Lọc sản phẩm
Đang chọn

  BST TS Kim cương Như đóa Trà My

  • Trang 1/1
  • 1
  Nhẫn nữ 086-0218R2264VC1
  Nhẫn nữ 086-0218R2264VC1 24,560,000 VNĐ
  • Hình dạng: Round
  • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
  • Màu: Vàng ghép
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Hoa tai 0220141E8568VC809

  Hoa tai 0220141E8568VC809

  18,720,000 VNĐ
  Hoa tai 0220141E8568VC809 18,720,000 VNĐ
  • Hình dạng: Round
  • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
  • Màu: Vàng ghép
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Mặt dây 0718P7065VC994

  Mặt dây 0718P7065VC994

  20,430,000 VNĐ
  Mặt dây 0718P7065VC994 20,430,000 VNĐ
  • Hình dạng: Round
  • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
  • Màu: Vàng ghép
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Nhẫn nữ 091-0218R2334VC1
  Nhẫn nữ 091-0218R2334VC1 35,690,000 VNĐ
  • Hình dạng: Round
  • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
  • Màu: Vàng ghép
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Mặt dây 088-0218P2240VC1

  Mặt dây 088-0218P2240VC1

  19,510,000 VNĐ
  Mặt dây 088-0218P2240VC1 19,510,000 VNĐ
  • Hình dạng: Round
  • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
  • Màu: Vàng ghép
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Nhẫn nữ 0120187R3062VC2430-4
  Nhẫn nữ 0120187R3062VC2430-4 41,935,000 VNĐ
  • Hình dạng: Round
  • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
  • Màu: Vàng ghép
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Hoa tai 0619E3032VC402-6

  Hoa tai 0619E3032VC402-6

  48,390,000 VNĐ
  Hoa tai 0619E3032VC402-6 48,390,000 VNĐ
  • Hình dạng: Round
  • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
  • Màu: Vàng ghép
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Mặt dây 0620193P4588VC992
  Mặt dây 0620193P4588VC992 27,910,000 VNĐ
  • Hình dạng: Round
  • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
  • Màu: Vàng ghép
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Nhẫn nữ 092-0218R2228VC1
  Nhẫn nữ 092-0218R2228VC1 34,130,000 VNĐ
  • Hình dạng: Round
  • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
  • Màu: Vàng ghép
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Hoa tai 0220190E3503VC545-3

  Hoa tai 0220190E3503VC545-3

  45,429,000 VNĐ
  Hoa tai 0220190E3503VC545-3 45,429,000 VNĐ
  • Hình dạng: Round
  • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
  • Màu: Vàng ghép
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Mặt dây 0719P3634VC582-3

  Mặt dây 0719P3634VC582-3

  30,620,000 VNĐ
  Mặt dây 0719P3634VC582-3 30,620,000 VNĐ
  • Hình dạng: Round
  • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
  • Màu: Vàng ghép
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Nhẫn nữ 094-0218R2331VC1
  Nhẫn nữ 094-0218R2331VC1 36,520,000 VNĐ
  • Hình dạng: Round
  • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
  • Màu: Vàng ghép
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Hoa tai 1219187E5573VC759-2

  Hoa tai 1219187E5573VC759-2

  35,390,000 VNĐ
  Hoa tai 1219187E5573VC759-2 35,390,000 VNĐ
  • Hình dạng: Round
  • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
  • Màu: Vàng ghép
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Mặt dây 1119186P5024VC916-2
  Mặt dây 1119186P5024VC916-2 30,270,000 VNĐ
  • Hình dạng: Round
  • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
  • Màu: Vàng ghép
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Nhẫn nữ 086-0218R2280VC1
  Nhẫn nữ 086-0218R2280VC1 41,570,000 VNĐ
  • Hình dạng: Round
  • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
  • Màu: Vàng ghép
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Hoa tai 093-0218E2207VC1

  Hoa tai 093-0218E2207VC1

  41,020,000 VNĐ
  Hoa tai 093-0218E2207VC1 41,020,000 VNĐ
  • Hình dạng: Round
  • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
  • Màu: Vàng ghép
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Mặt dây 0120187P3146VC993
  Mặt dây 0120187P3146VC993 31,967,000 VNĐ
  • Hình dạng: Round
  • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
  • Màu: Vàng ghép
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  • Trang 1/1
  • 1
  Copyright 2015 © DOJI Gold & Gems Group
  * Thông tin bắt buộc
  Ít nhất 6 ký tự gồm chữ và số
  Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng của DOJI
  Nhận thông tin khuyến mãi qua Email
  Đăng nhập bằng
  Xin vui lòng nhập địa chỉ email của bạn:
   
  Tin nhắn