Nhẫn nữ 39 0810R0106BK

Thông tin sản phẩm
 • Loại sản phẩm: Nhẫn nữ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
 • Styles: Run Way
 • Chất liệu: Vàng 18k
 • Mã:0810R0106BK
 • Giá:Liên hệ

Chọn chất lượng viên kim cương

Chọn Hình dạng Trọng lượng (cts) Cấp mầu Độ tinh khiết Chế tác Giá (VNĐ) Chi tiết
RoundRound 0.35 E VS1 Excellent
Xem
RoundRound 1.91 F VVS1 Excellent
1,065,196,000
Xem
RoundRound 2.01 E VVS1 Excellent
1,179,389,000
Xem
RoundRound 1.42 F IF Excellent
569,405,000
Xem
RoundRound 1.46 D VVS1 Excellent
683,385,000
Xem
RoundRound 1.50 D IF Excellent
765,184,000
Xem
RoundRound 1.50 F VS2 Very good
384,225,000
Xem
RoundRound 1.50 D VS2 Excellent
467,827,000
Xem
RoundRound 1.26 F VVS2 Excellent
357,811,000
Xem
RoundRound 1.20 F VVS1 Excellent
380,593,000
Xem
RoundRound 1.25 E VVS1 Excellent
430,962,000
Xem
RoundRound 1.17 E IF Excellent
470,118,000
Xem
RoundRound 1.21 D VVS2 Excellent
424,603,000
Xem
RoundRound 1.16 D VVS1 Excellent
487,402,000
Xem
RoundRound 1.18 D IF Excellent
563,415,000
Xem
RoundRound 1.21 F VS2 Excellent
274,715,000
Xem
RoundRound 1.26 F VS1 Excellent
298,098,000
Xem
RoundRound 1.21 E VS2 Excellent
290,648,000
Xem
RoundRound 1.26 E VS1 Excellent
330,909,000
Xem
RoundRound 1.24 D VS2 Excellent
327,727,000
Xem
RoundRound 1.26 D VS1 Excellent
386,183,000
Xem
RoundRound 0.90 F VVS2 Excellent
231,123,000
Xem
RoundRound 0.96 F VVS1 Excellent
255,587,000
Xem
RoundRound 0.94 F IF Excellent
261,160,000
Xem
RoundRound 0.90 E VVS1 Excellent
266,227,000
Xem
RoundRound 0.91 E IF Excellent
294,103,000
Xem
RoundRound 0.95 D VVS2 Excellent
257,325,000
Xem
RoundRound 1.00 F VS2 Excellent
206,308,000
Xem
RoundRound 1.00 E VS2 Excellent
219,361,000
Xem
RoundRound 1.00 E VS1 Excellent
227,480,000
Xem
RoundRound 1.01 D VS2 Excellent
224,707,000
Xem
RoundRound 1.00 D VS1 Excellent
238,854,000
Xem
RoundRound 0.81 F VVS2 Excellent
137,287,000
Xem
RoundRound 0.80 F VVS1 Excellent
157,987,000
Xem
RoundRound 0.80 F IF Excellent
169,363,000
Xem
RoundRound 0.85 E VVS2 Excellent
153,761,000
Xem
RoundRound 0.84 E VVS1 Excellent
175,535,000
Xem
RoundRound 0.80 D VVS2 Excellent
156,534,000
Xem
RoundRound 0.84 D VVS1 Excellent
191,948,000
Xem
RoundRound 0.80 F VS2 Excellent
118,558,000
Xem
RoundRound 0.81 F VS1 Excellent
123,258,000
Xem
RoundRound 0.86 E VS2 Excellent
130,308,000
Xem
RoundRound 0.82 E VS1 Excellent
133,833,000
Xem
RoundRound 0.80 D VS2 Excellent
131,483,000
Xem
RoundRound 0.63 F VVS2 Excellent
74,563,000
Xem
RoundRound 0.60 F VVS1 Excellent
78,373,000
Xem
RoundRound 0.62 F IF Excellent
85,081,000
Xem
RoundRound 0.63 E VVS2 Excellent
77,973,000
Xem
RoundRound 0.62 E VVS1 Excellent
87,162,000
Xem
RoundRound 0.62 E IF Excellent
92,567,000
Xem
RoundRound 0.63 D VVS2 Excellent
81,803,000
Xem
RoundRound 0.60 F VS2 Excellent
58,398,000
Xem
RoundRound 0.60 F VS1 Excellent
64,170,000
Xem
RoundRound 0.60 E VS2 Excellent
60,099,000
Xem
RoundRound 0.60 D VS1 Excellent
70,955,000
Xem
RoundRound 0.58 F VVS2 Excellent
69,897,000
Xem
RoundRound 0.57 F VVS1 Excellent
70,336,000
Xem
RoundRound 0.59 F IF Excellent
73,717,000
Xem
RoundRound 0.57 E VVS2 Excellent
68,967,000
Xem
RoundRound 0.55 E VVS1 Excellent
77,390,000
Xem
RoundRound 0.56 E IF Excellent
81,375,000
Xem
RoundRound 0.54 D VVS2 Excellent
75,682,000
Xem
RoundRound 0.59 D VVS1 Excellent
81,263,000
Xem
RoundRound 0.59 F VS2 Excellent
56,442,000
Xem
RoundRound 0.55 F VS1 Excellent
63,112,000
Xem
RoundRound 0.59 E VS1 Excellent
65,780,000
Xem
RoundRound 0.57 D VS2 Excellent
64,446,000
Xem
RoundRound 0.58 D VS1 Excellent
69,782,000
Xem
RoundRound 0.50 F VVS1 Very good
53,911,000
Xem
RoundRound 0.50 F VVS1 Excellent
53,911,000
Xem
RoundRound 0.51 F IF Excellent
62,942,000
Xem
RoundRound 0.50 E VVS2 Excellent
56,861,000
Xem
RoundRound 0.50 E VVS1 Excellent
57,725,000
Xem
RoundRound 0.50 D VVS2 Excellent
63,333,000
Xem
RoundRound 0.50 D VVS1 Excellent
69,325,000
Xem
RoundRound 0.50 F VS2 Excellent
47,909,000
Xem
RoundRound 0.50 F VS1 Excellent
50,567,000
Xem
RoundRound 0.50 F VS1 Excellent
50,567,000
Xem
RoundRound 0.50 E VS2 Excellent
50,163,000
Xem
RoundRound 0.50 E VS1 Excellent
55,821,000
Xem
RoundRound 0.50 D VS2 Excellent
54,694,000
Xem
RoundRound 0.50 D VS1 Excellent
59,202,000
Xem
RoundRound 0.36 F VVS1 Excellent
26,488,000
Xem
RoundRound 0.35 E VVS2 Excellent
26,557,000
Xem
RoundRound 0.34 E VVS1 Excellent
28,327,000
Xem
RoundRound 0.36 E IF Excellent
30,323,000
Xem
RoundRound 0.36 D VVS2 Excellent
28,380,000
Xem
RoundRound 0.36 D IF Excellent
35,274,000
Xem
RoundRound 0.34 E VS2 Excellent
20,798,000
Xem
RoundRound 0.36 E VS1 Excellent
21,973,000
Xem
RoundRound 0.36 D VS2 Excellent
22,379,000
Xem
RoundRound 0.35 D VS1 Excellent
23,195,000
Xem
RoundRound 4.01 E VS1 Excellent
3,596,121,000
Xem
RoundRound 2.57 D VVS1 Excellent
2,663,709,000
Xem
RoundRound 2.04 D VVS1 Excellent
1,494,718,000
Xem
RoundRound 2.10 F VS2 Excellent
672,841,000
Xem
RoundRound 1.38 E IF Excellent
637,849,000
Xem
RoundRound 1.39 E VVS1 Excellent
608,803,000
Xem
RoundRound 1.40 E VS2 Excellent
443,576,000
Xem
RoundRound 0.95 D VVS1 Excellent
296,033,000
Xem
RoundRound 0.94 E VVS2 Excellent
249,720,000
Xem
RoundRound 1.00 F VS1 Excellent
210,518,000
Xem
RoundRound 0.58 D VVS1 Excellent
93,753,000
Xem
RoundRound 0.61 E VS1 Excellent
66,905,000
Xem
RoundRound 0.35 D VVS1 Excellent
30,080,000
Xem
RoundRound 0.34 F VS1 Excellent
20,398,000
Xem
RoundRound 0.71 E VVS2 Excellent
132,970,000
Xem
RoundRound 0.73 E VVS2 Excellent
142,502,000
Xem

Sản phẩm cùng loại

Nhẫn nữ 32

18,179,000 VNĐ
Nhẫn nữ 32 18,179,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết

Nhẫn nữ 33

21,977,000 VNĐ
Nhẫn nữ 33 21,977,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng vàng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết

Nhẫn nữ 34

32,300,000 VNĐ
Nhẫn nữ 34 32,300,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết

Nhẫn nữ 35

22,010,000 VNĐ
Nhẫn nữ 35 22,010,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết

Nhẫn nữ 36

20,788,000 VNĐ
Nhẫn nữ 36 20,788,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Copyright 2015 © DOJI Gold & Gems Group
* Thông tin bắt buộc
Ít nhất 6 ký tự gồm chữ và số
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng của DOJI
Nhận thông tin khuyến mãi qua Email
Đăng nhập bằng
Xin vui lòng nhập địa chỉ email của bạn:
 
Tin nhắn