Nhẫn nữ 1013R9201VA

Ổ chờ Royal được chế tác tinh xảo và độc đáo, với bốn chấu cao tôn lên viên chủ, bên trong cùng là đai kim cương được xếp hình vuông, bên ngoài là những viên kim cương nhỏ hình tròn và hình hạt thóc sắp xếp tinh tế 4 cạnh, tạo cảm giác vô cùng lộng lẫy cho chiếc nhẫn.

Thông tin sản phẩm
 • Loại sản phẩm: Nhẫn nữ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
 • Styles: Royal
 • Chất liệu: Vàng 18k
 • Mã:1013R9201VA
 • Giá:53,051,000 VNĐ

Chọn chất lượng viên kim cương

Chọn Hình dạng Trọng lượng (cts) Cấp mầu Độ tinh khiết Chế tác Giá (VNĐ) Chi tiết
RoundRound 1.91 F VVS1 Excellent
1,014,472,000
Xem
RoundRound 1.95 E VVS1 Excellent
1,145,038,000
Xem
RoundRound 2.04 F VS1 Excellent
867,738,000
Xem
RoundRound 2.05 F VS2 Excellent
637,495,000
Xem
RoundRound 1.88 D IF Excellent
1,060,226,000
Xem
RoundRound 1.57 E IF Excellent
790,775,000
Xem
RoundRound 1.7 D VS1 Excellent
539,654,000
Xem
RoundRound 1.30 F IF Excellent
569,405,000
Xem
RoundRound 1.33 E VVS1 Excellent
602,775,000
Xem
RoundRound 1.38 F VVS1 Excellent
534,625,000
Xem
RoundRound 1.43 E VVS1 Excellent
602,775,000
Xem
RoundRound 1.42 E IF Excellent
607,475,000
Xem
RoundRound 1.32 D VVS1 Excellent
622,985,000
Xem
RoundRound 1.5 F VS2 Excellent
384,225,000
Xem
RoundRound 1.35 F IF Excellent
521,700,000
Xem
RoundRound 1.30 F VS1 Excellent
297,463,000
Xem
RoundRound 1.33 E VS1 Excellent
313,069,000
Xem
RoundRound 1.34 D VS2 Excellent
372,829,000
Xem
RoundRound 1.24 F VVS1 Excellent
388,925,000
Xem
RoundRound 1.18 F IF Excellent
451,435,000
Xem
RoundRound 1.14 E VVS1 Excellent
444,291,000
Xem
RoundRound 1.27 D VVS1 Excellent
447,158,000
Xem
RoundRound 1.19 D IF Excellent
552,368,000
Xem
RoundRound 1.2 F VS2 Excellent
274,715,000
Xem
RoundRound 1.2 E VS2 Excellent
290,648,000
Xem
RoundRound 1.26 E VS1 Excellent
309,025,000
Xem
RoundRound 1.26 F VS1 Excellent
298,098,000
Xem
RoundRound 1.25 D VS2 Excellent
298,568,000
Xem
RoundRound 1.1 E VVS2 Excellent
313,537,000
Xem
RoundRound 1.13 F VVS2 Excellent
327,214,000
Xem
RoundRound 1.0 F VVS1 Excellent
293,398,000
Xem
RoundRound 1.07 D VVS1 Excellent
342,395,000
Xem
RoundRound 1.1 D IF Excellent
420,415,000
Xem
RoundRound 1.08 E VS2 Excellent
223,838,000
Xem
RoundRound 1.1 E VS1 Excellent
247,925,000
Xem
RoundRound 1.01 D VS2 Excellent
224,707,000
Xem
RoundRound 0.90 F VVS2 Excellent
231,123,000
Xem
RoundRound 0.90 F IF Excellent
266,490,000
Xem
RoundRound 0.96 F VVS1 Excellent
250,510,000
Xem
RoundRound 0.97 E IF Excellent
294,103,000
Xem
RoundRound 0.93 F IF Excellent
266,490,000
Xem
RoundRound 0.90 E VVS1 Excellent
271,660,000
Xem
RoundRound 0.97 D VVS1 Excellent
285,525,000
Xem
RoundRound 0.90 F VVS1 Excellent
247,925,000
Xem
RoundRound 0.90 E VVS2 Excellent
247,690,000
Xem
RoundRound 0.90 E VVS1 Excellent
254,975,000
Xem
RoundRound 0.91 D VVS2 Excellent
257,325,000
Xem
RoundRound 0.91 D VVS1 Excellent
278,663,000
Xem
RoundRound 1.0 F VS1 Excellent
223,955,000
Xem
RoundRound 1.02 F VS2 Excellent
223,955,000
Xem
RoundRound 1.0 E VS2 Excellent
223,838,000
Xem
RoundRound 1.0 E VS1 Excellent
227,480,000
Xem
RoundRound 1.0 F VS2 Excellent
210,513,000
Xem
RoundRound 1.0 D VS2 Excellent
224,707,000
Xem
RoundRound 1.0 D VS1 Excellent
238,854,000
Xem
RoundRound 0.95 E VS2 Excellent
187,648,000
Xem
RoundRound 0.91 F VS1 Excellent
155,288,000
Xem
RoundRound 0.8 F VVS2 Excellent
137,287,000
Xem
RoundRound 0.8 F VVS1 Excellent
154,889,000
Xem
RoundRound 0.8 F IF Excellent
172,819,000
Xem
RoundRound 0.83 E VVS2 Excellent
153,761,000
Xem
RoundRound 0.84 E VVS1 Excellent
179,117,000
Xem
RoundRound 0.85 D VVS2 Excellent
156,534,000
Xem
RoundRound 0.8 D VVS1 Excellent
192,371,000
Xem
RoundRound 0.8 F VS2 Excellent
118,558,000
Xem
RoundRound 0.8 F VS1 Excellent
123,258,000
Xem
RoundRound 0.81 E VS2 Excellent
130,308,000
Xem
RoundRound 0.82 E VS1 Excellent
133,833,000
Xem
RoundRound 0.8 D VS2 Excellent
131,483,000
Xem
RoundRound 0.85 D VS1 Excellent
140,530,000
Xem
RoundRound 0.72 F VVS1 Excellent
124,480,000
Xem
RoundRound 0.74 F IF Excellent
133,645,000
Xem
RoundRound 0.76 E VVS2 Excellent
119,991,000
Xem
RoundRound 0.78 E VVS1 Excellent
137,945,000
Xem
RoundRound 0.8 D VVS2 Very good
128,028,000
Xem
RoundRound 0.74 F VVS2 Excellent
117,900,000
Xem
RoundRound 0.75 F VS2 Excellent
91,039,000
Xem
RoundRound 0.78 D VS2 Excellent
99,875,000
Xem
RoundRound 0.77 F VS1 Excellent
97,784,000
Xem
RoundRound 0.75 E VS1 Excellent
101,168,000
Xem
RoundRound 0.63 F IF Excellent
90,640,000
Xem
RoundRound 0.66 E VVS1 Excellent
108,171,000
Xem
RoundRound 0.70 F VS1 Excellent
77,668,000
Xem
RoundRound 0.70 D VS2 Excellent
80,705,000
Xem
RoundRound 0.70 E VS2 Excellent
79,665,000
Xem
RoundRound 0.70 E VS1 Excellent
80,135,000
Xem
RoundRound 0.70 D VS2 Excellent
80,699,000
Xem
RoundRound 0.70 D VS1 Excellent
84,953,000
Xem
RoundRound 0.61 F VVS2 Excellent
76,869,000
Xem
RoundRound 0.62 F VVS1 Excellent
78,373,000
Xem
RoundRound 0.62 F IF Excellent
85,940,000
Xem
RoundRound 0.63 E VVS2 Excellent
77,973,000
Xem
RoundRound 0.62 E VVS1 Excellent
87,162,000
Xem
RoundRound 0.63 E IF Excellent
91,650,000
Xem
RoundRound 0.61 D VVS2 Excellent
83,472,000
Xem
RoundRound 0.62 D VVS1 Excellent
92,825,000
Xem
RoundRound 0.62 F VS1 Excellent
62,299,000
Xem
RoundRound 0.61 E VS1 Excellent
66,905,000
Xem
RoundRound 0.60 F VS2 Excellent
58,398,000
Xem
RoundRound 0.61 E VS2 Excellent
59,267,000
Xem
RoundRound 0.62 D VS2 Excellent
64,837,000
Xem
RoundRound 0.62 D VS1 Excellent
68,244,000
Xem
RoundRound 0.58 F VVS1 Excellent
72,968,000
Xem
RoundRound 0.59 F IF Excellent
77,597,000
Xem
RoundRound 0.57 E VVS2 Excellent
77,668,000
Xem
RoundRound 0.62 E VVS1 Excellent
87,162,000
Xem
RoundRound 0.62 E IF Excellent
91,650,000
Xem
RoundRound 0.57 E VVS1 Excellent
79,783,000
Xem
RoundRound 0.56 E IF Excellent
85,658,000
Xem
RoundRound 0.54 D VVS2 Excellent
79,665,000
Xem
RoundRound 0.59 D VVS2 Excellent
79,665,000
Xem
RoundRound 0.58 F VVS2 Excellent
71,323,000
Xem
RoundRound 0.56 D VS1 Excellent
62,863,000
Xem
RoundRound 0.58 E VS1 Excellent
60,207,000
Xem
RoundRound 0.56 F VS2 Excellent
56,189,000
Xem
RoundRound 0.56 F VS1 Excellent
60,419,000
Xem
RoundRound 0.58 E VS2 Excellent
56,518,000
Xem
RoundRound 0.56 D VS2 Excellent
58,633,000
Xem
RoundRound 0.50 F VVS2 Excellent
53,580,000
Xem
RoundRound 0.50 F VVS1 Excellent
55,578,000
Xem
RoundRound 0.50 E VVS2 Excellent
61,805,000
Xem
RoundRound 0.50 E VVS1 Excellent
62,745,000
Xem
RoundRound 0.50 E IF Excellent
72,427,000
Xem
RoundRound 0.50 D VVS2 Excellent
66,975,000
Xem
RoundRound 0.50 D VVS1 Excellent
69,325,000
Xem
RoundRound 0.50 E VS2 Excellent
47,823,000
Xem
RoundRound 0.50 F VS1 Excellent
46,460,000
Xem
RoundRound 0.50 E VS1 Excellent
50,901,000
Xem
RoundRound 0.50 F VS2 Excellent
44,627,000
Xem
RoundRound 0.50 D VS2 Excellent
50,713,000
Xem
RoundRound 0.50 D VS1 Excellent
51,371,000
Xem
RoundRound 0.33 F VVS1 Excellent
27,307,000
Xem
RoundRound 0.35 E VVS2 Excellent
27,119,000
Xem
RoundRound 0.37 E VVS1 Excellent
28,905,000
Xem
RoundRound 0.34 E IF Excellent
29,728,000
Xem
RoundRound 0.36 D VVS2 Excellent
29,258,000
Xem
RoundRound 0.33 D VVS1 Excellent
30,080,000
Xem
RoundRound 0.37 D IF Excellent
37,130,000
Xem
RoundRound 0.36 F VS2 Excellent
19,270,000
Xem
RoundRound 0.34 E VS2 Excellent
20,798,000
Xem
RoundRound 0.36 E VS1 Excellent
21,973,000
Xem
RoundRound 0.36 D VS2 Excellent
22,208,000
Xem
RoundRound 0.35 D VS1 Excellent
23,195,000
Xem
RoundRound 0.71 E VVS2 Excellent
132,970,000
Xem
RoundRound 0.73 E VVS2 Excellent
142,502,000
Xem
Tổng giá : 53.051.000VNĐ

Sản phẩm cùng loại

Nhẫn nữ

75,701,000 VNĐ
Nhẫn nữ 75,701,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
Xem chi tiết

Nhẫn nữ

44,560,000 VNĐ
Nhẫn nữ 44,560,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng vàng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết

Nhẫn nữ

65,541,000 VNĐ
Nhẫn nữ 65,541,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng vàng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết

Nhẫn nữ

70,183,000 VNĐ
Nhẫn nữ 70,183,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết

Nhẫn nữ

92,803,000 VNĐ
Nhẫn nữ 92,803,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
Xem chi tiết
Copyright 2015 © DOJI Gold & Gems Group
* Thông tin bắt buộc
Ít nhất 6 ký tự gồm chữ và số
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng của DOJI
Nhận thông tin khuyến mãi qua Email
Đăng nhập bằng
Xin vui lòng nhập địa chỉ email của bạn:
 
Tin nhắn