Carat & Size (Trọng lượng & Kích thước)

Carat (ct) là đơn vị để đo trọng lượng của đá quý. Kích thước của viên đá được tính bằng milimet (mm) hay còn gọi là ly. Có thể dùng kích thước để suy ra trọng lượng gần đúng của viên đá hoặc ngược lại, với thông số trọng lượng có thể ước lượng được kích thước của viên đá nếu viên đá được chế tác theo đúng tiêu chuẩn.

Giá trị của viên kim cương tỷ lệ với trọng lượng (hoặc kích thước) của nó. Viên kim cương có trọng lượng carat càng lớn  thì  giá  trị  càng cao. Tuy nhiên, giá tính theo carat của kim cương không tăng đều theo khối lượng của nó. Khi từ cấp trọng lượng thấp lên cấp cao hơn thì giá có thể lên từ 5 đến 50%. Kim cương chất lượng thấp tăng giá ít hơn so với kim cương chất lượng cao hơn. Vì vậy, khi xem xét giá thì cần so sánh những viên kim cương cùng kích thước, cùng hình dáng và cùng chất lượng. Thông thường, kim cương được chia các cấp trọng lượng như sau để định giá:

Ngoài ra, các loại hình đá khác cũng có thể ước lượng được kích cỡ từ trọng lượng hoặc ngược lại. Bảng tham khảo dưới đây là của Bluenile về tỷ lệ tương đối giữa trọng lượng và kích thước của các loại hình đá kim cương khác nhau:

TextFooter