Lọc sản phẩm

Ổ chờ Big & Bigger

 • Trang 1/1
 • 1
Nhẫn nữ 20 1014R9022VA1

Nhẫn nữ 20 1014R9022VA1

31,251,000 VNĐ
26,563,350 VNĐ
Nhẫn nữ 20 1014R9022VA1
31,251,000 VNĐ
26,563,350 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 21 085-0914r5925VA1

Nhẫn nữ 21 085-0914r5925VA1

40,734,000 VNĐ
34,623,900 VNĐ
Nhẫn nữ 21 085-0914r5925VA1
40,734,000 VNĐ
34,623,900 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Hoa tai 22 080-0914E5963VA1

Hoa tai 22 080-0914E5963VA1

33,399,000 VNĐ
28,389,150 VNĐ
Hoa tai 22 080-0914E5963VA1
33,399,000 VNĐ
28,389,150 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Hoa tai 23 080-0914E5933VA1

Hoa tai 23 080-0914E5933VA1

33,082,000 VNĐ
28,119,700 VNĐ
Hoa tai 23 080-0914E5933VA1
33,082,000 VNĐ
28,119,700 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 24 090-1014R5552VA

Nhẫn nữ 24 090-1014R5552VA

27,007,000 VNĐ
22,955,950 VNĐ
Nhẫn nữ 24 090-1014R5552VA
27,007,000 VNĐ
22,955,950 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng vàng
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 25 085-0914R5962VA1

Nhẫn nữ 25 085-0914R5962VA1

43,869,000 VNĐ
37,288,650 VNĐ
Nhẫn nữ 25 085-0914R5962VA1
43,869,000 VNĐ
37,288,650 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 080-0914R5937VA1

Nhẫn nữ 080-0914R5937VA1

40,101,000 VNĐ
34,085,850 VNĐ
Nhẫn nữ 080-0914R5937VA1
40,101,000 VNĐ
34,085,850 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Hoa tai 26 0212E9783HB2

Hoa tai 26 0212E9783HB2

42,091,000 VNĐ
35,777,350 VNĐ
Hoa tai 26 0212E9783HB2
42,091,000 VNĐ
35,777,350 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Hoa tai 27 099E1021BG2

Hoa tai 27 099E1021BG2

42,989,000 VNĐ
36,540,650 VNĐ
Hoa tai 27 099E1021BG2
42,989,000 VNĐ
36,540,650 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 28 1213R6863VA1

Nhẫn nữ 28 1213R6863VA1

26,654,000 VNĐ
22,655,900 VNĐ
Nhẫn nữ 28 1213R6863VA1
26,654,000 VNĐ
22,655,900 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 29 0613R5888JA

Nhẫn nữ 29 0613R5888JA

24,636,000 VNĐ
20,940,600 VNĐ
Nhẫn nữ 29 0613R5888JA
24,636,000 VNĐ
20,940,600 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 30 0813R6546VA

Nhẫn nữ 30 0813R6546VA

28,820,000 VNĐ
24,497,000 VNĐ
Nhẫn nữ 30 0813R6546VA
28,820,000 VNĐ
24,497,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 31 0613R5921JA

Nhẫn nữ 31 0613R5921JA

27,010,000 VNĐ
22,958,500 VNĐ
Nhẫn nữ 31 0613R5921JA
27,010,000 VNĐ
22,958,500 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 0619R2237VA696-21

Nhẫn nữ 0619R2237VA696-21

50,963,000 VNĐ
43,318,550 VNĐ
Nhẫn nữ 0619R2237VA696-21
50,963,000 VNĐ
43,318,550 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 0719R2876VA1169-7

Nhẫn nữ 0719R2876VA1169-7

41,793,000 VNĐ
35,524,050 VNĐ
Nhẫn nữ 0719R2876VA1169-7
41,793,000 VNĐ
35,524,050 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Mặt dây 0719P2843VA945-2

Mặt dây 0719P2843VA945-2

29,930,000 VNĐ
25,440,500 VNĐ
Mặt dây 0719P2843VA945-2
29,930,000 VNĐ
25,440,500 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Hoa tai 0719E2906VA465-2

Hoa tai 0719E2906VA465-2

33,120,000 VNĐ
28,152,000 VNĐ
Hoa tai 0719E2906VA465-2
33,120,000 VNĐ
28,152,000 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 0719R2874VA2689-4

Nhẫn nữ 0719R2874VA2689-4

63,950,000 VNĐ
54,357,500 VNĐ
Nhẫn nữ 0719R2874VA2689-4
63,950,000 VNĐ
54,357,500 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Hoa tai 1219190E3661VA67-34

Hoa tai 1219190E3661VA67-34

28,413,000 VNĐ
24,151,050 VNĐ
Hoa tai 1219190E3661VA67-34
28,413,000 VNĐ
24,151,050 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
 • Trang 1/1
 • 1
Copyright 2015 © DOJI Gold & Gems Group
* Thông tin bắt buộc
Ít nhất 6 ký tự gồm chữ và số
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng của DOJI
Nhận thông tin khuyến mãi qua Email
Đăng nhập bằng
Xin vui lòng nhập địa chỉ email của bạn:
 
Tin nhắn