Lọc sản phẩm

Ổ chờ Big & Bigger

 • Trang 1/1
 • 1
Nhẫn nữ 20 1014R9022VA1

Nhẫn nữ 20 1014R9022VA1

31,251,000 VNĐ
Nhẫn nữ 20 1014R9022VA1 31,251,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 21 085-0914r5925VA1
Nhẫn nữ 21 085-0914r5925VA1 40,734,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Hoa tai 22 080-0914E5963VA1

Hoa tai 22 080-0914E5963VA1

33,399,000 VNĐ
Hoa tai 22 080-0914E5963VA1 33,399,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Hoa tai 23 080-0914E5933VA1

Hoa tai 23 080-0914E5933VA1

33,082,000 VNĐ
Hoa tai 23 080-0914E5933VA1 33,082,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 24 090-1014R5552VA
Nhẫn nữ 24 090-1014R5552VA 27,007,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng vàng
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 25 085-0914R5962VA1
Nhẫn nữ 25 085-0914R5962VA1 43,869,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 080-0914R5937VA1
Nhẫn nữ 080-0914R5937VA1 40,101,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Hoa tai 26 0212E9783HB2

Hoa tai 26 0212E9783HB2

42,091,000 VNĐ
Hoa tai 26 0212E9783HB2 42,091,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Hoa tai 27 099E1021BG2

Hoa tai 27 099E1021BG2

42,989,000 VNĐ
Hoa tai 27 099E1021BG2 42,989,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 28 1213R6863VA1

Nhẫn nữ 28 1213R6863VA1

26,654,000 VNĐ
Nhẫn nữ 28 1213R6863VA1 26,654,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 29 0613R5888JA

Nhẫn nữ 29 0613R5888JA

24,636,000 VNĐ
Nhẫn nữ 29 0613R5888JA 24,636,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 30 0813R6546VA

Nhẫn nữ 30 0813R6546VA

28,820,000 VNĐ
Nhẫn nữ 30 0813R6546VA 28,820,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 31 0613R5921JA

Nhẫn nữ 31 0613R5921JA

27,010,000 VNĐ
Nhẫn nữ 31 0613R5921JA 27,010,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 0619R2237VA696-21
Nhẫn nữ 0619R2237VA696-21 50,963,000 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 0719R2876VA1169-7
Nhẫn nữ 0719R2876VA1169-7 41,793,000 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Mặt dây 0719P2843VA945-2

Mặt dây 0719P2843VA945-2

29,930,000 VNĐ
Mặt dây 0719P2843VA945-2 29,930,000 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Hoa tai 0719E2906VA465-2

Hoa tai 0719E2906VA465-2

33,120,000 VNĐ
Hoa tai 0719E2906VA465-2 33,120,000 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 0719R2874VA2689-4
Nhẫn nữ 0719R2874VA2689-4 63,950,000 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Hoa tai 1219190E3661VA67-34

Hoa tai 1219190E3661VA67-34

28,413,000 VNĐ
Hoa tai 1219190E3661VA67-34 28,413,000 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
 • Trang 1/1
 • 1
Copyright 2015 © DOJI Gold & Gems Group
* Thông tin bắt buộc
Ít nhất 6 ký tự gồm chữ và số
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng của DOJI
Nhận thông tin khuyến mãi qua Email
Đăng nhập bằng
Xin vui lòng nhập địa chỉ email của bạn:
 
Tin nhắn