Trang sức kim cương

Hoa tai kim cương 099E7026BL
Hoa tai kim cương 099E7026BL Liên hệ
 • Hình dạng: Pear
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Kim cương trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Mặt dây 028CP8001BM1

Mặt dây 028CP8001BM1

70,589,000 VNĐ
63,530,100 VNĐ
Mặt dây 028CP8001BM1
70,589,000 VNĐ
63,530,100 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Kim cương đen
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Hoa tai 065-1016E7458VC1

Hoa tai 065-1016E7458VC1

15,650,000 VNĐ
14,085,000 VNĐ
Hoa tai 065-1016E7458VC1
15,650,000 VNĐ
14,085,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 065-1016P7399VC1

Mặt dây 065-1016P7399VC1

9,849,000 VNĐ
8,864,100 VNĐ
Mặt dây 065-1016P7399VC1
9,849,000 VNĐ
8,864,100 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 065-1016R7381VC1

Nhẫn nữ 065-1016R7381VC1

11,835,000 VNĐ
10,651,500 VNĐ
Nhẫn nữ 065-1016R7381VC1
11,835,000 VNĐ
10,651,500 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Hoa tai 065-1016E7451VC1

Hoa tai 065-1016E7451VC1

15,576,000 VNĐ
14,018,400 VNĐ
Hoa tai 065-1016E7451VC1
15,576,000 VNĐ
14,018,400 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 065-1016P7452VC1

Mặt dây 065-1016P7452VC1

12,484,000 VNĐ
11,235,600 VNĐ
Mặt dây 065-1016P7452VC1
12,484,000 VNĐ
11,235,600 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 065-1016R7448VC1

Nhẫn nữ 065-1016R7448VC1

15,678,000 VNĐ
14,110,200 VNĐ
Nhẫn nữ 065-1016R7448VC1
15,678,000 VNĐ
14,110,200 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Hoa tai 065-1016E7461VC1

Hoa tai 065-1016E7461VC1

22,778,000 VNĐ
20,500,200 VNĐ
Hoa tai 065-1016E7461VC1
22,778,000 VNĐ
20,500,200 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 065-1016R7509VC1

Nhẫn nữ 065-1016R7509VC1

19,048,000 VNĐ
17,143,200 VNĐ
Nhẫn nữ 065-1016R7509VC1
19,048,000 VNĐ
17,143,200 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 090-0217RP6579VA1

Nhẫn nữ 090-0217RP6579VA1

30,452,000 VNĐ
27,406,800 VNĐ
Nhẫn nữ 090-0217RP6579VA1
30,452,000 VNĐ
27,406,800 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương Hearts & Arrows
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Hoa tai 085-0617EP6001VA1

Hoa tai 085-0617EP6001VA1

41,420,000 VNĐ
37,278,000 VNĐ
Hoa tai 085-0617EP6001VA1
41,420,000 VNĐ
37,278,000 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương Hearts & Arrows
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Dây liền mặt 090-0217CP6536VA1

Dây liền mặt 090-0217CP6536VA1

34,973,000 VNĐ
31,475,700 VNĐ
Dây liền mặt 090-0217CP6536VA1
34,973,000 VNĐ
31,475,700 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương Hearts & Arrows
 • Màu: Vàng trắng
Xem chi tiết
Dây liền mặt 095-0217CP6540VA1

Dây liền mặt 095-0217CP6540VA1

20,710,000 VNĐ
18,639,000 VNĐ
Dây liền mặt 095-0217CP6540VA1
20,710,000 VNĐ
18,639,000 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương Hearts & Arrows
 • Màu: Vàng trắng
Xem chi tiết
Hoa tai 085-0617EP6000VA1

Hoa tai 085-0617EP6000VA1

15,646,000 VNĐ
14,081,400 VNĐ
Hoa tai 085-0617EP6000VA1
15,646,000 VNĐ
14,081,400 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương Hearts & Arrows
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 095-0217RP6607VA1

Nhẫn nữ 095-0217RP6607VA1

17,961,000 VNĐ
16,164,900 VNĐ
Nhẫn nữ 095-0217RP6607VA1
17,961,000 VNĐ
16,164,900 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương Hearts & Arrows
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 090-0217RP6573VA1

Nhẫn nữ 090-0217RP6573VA1

26,515,000 VNĐ
23,863,500 VNĐ
Nhẫn nữ 090-0217RP6573VA1
26,515,000 VNĐ
23,863,500 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương Hearts & Arrows
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Hoa tai 085-0617EP6002VA1

Hoa tai 085-0617EP6002VA1

52,244,000 VNĐ
47,019,600 VNĐ
Hoa tai 085-0617EP6002VA1
52,244,000 VNĐ
47,019,600 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương Hearts & Arrows
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Dây liền mặt 090-0217CP6558VA1

Dây liền mặt 090-0217CP6558VA1

35,189,000 VNĐ
31,670,100 VNĐ
Dây liền mặt 090-0217CP6558VA1
35,189,000 VNĐ
31,670,100 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương Hearts & Arrows
 • Màu: Vàng trắng
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 095-0217RP6583VA1

Nhẫn nữ 095-0217RP6583VA1

17,645,000 VNĐ
15,880,500 VNĐ
Nhẫn nữ 095-0217RP6583VA1
17,645,000 VNĐ
15,880,500 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương Hearts & Arrows
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Copyright 2015 © DOJI Gold & Gems Group
* Thông tin bắt buộc
Ít nhất 6 ký tự gồm chữ và số
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng của DOJI
Nhận thông tin khuyến mãi qua Email
Đăng nhập bằng
Xin vui lòng nhập địa chỉ email của bạn:

 
Tin nhắn