Dòng nhẫn cưới

Nhẫn cưới 0318W9020JA1126

Nhẫn cưới 0318W9020JA1126

8,030,000 VNĐ
6,825,500 VNĐ
Nhẫn cưới 0318W9020JA1126
8,030,000 VNĐ
6,825,500 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương trắng
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn cưới 0619185W9110JA1431

Nhẫn cưới 0619185W9110JA1431

8,340,000 VNĐ
7,089,000 VNĐ
Nhẫn cưới 0619185W9110JA1431
8,340,000 VNĐ
7,089,000 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương trắng
 • Màu: Vàng ghép
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn cưới 1218196W5345PA1360

Nhẫn cưới 1218196W5345PA1360

9,765,000 VNĐ
8,300,250 VNĐ
Nhẫn cưới 1218196W5345PA1360
9,765,000 VNĐ
8,300,250 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn cưới 0318W9140JA1430

Nhẫn cưới 0318W9140JA1430

9,181,000 VNĐ
7,803,850 VNĐ
Nhẫn cưới 0318W9140JA1430
9,181,000 VNĐ
7,803,850 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương trắng
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn cưới 0318W9146JA1471

Nhẫn cưới 0318W9146JA1471

8,479,000 VNĐ
7,207,150 VNĐ
Nhẫn cưới 0318W9146JA1471
8,479,000 VNĐ
7,207,150 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương trắng
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn cưới 0819212W9170NA1511-2

Nhẫn cưới 0819212W9170NA1511-2

9,471,000 VNĐ
8,050,350 VNĐ
Nhẫn cưới 0819212W9170NA1511-2
9,471,000 VNĐ
8,050,350 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương trắng
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn cưới 1118189W9210NA1576

Nhẫn cưới 1118189W9210NA1576

9,401,000 VNĐ
7,990,850 VNĐ
Nhẫn cưới 1118189W9210NA1576
9,401,000 VNĐ
7,990,850 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương trắng
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn cưới 0918185W9156NA1264

Nhẫn cưới 0918185W9156NA1264

8,852,000 VNĐ
7,524,200 VNĐ
Nhẫn cưới 0918185W9156NA1264
8,852,000 VNĐ
7,524,200 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương trắng
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn cưới 1218196W5329PA1264

Nhẫn cưới 1218196W5329PA1264

10,190,000 VNĐ
8,661,500 VNĐ
Nhẫn cưới 1218196W5329PA1264
10,190,000 VNĐ
8,661,500 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn cưới 1019189W2882JA1431

Nhẫn cưới 1019189W2882JA1431

9,620,000 VNĐ
8,177,000 VNĐ
Nhẫn cưới 1019189W2882JA1431
9,620,000 VNĐ
8,177,000 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn cưới 1018196W1053VA-0156

Nhẫn cưới 1018196W1053VA-0156

53,006,000 VNĐ
45,055,100 VNĐ
Nhẫn cưới 1018196W1053VA-0156
53,006,000 VNĐ
45,055,100 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương 99 giác cắt
 • Màu: Vàng vàng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn cưới 0319195W1015VA-0163

Nhẫn cưới 0319195W1015VA-0163

47,095,000 VNĐ
40,030,750 VNĐ
Nhẫn cưới 0319195W1015VA-0163
47,095,000 VNĐ
40,030,750 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương 99 giác cắt
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn cưới 0519197W1052VA-0143-2

Nhẫn cưới 0519197W1052VA-0143-2

50,200,000 VNĐ
42,670,000 VNĐ
Nhẫn cưới 0519197W1052VA-0143-2
50,200,000 VNĐ
42,670,000 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương 99 giác cắt
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn cưới 0519197W1050VA-0141-3

Nhẫn cưới 0519197W1050VA-0141-3

45,183,000 VNĐ
38,405,550 VNĐ
Nhẫn cưới 0519197W1050VA-0141-3
45,183,000 VNĐ
38,405,550 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương 99 giác cắt
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn cưới 1018197W1100VA-1582-2

Nhẫn cưới 1018197W1100VA-1582-2

36,972,000 VNĐ
31,426,200 VNĐ
Nhẫn cưới 1018197W1100VA-1582-2
36,972,000 VNĐ
31,426,200 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương 99 giác cắt
 • Màu: Vàng vàng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn cưới 1118197W1204VA-0160-5

Nhẫn cưới 1118197W1204VA-0160-5

39,788,000 VNĐ
33,819,800 VNĐ
Nhẫn cưới 1118197W1204VA-0160-5
39,788,000 VNĐ
33,819,800 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương 99 giác cắt
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn cưới 0319196W1003VA-0157-3

Nhẫn cưới 0319196W1003VA-0157-3

48,500,000 VNĐ
41,225,000 VNĐ
Nhẫn cưới 0319196W1003VA-0157-3
48,500,000 VNĐ
41,225,000 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương 99 giác cắt
 • Màu: Vàng vàng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn cưới 097-0817W1152VA0138-2

Nhẫn cưới 097-0817W1152VA0138-2

36,660,000 VNĐ
31,161,000 VNĐ
Nhẫn cưới 097-0817W1152VA0138-2
36,660,000 VNĐ
31,161,000 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương 99 giác cắt
 • Màu: Vàng vàng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn cưới 0119195W1039VA-0159-2

Nhẫn cưới 0119195W1039VA-0159-2

53,380,000 VNĐ
45,373,000 VNĐ
Nhẫn cưới 0119195W1039VA-0159-2
53,380,000 VNĐ
45,373,000 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương 99 giác cắt
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn cưới 0718097W1017VA-1359-6

Nhẫn cưới 0718097W1017VA-1359-6

43,412,000 VNĐ
36,900,200 VNĐ
Nhẫn cưới 0718097W1017VA-1359-6
43,412,000 VNĐ
36,900,200 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương 99 giác cắt
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Copyright 2015 © DOJI Gold & Gems Group
* Thông tin bắt buộc
Ít nhất 6 ký tự gồm chữ và số
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng của DOJI
Nhận thông tin khuyến mãi qua Email
Đăng nhập bằng
Xin vui lòng nhập địa chỉ email của bạn:
 
Tin nhắn