Lọc sản phẩm

Trang sức kim cương

 • Trang 1/1
 • 1
Hoa tai 085-0617E2603VC1

Hoa tai 085-0617E2603VC1

46,929,000 VNĐ
42,236,100 VNĐ
Hoa tai 085-0617E2603VC1
46,929,000 VNĐ
42,236,100 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng hồng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Hoa tai 075-0116E7760VC1

Hoa tai 075-0116E7760VC1

32,113,000 VNĐ
28,901,700 VNĐ
Hoa tai 075-0116E7760VC1
32,113,000 VNĐ
28,901,700 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng hồng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Hoa tai 080-0316E6684VC1

Hoa tai 080-0316E6684VC1

35,491,000 VNĐ
31,941,900 VNĐ
Hoa tai 080-0316E6684VC1
35,491,000 VNĐ
31,941,900 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng hồng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 200-0217P1347VC1

Mặt dây 200-0217P1347VC1

24,968,000 VNĐ
22,471,200 VNĐ
Mặt dây 200-0217P1347VC1
24,968,000 VNĐ
22,471,200 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng hồng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Hoa tai 200-0217E1349VC1

Hoa tai 200-0217E1349VC1

23,236,000 VNĐ
20,912,400 VNĐ
Hoa tai 200-0217E1349VC1
23,236,000 VNĐ
20,912,400 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng hồng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn kim cương 090-0217R9600VA1

Nhẫn kim cương 090-0217R9600VA1

76,918,000 VNĐ
69,226,200 VNĐ
Nhẫn kim cương 090-0217R9600VA1
76,918,000 VNĐ
69,226,200 VNĐ
 • Hình dạng: Heart
 • Đá chính: Kim cương trắng
 • Màu: Vàng hồng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn kim cương 089-0217R9602VA1

Nhẫn kim cương 089-0217R9602VA1

84,159,500 VNĐ
75,743,550 VNĐ
Nhẫn kim cương 089-0217R9602VA1
84,159,500 VNĐ
75,743,550 VNĐ
 • Hình dạng: Heart
 • Đá chính: Kim cương trắng
 • Màu: Vàng hồng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 085-1014R7166VC1

Nhẫn nữ 085-1014R7166VC1

49,603,000 VNĐ
44,642,700 VNĐ
Nhẫn nữ 085-1014R7166VC1
49,603,000 VNĐ
44,642,700 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương trắng
 • Màu: Vàng hồng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn kim cương 0714R7071VC1

Nhẫn kim cương 0714R7071VC1

44,826,000 VNĐ
40,343,400 VNĐ
Nhẫn kim cương 0714R7071VC1
44,826,000 VNĐ
40,343,400 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương trắng
 • Màu: Vàng hồng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn kim cương 200-0417R1663VC1

Nhẫn kim cương 200-0417R1663VC1

27,402,000 VNĐ
24,661,800 VNĐ
Nhẫn kim cương 200-0417R1663VC1
27,402,000 VNĐ
24,661,800 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng hồng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn kim cương  0714R7057VC1

Nhẫn kim cương 0714R7057VC1

45,214,000 VNĐ
40,692,600 VNĐ
Nhẫn kim cương 0714R7057VC1
45,214,000 VNĐ
40,692,600 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng hồng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 200-0217R1344VC1

Nhẫn nữ 200-0217R1344VC1

32,562,000 VNĐ
29,305,800 VNĐ
Nhẫn nữ 200-0217R1344VC1
32,562,000 VNĐ
29,305,800 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng hồng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
 • Trang 1/1
 • 1
Copyright 2015 © DOJI Gold & Gems Group
* Thông tin bắt buộc
Ít nhất 6 ký tự gồm chữ và số
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng của DOJI
Nhận thông tin khuyến mãi qua Email
Đăng nhập bằng
Xin vui lòng nhập địa chỉ email của bạn:

 
Tin nhắn