Trang sức kim cương

Mặt dây 028CP8001BM1

Mặt dây 028CP8001BM1

70,589,000 VNĐ
63,530,100 VNĐ
Mặt dây 028CP8001BM1
70,589,000 VNĐ
63,530,100 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Kim cương đen
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Hoa tai 065-1016E7458VC1

Hoa tai 065-1016E7458VC1

15,650,000 VNĐ
14,085,000 VNĐ
Hoa tai 065-1016E7458VC1
15,650,000 VNĐ
14,085,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 065-1016P7399VC1

Mặt dây 065-1016P7399VC1

9,849,000 VNĐ
8,864,100 VNĐ
Mặt dây 065-1016P7399VC1
9,849,000 VNĐ
8,864,100 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 065-1016R7381VC1

Nhẫn nữ 065-1016R7381VC1

11,835,000 VNĐ
10,651,500 VNĐ
Nhẫn nữ 065-1016R7381VC1
11,835,000 VNĐ
10,651,500 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Hoa tai 065-1016E7451VC1

Hoa tai 065-1016E7451VC1

15,576,000 VNĐ
14,018,400 VNĐ
Hoa tai 065-1016E7451VC1
15,576,000 VNĐ
14,018,400 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 065-1016P7452VC1

Mặt dây 065-1016P7452VC1

12,484,000 VNĐ
11,235,600 VNĐ
Mặt dây 065-1016P7452VC1
12,484,000 VNĐ
11,235,600 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 065-1016R7448VC1

Nhẫn nữ 065-1016R7448VC1

15,678,000 VNĐ
14,110,200 VNĐ
Nhẫn nữ 065-1016R7448VC1
15,678,000 VNĐ
14,110,200 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Hoa tai 065-1016E7461VC1

Hoa tai 065-1016E7461VC1

22,778,000 VNĐ
20,500,200 VNĐ
Hoa tai 065-1016E7461VC1
22,778,000 VNĐ
20,500,200 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 065-1016R7509VC1

Nhẫn nữ 065-1016R7509VC1

19,048,000 VNĐ
17,143,200 VNĐ
Nhẫn nữ 065-1016R7509VC1
19,048,000 VNĐ
17,143,200 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 065-1016E7373VC1

Nhẫn nữ 065-1016E7373VC1

17,384,000 VNĐ
15,645,600 VNĐ
Nhẫn nữ 065-1016E7373VC1
17,384,000 VNĐ
15,645,600 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Hoa tai 065-1016E7398VC1

Hoa tai 065-1016E7398VC1

14,203,000 VNĐ
12,782,700 VNĐ
Hoa tai 065-1016E7398VC1
14,203,000 VNĐ
12,782,700 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 065-1016E7410VC1

Mặt dây 065-1016E7410VC1

9,831,000 VNĐ
8,847,900 VNĐ
Mặt dây 065-1016E7410VC1
9,831,000 VNĐ
8,847,900 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Hoa tai 065-1016E7415VC1

Hoa tai 065-1016E7415VC1

15,650,000 VNĐ
14,085,000 VNĐ
Hoa tai 065-1016E7415VC1
15,650,000 VNĐ
14,085,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 065-1016E7385VC1

Nhẫn nữ 065-1016E7385VC1

18,610,000 VNĐ
16,749,000 VNĐ
Nhẫn nữ 065-1016E7385VC1
18,610,000 VNĐ
16,749,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 065-1016E7390VC1

Nhẫn nữ 065-1016E7390VC1

17,970,000 VNĐ
16,173,000 VNĐ
Nhẫn nữ 065-1016E7390VC1
17,970,000 VNĐ
16,173,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 065-1016R7372VC1

Nhẫn nữ 065-1016R7372VC1

17,013,000 VNĐ
15,311,700 VNĐ
Nhẫn nữ 065-1016R7372VC1
17,013,000 VNĐ
15,311,700 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Hoa tai 085-0617E2603VC1

Hoa tai 085-0617E2603VC1

46,929,000 VNĐ
42,236,100 VNĐ
Hoa tai 085-0617E2603VC1
46,929,000 VNĐ
42,236,100 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng hồng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 091-0417P1728VC1

Mặt dây 091-0417P1728VC1

35,273,000 VNĐ
31,745,700 VNĐ
Mặt dây 091-0417P1728VC1
35,273,000 VNĐ
31,745,700 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 095-0615P8025VC1

Mặt dây 095-0615P8025VC1

34,265,000 VNĐ
30,838,500 VNĐ
Mặt dây 095-0615P8025VC1
34,265,000 VNĐ
30,838,500 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 0418P4149VC338#2

Mặt dây 0418P4149VC338#2

34,843,000 VNĐ
31,358,700 VNĐ
Mặt dây 0418P4149VC338#2
34,843,000 VNĐ
31,358,700 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Copyright 2015 © DOJI Gold & Gems Group
* Thông tin bắt buộc
Ít nhất 6 ký tự gồm chữ và số
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng của DOJI
Nhận thông tin khuyến mãi qua Email
Đăng nhập bằng
Xin vui lòng nhập địa chỉ email của bạn:

 
Tin nhắn