Nhẫn nữ 080-0914R5942VA1

Thông tin sản phẩm
 • Loại sản phẩm: Nhẫn nữ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
 • Styles: Engagement Solitaire
 • Mã:080-0914R5942VA1
 • Giá:35,860,000 VNĐ

Chọn chất lượng viên kim cương

Chọn Hình dạng Trọng lượng (cts) Cấp mầu Độ tinh khiết Chế tác Giá (VNĐ) Chi tiết
RoundRound 2.11 D IF Excellent
1,750,069,000
Xem
RoundRound 2.12 D VVS1 Excellent
1,494,718,000
Xem
RoundRound 1.91 F VVS1 Excellent
1,065,196,000
Xem
RoundRound 1.46 D VVS1 Excellent
683,385,000
Xem
RoundRound 1.38 E IF Excellent
637,849,000
Xem
RoundRound 1.48 E VVS1 Excellent
608,803,000
Xem
RoundRound 1.3 F IF Excellent
569,405,000
Xem
RoundRound 1.17 D IF Excellent
563,415,000
Xem
RoundRound 1.16 D VVS1 Excellent
487,402,000
Xem
RoundRound 1.23 E IF Excellent
470,118,000
Xem
RoundRound 1.4 E VS2 Excellent
443,576,000
Xem
RoundRound 1.2 E VVS1 Excellent
430,962,000
Xem
RoundRound 1.3 D VS1 Excellent
396,221,000
Xem
RoundRound 1.26 D VS1 Excellent
386,183,000
Xem
RoundRound 1.2 E VS1 Excellent
330,909,000
Xem
RoundRound 1.24 D VS2 Excellent
327,727,000
Xem
RoundRound 0.9 D IF Excellent
308,108,000
Xem
RoundRound 1.3 E VS2 Excellent
301,185,000
Xem
RoundRound 1.24 F VS1 Excellent
298,098,000
Xem
RoundRound 0.9 E IF Excellent
294,103,000
Xem
RoundRound 1.21 E VS2 Excellent
290,648,000
Xem
RoundRound 0.9 D VVS1 Excellent
278,663,000
Xem
RoundRound 1.09 E VS1 Excellent
277,925,000
Xem
RoundRound 1.22 F VS2 Excellent
274,745,000
Xem
RoundRound 1.23 F VS2 Excellent
274,715,000
Xem
RoundRound 0.94 E VVS1 Excellent
266,227,000
Xem
RoundRound 1.08 E VS2 Excellent
263,838,000
Xem
RoundRound 0.9 F IF Excellent
261,160,000
Xem
RoundRound 0.91 D VVS2 Excellent
257,325,000
Xem
RoundRound 0.99 F VVS1 Excellent
255,587,000
Xem
RoundRound 0.9 E VVS1 Excellent
254,975,000
Xem
RoundRound 0.9 E VVS2 Excellent
247,690,000
Xem
RoundRound 0.96 D VS1 Excellent
238,854,000
Xem
RoundRound 1.02 F VS1 Excellent
233,955,000
Xem
RoundRound 0.9 F VVS2 Excellent
231,123,000
Xem
RoundRound 1 E VS1 Excellent
227,480,000
Xem
RoundRound 1 D VS2 Excellent
224,707,000
Xem
RoundRound 1 F VS2 Excellent
220,970,000
Xem
RoundRound 1 E VS2 Excellent
219,361,000
Xem
RoundRound 1 F VS1 Excellent
210,518,000
Xem
RoundRound 0.84 D IF Excellent
207,195,000
Xem
RoundRound 1 F VS2 Excellent
206,308,000
Xem
RoundRound 0.81 D VVS1 Excellent
191,948,000
Xem
RoundRound 0.83 E VVS1 Excellent
175,535,000
Xem
RoundRound 0.8 F IF Excellent
169,363,000
Xem
RoundRound 0.8 F VVS1 Excellent
157,987,000
Xem
RoundRound 0.8 D VVS2 Excellent
156,534,000
Xem
RoundRound 0.85 E VVS2 Excellent
153,761,000
Xem
RoundRound 0.85 D VS1 Excellent
140,530,000
Xem
RoundRound 0.8 F VVS2 Excellent
137,287,000
Xem
RoundRound 0.78 D VVS1 Excellent
137,195,000
Xem
RoundRound 0.85 E VS1 Excellent
133,833,000
Xem
RoundRound 0.82 D VS2 Excellent
131,483,000
Xem
RoundRound 0.86 E VS2 Excellent
130,308,000
Xem
RoundRound 0.77 D VVS2 Excellent
125,467,000
Xem
RoundRound 0.85 F VS1 Excellent
123,258,000
Xem
RoundRound 0.75 E VVS1 Excellent
122,771,000
Xem
RoundRound 0.76 F IF Excellent
120,281,000
Xem
RoundRound 0.82 F VS2 Excellent
118,558,000
Xem
RoundRound 0.74 F VVS1 Excellent
112,778,000
Xem
RoundRound 0.77 F VVS2 Excellent
109,574,000
Xem
RoundRound 0.77 D VS1 Excellent
108,238,000
Xem
RoundRound 0.75 E VS1 Excellent
103,191,000
Xem
RoundRound 0.76 D VS2 Excellent
101,614,000
Xem
RoundRound 0.7 D VS1 Excellent
98,578,000
Xem
RoundRound 0.78 F VS1 Excellent
94,990,000
Xem
RoundRound 0.63 D VVS1 Excellent
93,753,000
Xem
RoundRound 0.7 E VS1 Excellent
92,829,000
Xem
RoundRound 0.7 E VS1 Excellent
92,829,000
Xem
RoundRound 0.6 E IF Excellent
92,567,000
Xem
RoundRound 0.71 F VS2 Excellent
91,039,000
Xem
RoundRound 0.61 E VVS1 Excellent
87,162,000
Xem
RoundRound 0.7 F VS1 Excellent
86,803,000
Xem
RoundRound 0.7 E VS2 Excellent
86,503,000
Xem
RoundRound 0.62 F IF Excellent
85,081,000
Xem
RoundRound 0.62 D VVS2 Excellent
81,803,000
Xem
RoundRound 0.56 E IF Excellent
81,375,000
Xem
RoundRound 0.59 D VVS1 Excellent
81,263,000
Xem
RoundRound 0.71 F VS2 Excellent
80,477,000
Xem
RoundRound 0.62 F VVS1 Excellent
78,373,000
Xem
RoundRound 0.63 E VVS2 Excellent
77,973,000
Xem
RoundRound 0.58 E VVS1 Excellent
77,390,000
Xem
RoundRound 0.59 D VVS2 Excellent
75,682,000
Xem
RoundRound 0.61 F VVS2 Excellent
74,563,000
Xem
RoundRound 0.54 F IF Excellent
73,717,000
Xem
RoundRound 0.62 D VS1 Excellent
70,955,000
Xem
RoundRound 0.58 F VVS1 Excellent
70,336,000
Xem
RoundRound 0.58 F VVS2 Excellent
69,897,000
Xem
RoundRound 0.58 D VS1 Excellent
69,782,000
Xem
RoundRound 0.5 D VVS1 Excellent
69,325,000
Xem
RoundRound 0.59 E VVS2 Excellent
68,967,000
Xem
RoundRound 0.61 E VS1 Excellent
66,905,000
Xem
RoundRound 0.58 E VS1 Excellent
65,780,000
Xem
RoundRound 0.6 D VS2 Excellent
65,527,000
Xem
RoundRound 0.57 D VS2 Excellent
64,446,000
Xem
RoundRound 0.6 F VS1 Excellent
64,170,000
Xem
RoundRound 0.58 F VS1 Excellent
63,112,000
Xem
RoundRound 0.6 E VS2 Excellent
60,099,000
Xem
RoundRound 0.5 D VS1 Excellent
59,202,000
Xem
RoundRound 0.58 E VS2 Excellent
59,110,000
Xem
RoundRound 0.58 F VS2 Excellent
58,398,000
Xem
RoundRound 0.58 F VS2 Excellent
58,398,000
Xem
RoundRound 0.5 E VVS1 Excellent
57,725,000
Xem
RoundRound 0.5 E VVS2 Excellent
56,861,000
Xem
RoundRound 0.57 F VS2 Excellent
56,442,000
Xem
RoundRound 0.5 E VS1 Excellent
55,821,000
Xem
RoundRound 0.5 D VS2 Excellent
54,694,000
Xem
RoundRound 0.5 F VVS1 Very good
53,911,000
Xem
RoundRound 0.5 F VVS2 Excellent
52,508,000
Xem
RoundRound 0.5 F VS1 Excellent
50,567,000
Xem
RoundRound 0.5 E VS2 Excellent
50,163,000
Xem
RoundRound 0.5 F VS2 Excellent
47,909,000
Xem
RoundRound 0.34 E IF Excellent
30,323,000
Xem
RoundRound 0.33 D VVS1 Excellent
30,080,000
Xem
RoundRound 0.36 D VVS2 Excellent
28,380,000
Xem
RoundRound 0.33 E VVS1 Excellent
28,327,000
Xem
RoundRound 0.33 F IF Excellent
28,083,000
Xem
RoundRound 0.35 E VVS2 Excellent
26,577,000
Xem
RoundRound 0.35 F VVS1 Excellent
26,488,000
Xem
RoundRound 0.36 F VVS2 Excellent
24,710,000
Xem
RoundRound 0.35 D VS1 Excellent
23,195,000
Xem
RoundRound 0.33 D VS2 Excellent
22,379,000
Xem
RoundRound 0.36 E VS1 Excellent
21,973,000
Xem
RoundRound 0.35 E VS2 Excellent
20,798,000
Xem
RoundRound 0.34 F VS1 Excellent
20,398,000
Xem
RoundRound 0.36 F VS2 Excellent
19,270,000
Xem
RoundRound 0.71 E VVS2 Excellent
132,970,000
Xem
RoundRound 0.73 E VVS2 Excellent
142,502,000
Xem
Tổng giá : 35.860.000VNĐ

Sản phẩm cùng loại

Nhẫn nữ

8,100,000 VNĐ
Nhẫn nữ 8,100,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết

Nhẫn nữ

13,850,000 VNĐ
Nhẫn nữ 13,850,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết

Nhẫn nữ

14,900,000 VNĐ
Nhẫn nữ 14,900,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết

Nhẫn nữ

45,160,000 VNĐ
Nhẫn nữ 45,160,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
Xem chi tiết

Nhẫn nữ

33,130,000 VNĐ
Nhẫn nữ 33,130,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Copyright 2015 © DOJI Gold & Gems Group
* Thông tin bắt buộc
Ít nhất 6 ký tự gồm chữ và số
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng của DOJI
Nhận thông tin khuyến mãi qua Email
Đăng nhập bằng
 
Tin nhắn