Lọc sản phẩm

BST trang sức Pastel

 • Trang 1/2
 • 1
 • 2
Nhẫn nữ 0214R6396LA0350

Nhẫn nữ 0214R6396LA0350

3,472,000 VNĐ
2,951,200 VNĐ
Nhẫn nữ 0214R6396LA0350
3,472,000 VNĐ
2,951,200 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Peridot
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 0214P6397LA0350

Mặt dây 0214P6397LA0350

2,186,000 VNĐ
1,858,100 VNĐ
Mặt dây 0214P6397LA0350
2,186,000 VNĐ
1,858,100 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Peridot
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Hoa tai 0214E6398LA0350

Hoa tai 0214E6398LA0350

3,228,000 VNĐ
2,743,800 VNĐ
Hoa tai 0214E6398LA0350
3,228,000 VNĐ
2,743,800 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Peridot
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 0214R6432LA0349

Nhẫn nữ 0214R6432LA0349

3,859,000 VNĐ
3,280,150 VNĐ
Nhẫn nữ 0214R6432LA0349
3,859,000 VNĐ
3,280,150 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Topaz
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 0214R6433LA0349

Mặt dây 0214R6433LA0349

2,737,000 VNĐ
2,326,450 VNĐ
Mặt dây 0214R6433LA0349
2,737,000 VNĐ
2,326,450 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Topaz
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Hoa tai 0214R6434LA0349

Hoa tai 0214R6434LA0349

3,651,000 VNĐ
Hoa tai 0214R6434LA0349 3,651,000 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 0214R6348LA0351

Nhẫn nữ 0214R6348LA0351

3,971,000 VNĐ
3,375,350 VNĐ
Nhẫn nữ 0214R6348LA0351
3,971,000 VNĐ
3,375,350 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Citrine
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 0214P6349LA0351

Mặt dây 0214P6349LA0351

2,101,000 VNĐ
1,785,850 VNĐ
Mặt dây 0214P6349LA0351
2,101,000 VNĐ
1,785,850 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Citrine
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Hoa tai 0214E6350LA0351

Hoa tai 0214E6350LA0351

2,701,000 VNĐ
2,295,850 VNĐ
Hoa tai 0214E6350LA0351
2,701,000 VNĐ
2,295,850 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Citrine
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 0214R6283JA0345

Nhẫn nữ 0214R6283JA0345

4,395,000 VNĐ
3,735,750 VNĐ
Nhẫn nữ 0214R6283JA0345
4,395,000 VNĐ
3,735,750 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Peridot
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 0214P6284JA0345

Mặt dây 0214P6284JA0345

2,712,000 VNĐ
2,305,200 VNĐ
Mặt dây 0214P6284JA0345
2,712,000 VNĐ
2,305,200 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Peridot
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Hoa tai 0214E6285JA0345

Hoa tai 0214E6285JA0345

3,801,000 VNĐ
3,230,850 VNĐ
Hoa tai 0214E6285JA0345
3,801,000 VNĐ
3,230,850 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Peridot
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 0214R6240JA0346

Nhẫn nữ 0214R6240JA0346

4,649,000 VNĐ
3,951,650 VNĐ
Nhẫn nữ 0214R6240JA0346
4,649,000 VNĐ
3,951,650 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Citrine
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 0214P6241JA0346

Mặt dây 0214P6241JA0346

3,147,000 VNĐ
2,674,950 VNĐ
Mặt dây 0214P6241JA0346
3,147,000 VNĐ
2,674,950 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Citrine
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Hoa tai 0214E6242JA0346

Hoa tai 0214E6242JA0346

3,319,000 VNĐ
2,821,150 VNĐ
Hoa tai 0214E6242JA0346
3,319,000 VNĐ
2,821,150 VNĐ
 • Màu: Vàng vàng
 • Đá chính: Citrine
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 0214R6111JA0329

Nhẫn nữ 0214R6111JA0329

5,073,000 VNĐ
4,312,050 VNĐ
Nhẫn nữ 0214R6111JA0329
5,073,000 VNĐ
4,312,050 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Topaz
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 0214P6112JA0329

Mặt dây 0214P6112JA0329

3,167,000 VNĐ
2,691,950 VNĐ
Mặt dây 0214P6112JA0329
3,167,000 VNĐ
2,691,950 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Topaz
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Hoa tai 0214E6113JA0329

Hoa tai 0214E6113JA0329

4,290,000 VNĐ
3,646,500 VNĐ
Hoa tai 0214E6113JA0329
4,290,000 VNĐ
3,646,500 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Topaz
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 0214R6207JA0337

Nhẫn nữ 0214R6207JA0337

5,097,000 VNĐ
4,332,450 VNĐ
Nhẫn nữ 0214R6207JA0337
5,097,000 VNĐ
4,332,450 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Topaz
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 0214P6208JA0337

Mặt dây 0214P6208JA0337

3,542,000 VNĐ
3,010,700 VNĐ
Mặt dây 0214P6208JA0337
3,542,000 VNĐ
3,010,700 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Topaz
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
 • Trang 1/2
 • 1
 • 2
Copyright 2015 © DOJI Gold & Gems Group
* Thông tin bắt buộc
Ít nhất 6 ký tự gồm chữ và số
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng của DOJI
Nhận thông tin khuyến mãi qua Email
Đăng nhập bằng
Xin vui lòng nhập địa chỉ email của bạn:
 
Tin nhắn