Kim cương viên 0418DA6924S1

Thông tin sản phẩm
 • Hình dạng: Round
 • Trọng lượng (cts): 0.91
 • Kích thước (mm): 6.32
 • Cấp mầu: E
 • Độ tinh khiết: IF
 • Chế tác: Excellent
 • Độ bóng: Excellent
 • Độ đối xứng: Excellent
 • Phát quang: None
 • Kiểm định: GIA
 • Tim đáy: None
 • Mã:0418DA6924S1
 • Giá:294,103,000 VNĐ

Sản phẩm cùng loại

Hình dạng Trọng lượng (cts) Cấp mầu Độ tinh khiết Chế tác Giá (VNĐ) Chi tiết
RoundRound 0.35 E VS1 Excellent
Xem
RoundRound 1.91 F VVS1 Excellent
1,065,196,000
Xem
RoundRound 2.01 E VVS1 Excellent
1,179,389,000
Xem
RoundRound 1.42 F IF Excellent
569,405,000
Xem
RoundRound 1.46 D VVS1 Excellent
683,385,000
Xem
RoundRound 1.50 D IF Excellent
765,184,000
Xem
RoundRound 1.50 F VS2 Very good
384,225,000
Xem
RoundRound 1.50 D VS2 Excellent
467,827,000
Xem
RoundRound 1.26 F VVS2 Excellent
357,811,000
Xem
 • Trang 1/12
 • 1
 • 2
 • 3
Copyright 2015 © DOJI Gold & Gems Group
* Thông tin bắt buộc
Ít nhất 6 ký tự gồm chữ và số
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng của DOJI
Nhận thông tin khuyến mãi qua Email
Đăng nhập bằng
Xin vui lòng nhập địa chỉ email của bạn:
 
Tin nhắn