Lọc sản phẩm

Kim cương viên GIA

Hình dạng Trọng lượng (cts) Cấp mầu Độ tinh khiết Chế tác Giá (VNĐ) Chi tiết
RoundRound 0.34 F VS1 Excellent
20,398,000
Xem
RoundRound 0.35 D VVS1 Excellent
30,080,000
Xem
RoundRound 0.61 E VS1 Excellent
66,905,000
Xem
RoundRound 0.58 D VVS1 Excellent
93,753,000
Xem
RoundRound 1.00 F VS1 Excellent
210,518,000
Xem
RoundRound 0.94 E VVS2 Excellent
249,720,000
Xem
RoundRound 0.95 D VVS1 Excellent
296,033,000
Xem
RoundRound 1.40 E VS2 Excellent
443,576,000
Xem
RoundRound 1.39 E VVS1 Excellent
608,803,000
Xem
RoundRound 1.38 E IF Excellent
637,849,000
Xem
RoundRound 2.10 F VS2 Excellent
672,841,000
Xem
RoundRound 2.04 D VVS1 Excellent
1,494,718,000
Xem
RoundRound 2.57 D VVS1 Excellent
2,663,709,000
Xem
RoundRound 4.01 E VS1 Excellent
3,596,121,000
Xem
RoundRound 0.35 D VS1 Excellent
23,195,000
Xem
RoundRound 0.36 D VS2 Excellent
22,379,000
Xem
RoundRound 0.36 E VS1 Excellent
21,973,000
Xem
RoundRound 0.34 E VS2 Excellent
20,798,000
Xem
RoundRound 0.36 D IF Excellent
35,274,000
Xem
RoundRound 0.36 D VVS2 Excellent
28,380,000
Xem
Copyright 2015 © DOJI Gold & Gems Group
* Thông tin bắt buộc
Ít nhất 6 ký tự gồm chữ và số
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng của DOJI
Nhận thông tin khuyến mãi qua Email
Đăng nhập bằng
Xin vui lòng nhập địa chỉ email của bạn:
 
Tin nhắn