐ
27,636,900 VNĐ
Nhẫn nữ 1013R9368VA
32,514,000 VNĐ
27,636,900 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 1013R9374VA

Nhẫn nữ 1013R9374VA

17,899,000 VNĐ
15,214,150 VNĐ
Nhẫn nữ 1013R9374VA
17,899,000 VNĐ
15,214,150 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 20 1014R9022VA1

Nhẫn nữ 20 1014R9022VA1

31,251,000 VNĐ
26,563,350 VNĐ
Nhẫn nữ 20 1014R9022VA1
31,251,000 VNĐ
26,563,350 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 21 085-0914r5925VA1

Nhẫn nữ 21 085-0914r5925VA1

40,734,000 VNĐ
34,623,900 VNĐ
Nhẫn nữ 21 085-0914r5925VA1
40,734,000 VNĐ
34,623,900 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Hoa tai 22 080-0914E5963VA1

Hoa tai 22 080-0914E5963VA1

33,399,000 VNĐ
28,389,150 VNĐ
Hoa tai 22 080-0914E5963VA1
33,399,000 VNĐ
28,389,150 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Hoa tai 23 080-0914E5933VA1

Hoa tai 23 080-0914E5933VA1

33,082,000 VNĐ
28,119,700 VNĐ
Hoa tai 23 080-0914E5933VA1
33,082,000 VNĐ
28,119,700 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 24 090-1014R5552VA

Nhẫn nữ 24 090-1014R5552VA

27,007,000 VNĐ
22,955,950 VNĐ
Nhẫn nữ 24 090-1014R5552VA
27,007,000 VNĐ
22,955,950 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng vàng
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 25 085-0914R5962VA1

Nhẫn nữ 25 085-0914R5962VA1

43,869,000 VNĐ
37,288,650 VNĐ
Nhẫn nữ 25 085-0914R5962VA1
43,869,000 VNĐ
37,288,650 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 080-0914R5937VA1

Nhẫn nữ 080-0914R5937VA1

40,101,000 VNĐ
34,085,850 VNĐ
Nhẫn nữ 080-0914R5937VA1
40,101,000 VNĐ
34,085,850 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Copyright 2015 © DOJI Gold & Gems Group
* Thông tin bắt buộc
Ít nhất 6 ký tự gồm chữ và số
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng của DOJI
Nhận thông tin khuyến mãi qua Email
Đăng nhập bằng
Xin vui lòng nhập địa chỉ email của bạn:
 
Tin nhắn