Lọc sản phẩm

Ổ chờ Big & Bigger

 • Trang 1/1
 • 1
Nhẫn nữ 20 1014R9022VA1

Nhẫn nữ 20 1014R9022VA1

32,810,000 VNĐ
Nhẫn nữ 20 1014R9022VA1 32,810,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 21 085-0914r5925VA1
Nhẫn nữ 21 085-0914r5925VA1 42,770,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Hoa tai 22 080-0914E5963VA1

Hoa tai 22 080-0914E5963VA1

35,070,000 VNĐ
Hoa tai 22 080-0914E5963VA1 35,070,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Hoa tai 23 080-0914E5933VA1

Hoa tai 23 080-0914E5933VA1

34,740,000 VNĐ
Hoa tai 23 080-0914E5933VA1 34,740,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 24 090-1014R5552VA
Nhẫn nữ 24 090-1014R5552VA 28,360,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng vàng
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 25 085-0914R5962VA1
Nhẫn nữ 25 085-0914R5962VA1 46,060,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 080-0914R5937VA1
Nhẫn nữ 080-0914R5937VA1 42,110,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Hoa tai 26 0212E9783HB2

Hoa tai 26 0212E9783HB2

44,200,000 VNĐ
Hoa tai 26 0212E9783HB2 44,200,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Hoa tai 27 099E1021BG2

Hoa tai 27 099E1021BG2

45,140,000 VNĐ
Hoa tai 27 099E1021BG2 45,140,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 28 1213R6863VA1

Nhẫn nữ 28 1213R6863VA1

27,990,000 VNĐ
Nhẫn nữ 28 1213R6863VA1 27,990,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 29 0613R5888JA

Nhẫn nữ 29 0613R5888JA

25,870,000 VNĐ
Nhẫn nữ 29 0613R5888JA 25,870,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 30 0813R6546VA

Nhẫn nữ 30 0813R6546VA

30,260,000 VNĐ
Nhẫn nữ 30 0813R6546VA 30,260,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 31 0613R5921JA

Nhẫn nữ 31 0613R5921JA

28,360,000 VNĐ
Nhẫn nữ 31 0613R5921JA 28,360,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 0619R2237VA696-21
Nhẫn nữ 0619R2237VA696-21 53,510,000 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 0719R2876VA1169-7
Nhẫn nữ 0719R2876VA1169-7 43,880,000 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Mặt dây 0719P2843VA945-2

Mặt dây 0719P2843VA945-2

31,430,000 VNĐ
Mặt dây 0719P2843VA945-2 31,430,000 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Hoa tai 0719E2906VA465-2

Hoa tai 0719E2906VA465-2

34,780,000 VNĐ
Hoa tai 0719E2906VA465-2 34,780,000 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 0719R2874VA2689-4
Nhẫn nữ 0719R2874VA2689-4 67,150,000 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Hoa tai 1219190E3661VA67-34

Hoa tai 1219190E3661VA67-34

29,830,000 VNĐ
Hoa tai 1219190E3661VA67-34 29,830,000 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
 • Trang 1/1
 • 1
Copyright 2015 © DOJI Gold & Gems Group
* Thông tin bắt buộc
Ít nhất 6 ký tự gồm chữ và số
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng của DOJI
Nhận thông tin khuyến mãi qua Email
Đăng nhập bằng
Xin vui lòng nhập địa chỉ email của bạn:
 
Tin nhắn