Lọc sản phẩm
Đang chọn

  Loại sản phẩm

  Hình dạng

  Đá chính

  Màu

  Đá phụ

  Styles

  Cấp mầu

  Độ tinh khiết

  Kiểm định

  Chất liệu

  Giá

  Trang sức Kim cương màu

  • Trang 1/1
  • 1
  Nhẫn nữ 0710R5221BM

  Nhẫn nữ 0710R5221BM

  18,702,000 VNĐ
  Nhẫn nữ 0710R5221BM 18,702,000 VNĐ
  • Màu: Vàng trắng
  • Đá chính: Kim cương nâu
  • Chất liệu: Vàng 18k
  Xem chi tiết
  Nhẫn nữ 099R1005BM2

  Nhẫn nữ 099R1005BM2

  31,546,000 VNĐ
  Nhẫn nữ 099R1005BM2 31,546,000 VNĐ
  • Màu: Vàng trắng
  • Đá chính: Kim cương đen
  • Chất liệu: Vàng 18k
  Xem chi tiết
  Nhẫn nữ 0211R5538A

  Nhẫn nữ 0211R5538A

  21,322,000 VNĐ
  Nhẫn nữ 0211R5538A 21,322,000 VNĐ
  • Màu: Vàng trắng
  • Đá chính: Kim cương xanh đá
  • Chất liệu: Vàng 18k
  Xem chi tiết
  Nhẫn nữ 028R8015IB2

  Nhẫn nữ 028R8015IB2

  40,257,000 VNĐ
  Nhẫn nữ 028R8015IB2 40,257,000 VNĐ
  • Màu: Vàng trắng
  • Đá chính: Kim cương đen
  • Chất liệu: Vàng 18k
  Xem chi tiết
  Nhẫn nữ 127R8029BM

  Nhẫn nữ 127R8029BM

  47,043,000 VNĐ
  Nhẫn nữ 127R8029BM 47,043,000 VNĐ
  • Màu: Vàng trắng
  • Đá chính: Kim cương nâu
  • Chất liệu: Vàng 18k
  Xem chi tiết
  Nhẫn nữ 107R5509BM2

  Nhẫn nữ 107R5509BM2

  48,075,000 VNĐ
  Nhẫn nữ 107R5509BM2 48,075,000 VNĐ
  • Màu: Vàng trắng
  • Đá chính: Kim cương nâu
  • Chất liệu: Vàng 18k
  Xem chi tiết
  Nhẫn nữ 1210R4455A2

  Nhẫn nữ 1210R4455A2

  45,902,000 VNĐ
  Nhẫn nữ 1210R4455A2 45,902,000 VNĐ
  • Màu: Vàng trắng
  • Đá chính: Kim cương nâu
  • Chất liệu: Vàng 18k
  Xem chi tiết
  Nhẫn nữ 0612R1284BM2

  Nhẫn nữ 0612R1284BM2

  114,041,000 VNĐ
  Nhẫn nữ 0612R1284BM2 114,041,000 VNĐ
  • Màu: Vàng trắng
  • Đá chính: Kim cương Fancy
  • Chất liệu: Vàng 18k
  Xem chi tiết
  Nhẫn nữ 028R6123BM

  Nhẫn nữ 028R6123BM

  116,298,000 VNĐ
  Nhẫn nữ 028R6123BM 116,298,000 VNĐ
  • Màu: Vàng trắng
  • Đá chính: Kim cương Fancy
  • Chất liệu: Vàng 18k
  Xem chi tiết
  Nhẫn nữ 0411RM8008A2

  Nhẫn nữ 0411RM8008A2

  84,860,000 VNĐ
  Nhẫn nữ 0411RM8008A2 84,860,000 VNĐ
  • Màu: Vàng trắng
  • Đá chính: Kim cương đen
  • Chất liệu: Vàng 18k
  Xem chi tiết
  Nhẫn nữ 028R6045BM

  Nhẫn nữ 028R6045BM

  164,821,000 VNĐ
  Nhẫn nữ 028R6045BM 164,821,000 VNĐ
  • Màu: Vàng trắng
  • Đá chính: Kim cương nâu
  • Chất liệu: Vàng 18k
  Xem chi tiết
  Nhẫn nữ 129R8000A3

  Nhẫn nữ 129R8000A3

  651,120,000 VNĐ
  Nhẫn nữ 129R8000A3 651,120,000 VNĐ
  • Màu: Platin
  • Đá chính: Kim cương Fancy
  • Chất liệu: Platin 900
  Xem chi tiết
  Nhẫn nữ 0710R8000BG

  Nhẫn nữ 0710R8000BG

  162,392,000 VNĐ
  Nhẫn nữ 0710R8000BG 162,392,000 VNĐ
  • Màu: Vàng trắng
  • Đá chính: Kim cương Fancy
  • Chất liệu: Vàng 18k
  Xem chi tiết
  Nhẫn nữ 1211R0018BM

  Nhẫn nữ 1211R0018BM

  124,567,000 VNĐ
  Nhẫn nữ 1211R0018BM 124,567,000 VNĐ
  • Màu: Vàng trắng
  • Đá chính: Kim cương nâu
  • Chất liệu: Vàng 18k
  Xem chi tiết
  Nhẫn nữ 107R8044BM

  Nhẫn nữ 107R8044BM

  51,674,000 VNĐ
  Nhẫn nữ 107R8044BM 51,674,000 VNĐ
  • Màu: Vàng trắng
  • Đá chính: Kim cương nâu
  • Chất liệu: Vàng 18k
  Xem chi tiết
  Nhẫn nữ 0611R0961BK

  Nhẫn nữ 0611R0961BK

  191,360,000 VNĐ
  Nhẫn nữ 0611R0961BK 191,360,000 VNĐ
  • Màu: Vàng trắng
  • Đá chính: Kim cương xanh táo
  • Chất liệu: Vàng 18k
  Xem chi tiết
  Nhẫn nữ 0311R5901BG

  Nhẫn nữ 0311R5901BG

  113,572,000 VNĐ
  Nhẫn nữ 0311R5901BG 113,572,000 VNĐ
  • Màu: Vàng trắng
  • Đá chính: Kim cương Fancy
  • Chất liệu: Vàng 18k
  Xem chi tiết
  Nhẫn nữ 0910R8027BK2

  Nhẫn nữ 0910R8027BK2

  76,404,000 VNĐ
  Nhẫn nữ 0910R8027BK2 76,404,000 VNĐ
  • Màu: Vàng trắng
  • Đá chính: Kim cương xanh táo
  • Chất liệu: Vàng 18k
  Xem chi tiết
  • Trang 1/1
  • 1
  Copyright 2015 © DOJI Gold & Gems Group
  * Thông tin bắt buộc
  Ít nhất 6 ký tự gồm chữ và số
  Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng của DOJI
  Nhận thông tin khuyến mãi qua Email
  Đăng nhập bằng
  Xin vui lòng nhập địa chỉ email của bạn:

   
  Tin nhắn