Dòng nhẫn cưới

Nhẫn cưới 0318W9020JA1126
Nhẫn cưới 0318W9020JA1126 8,030,000 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương trắng
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn cưới 0718185W9056LA1488
Nhẫn cưới 0718185W9056LA1488 8,807,000 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương trắng
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn cưới 0619185W9110JA1431
Nhẫn cưới 0619185W9110JA1431 8,340,000 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương trắng
 • Màu: Vàng ghép
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn cưới 1218196W5345PA1360
Nhẫn cưới 1218196W5345PA1360 9,765,000 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn cưới 0318W9140JA1430
Nhẫn cưới 0318W9140JA1430 9,181,000 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương trắng
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn cưới 0318W9146JA1471
Nhẫn cưới 0318W9146JA1471 8,479,000 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương trắng
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn cưới 0819212W9170NA1511-2
Nhẫn cưới 0819212W9170NA1511-2 9,471,000 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương trắng
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn cưới 1118189W9210NA1576
Nhẫn cưới 1118189W9210NA1576 9,401,000 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương trắng
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn cưới 0918185W9156NA1264
Nhẫn cưới 0918185W9156NA1264 8,852,000 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương trắng
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn cưới 0719178W2822-1JA1376
Nhẫn cưới 0719178W2822-1JA1376 5,964,000 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn cưới 0119189W2102JA1485
Nhẫn cưới 0119189W2102JA1485 9,219,000 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn cưới 0119192W2096JA1637
Nhẫn cưới 0119192W2096JA1637 6,835,500 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn cưới 0119191W2078JA1123
Nhẫn cưới 0119191W2078JA1123 9,639,000 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn cưới 1019190W2164JA1737
Nhẫn cưới 1019190W2164JA1737 8,725,500 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn cưới 0719187W2354-1JA1740
Nhẫn cưới 0719187W2354-1JA1740 9,975,000 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn cưới 0719187W2424-1JA1662
Nhẫn cưới 0719187W2424-1JA1662 9,555,000 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn cưới 0718174W2517JA1578
Nhẫn cưới 0718174W2517JA1578 9,901,500 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn cưới 1218189W4207LA1623
Nhẫn cưới 1218189W4207LA1623 8,652,000 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn cưới 1218196W5329PA1264
Nhẫn cưới 1218196W5329PA1264 10,185,000 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn cưới 0719189W2602-1JA1281
Nhẫn cưới 0719189W2602-1JA1281 9,238,000 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Copyright 2015 © DOJI Gold & Gems Group
* Thông tin bắt buộc
Ít nhất 6 ký tự gồm chữ và số
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng của DOJI
Nhận thông tin khuyến mãi qua Email
Đăng nhập bằng
Xin vui lòng nhập địa chỉ email của bạn:
 
Tin nhắn