Lọc sản phẩm

Trang sức kim cương

 • Trang 1/1
 • 1
Mặt dây 0714P7084VC1

Mặt dây 0714P7084VC1

40,526,000 VNĐ
36,473,400 VNĐ
Mặt dây 0714P7084VC1
40,526,000 VNĐ
36,473,400 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Hoa tai 0714E7082VC1

Hoa tai 0714E7082VC1

58,004,000 VNĐ
52,203,600 VNĐ
Hoa tai 0714E7082VC1
58,004,000 VNĐ
52,203,600 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Hoa tai 075-0116E7760VC1

Hoa tai 075-0116E7760VC1

32,113,000 VNĐ
28,901,700 VNĐ
Hoa tai 075-0116E7760VC1
32,113,000 VNĐ
28,901,700 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng hồng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Hoa tai 080-0316E6684VC1

Hoa tai 080-0316E6684VC1

35,491,000 VNĐ
31,941,900 VNĐ
Hoa tai 080-0316E6684VC1
35,491,000 VNĐ
31,941,900 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng hồng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Hoa tai 080-0316E6712VC1

Hoa tai 080-0316E6712VC1

40,727,000 VNĐ
36,654,300 VNĐ
Hoa tai 080-0316E6712VC1
40,727,000 VNĐ
36,654,300 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Hoa tai 080-0316E6686VC1

Hoa tai 080-0316E6686VC1

40,274,000 VNĐ
36,246,600 VNĐ
Hoa tai 080-0316E6686VC1
40,274,000 VNĐ
36,246,600 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 085-1014R7020VC1-

Nhẫn nữ 085-1014R7020VC1-

49,201,000 VNĐ
44,280,900 VNĐ
Nhẫn nữ 085-1014R7020VC1-
49,201,000 VNĐ
44,280,900 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Kim cương trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 095-0815R8026VC1

Nhẫn nữ 095-0815R8026VC1

42,830,000 VNĐ
38,547,000 VNĐ
Nhẫn nữ 095-0815R8026VC1
42,830,000 VNĐ
38,547,000 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 075-0316R6688VC1

Nhẫn nữ 075-0316R6688VC1

38,199,000 VNĐ
34,379,100 VNĐ
Nhẫn nữ 075-0316R6688VC1
38,199,000 VNĐ
34,379,100 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 065-0316R6700VC1

Nhẫn nữ 065-0316R6700VC1

25,687,000 VNĐ
23,118,300 VNĐ
Nhẫn nữ 065-0316R6700VC1
25,687,000 VNĐ
23,118,300 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 075-0316R6687VC1

Nhẫn nữ 075-0316R6687VC1

37,054,000 VNĐ
33,348,600 VNĐ
Nhẫn nữ 075-0316R6687VC1
37,054,000 VNĐ
33,348,600 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 075-0316R6692VC1

Nhẫn nữ 075-0316R6692VC1

38,557,000 VNĐ
34,701,300 VNĐ
Nhẫn nữ 075-0316R6692VC1
38,557,000 VNĐ
34,701,300 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 080-0316R6703VC1

Nhẫn nữ 080-0316R6703VC1

40,822,000 VNĐ
36,739,800 VNĐ
Nhẫn nữ 080-0316R6703VC1
40,822,000 VNĐ
36,739,800 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 077-0316R6696VC1

Nhẫn nữ 077-0316R6696VC1

43,050,000 VNĐ
38,745,000 VNĐ
Nhẫn nữ 077-0316R6696VC1
43,050,000 VNĐ
38,745,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 080-0316R6674VC1

Nhẫn nữ 080-0316R6674VC1

35,357,000 VNĐ
31,821,300 VNĐ
Nhẫn nữ 080-0316R6674VC1
35,357,000 VNĐ
31,821,300 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
 • Trang 1/1
 • 1
Copyright 2015 © DOJI Gold & Gems Group
* Thông tin bắt buộc
Ít nhất 6 ký tự gồm chữ và số
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng của DOJI
Nhận thông tin khuyến mãi qua Email
Đăng nhập bằng
Xin vui lòng nhập địa chỉ email của bạn:

 
Tin nhắn