Lọc sản phẩm

Trang sức kim cương

Hoa tai 065-1016E7461VC1

Hoa tai 065-1016E7461VC1

22,778,000 VNĐ
20,500,200 VNĐ
Hoa tai 065-1016E7461VC1
22,778,000 VNĐ
20,500,200 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 090-0217RP6579VA1

Nhẫn nữ 090-0217RP6579VA1

30,452,000 VNĐ
27,406,800 VNĐ
Nhẫn nữ 090-0217RP6579VA1
30,452,000 VNĐ
27,406,800 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương Hearts & Arrows
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Hoa tai 085-0617EP6001VA1

Hoa tai 085-0617EP6001VA1

41,420,000 VNĐ
37,278,000 VNĐ
Hoa tai 085-0617EP6001VA1
41,420,000 VNĐ
37,278,000 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương Hearts & Arrows
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Dây liền mặt 090-0217CP6536VA1

Dây liền mặt 090-0217CP6536VA1

34,973,000 VNĐ
31,475,700 VNĐ
Dây liền mặt 090-0217CP6536VA1
34,973,000 VNĐ
31,475,700 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương Hearts & Arrows
 • Màu: Vàng trắng
Xem chi tiết
Dây liền mặt 095-0217CP6540VA1

Dây liền mặt 095-0217CP6540VA1

20,710,000 VNĐ
18,639,000 VNĐ
Dây liền mặt 095-0217CP6540VA1
20,710,000 VNĐ
18,639,000 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương Hearts & Arrows
 • Màu: Vàng trắng
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 090-0217RP6573VA1

Nhẫn nữ 090-0217RP6573VA1

26,515,000 VNĐ
23,863,500 VNĐ
Nhẫn nữ 090-0217RP6573VA1
26,515,000 VNĐ
23,863,500 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương Hearts & Arrows
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Dây liền mặt 090-0217CP6558VA1

Dây liền mặt 090-0217CP6558VA1

35,189,000 VNĐ
31,670,100 VNĐ
Dây liền mặt 090-0217CP6558VA1
35,189,000 VNĐ
31,670,100 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương Hearts & Arrows
 • Màu: Vàng trắng
Xem chi tiết
Hoa tai 085-0617EP6003VA1

Hoa tai 085-0617EP6003VA1

31,986,000 VNĐ
28,787,400 VNĐ
Hoa tai 085-0617EP6003VA1
31,986,000 VNĐ
28,787,400 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương Hearts & Arrows
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Dây liền mặt 085-0217CP6512VA1

Dây liền mặt 085-0217CP6512VA1

38,812,000 VNĐ
34,930,800 VNĐ
Dây liền mặt 085-0217CP6512VA1
38,812,000 VNĐ
34,930,800 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương Hearts & Arrows
 • Màu: Vàng trắng
Xem chi tiết
Nhẫn kim cương 093-0217R9611VA1

Nhẫn kim cương 093-0217R9611VA1

37,908,000 VNĐ
34,117,200 VNĐ
Nhẫn kim cương 093-0217R9611VA1
37,908,000 VNĐ
34,117,200 VNĐ
 • Hình dạng: Heart
 • Đá chính: Kim cương trắng
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn kim cương 094-0217R9612VA1

Nhẫn kim cương 094-0217R9612VA1

37,662,600 VNĐ
33,896,340 VNĐ
Nhẫn kim cương 094-0217R9612VA1
37,662,600 VNĐ
33,896,340 VNĐ
 • Hình dạng: Heart
 • Đá chính: Kim cương trắng
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn kim cương 093-0217R9638VA1

Nhẫn kim cương 093-0217R9638VA1

39,007,200 VNĐ
35,106,480 VNĐ
Nhẫn kim cương 093-0217R9638VA1
39,007,200 VNĐ
35,106,480 VNĐ
 • Hình dạng: Heart
 • Đá chính: Kim cương trắng
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn kim cương 093-0217R9618VA1

Nhẫn kim cương 093-0217R9618VA1

37,626,600 VNĐ
33,863,940 VNĐ
Nhẫn kim cương 093-0217R9618VA1
37,626,600 VNĐ
33,863,940 VNĐ
 • Hình dạng: Heart
 • Đá chính: Kim cương trắng
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn kim cương 093-0217R9619VA1

Nhẫn kim cương 093-0217R9619VA1

38,613,200 VNĐ
34,751,880 VNĐ
Nhẫn kim cương 093-0217R9619VA1
38,613,200 VNĐ
34,751,880 VNĐ
 • Hình dạng: Heart
 • Đá chính: Kim cương trắng
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Hoa tai 085-0617E2603VC1

Hoa tai 085-0617E2603VC1

46,929,000 VNĐ
42,236,100 VNĐ
Hoa tai 085-0617E2603VC1
46,929,000 VNĐ
42,236,100 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng hồng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 091-0417P1728VC1

Mặt dây 091-0417P1728VC1

35,273,000 VNĐ
31,745,700 VNĐ
Mặt dây 091-0417P1728VC1
35,273,000 VNĐ
31,745,700 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 095-0615P8025VC1

Mặt dây 095-0615P8025VC1

34,265,000 VNĐ
30,838,500 VNĐ
Mặt dây 095-0615P8025VC1
34,265,000 VNĐ
30,838,500 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 0418P4149VC338#2

Mặt dây 0418P4149VC338#2

34,843,000 VNĐ
31,358,700 VNĐ
Mặt dây 0418P4149VC338#2
34,843,000 VNĐ
31,358,700 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 200-0617P2563VC1

Mặt dây 200-0617P2563VC1

29,932,000 VNĐ
26,938,800 VNĐ
Mặt dây 200-0617P2563VC1
29,932,000 VNĐ
26,938,800 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Hoa tai 200-0617E2562VC1

Hoa tai 200-0617E2562VC1

27,650,000 VNĐ
24,885,000 VNĐ
Hoa tai 200-0617E2562VC1
27,650,000 VNĐ
24,885,000 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Copyright 2015 © DOJI Gold & Gems Group
* Thông tin bắt buộc
Ít nhất 6 ký tự gồm chữ và số
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng của DOJI
Nhận thông tin khuyến mãi qua Email
Đăng nhập bằng
Xin vui lòng nhập địa chỉ email của bạn:

 
Tin nhắn