Lọc sản phẩm
Đang chọn

  Loại sản phẩm

  Hình dạng

  Đá chính

  Màu

  Đá phụ

  Cấp mầu

  Độ tinh khiết

  Kiểm định

  Chất liệu

  Giá

  Trang sức Kim cương Hearts & Arrows

  • Trang 1/1
  • 1
  Hoa tai 085-1014E7036VC1

  Hoa tai 085-1014E7036VC1

  50,826,000 VNĐ
  Hoa tai 085-1014E7036VC1 50,826,000 VNĐ
  • Hình dạng: Round
  • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
  • Màu: Vàng hồng
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Hoa tai 085-1014E7186VC1

  Hoa tai 085-1014E7186VC1

  57,722,000 VNĐ
  Hoa tai 085-1014E7186VC1 57,722,000 VNĐ
  • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
  • Màu: Vàng trắng
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Hoa tai 0714E7082VC1

  Hoa tai 0714E7082VC1

  58,004,000 VNĐ
  Hoa tai 0714E7082VC1 58,004,000 VNĐ
  • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
  • Màu: Vàng trắng
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Nhẫn nữ 085-1014R7070VC1
  Nhẫn nữ 085-1014R7070VC1 59,654,000 VNĐ
  • Hình dạng: Round
  • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
  • Màu: Vàng trắng
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Nhẫn nữ 0714R7086VC1

  Nhẫn nữ 0714R7086VC1

  51,917,000 VNĐ
  Nhẫn nữ 0714R7086VC1 51,917,000 VNĐ
  • Hình dạng: Round
  • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
  • Màu: Vàng trắng
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Nhẫn nữ 085-1014R7054VC1
  Nhẫn nữ 085-1014R7054VC1 53,841,000 VNĐ
  • Hình dạng: Round
  • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
  • Màu: Vàng trắng
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Nhẫn nữ 085-1014R7044VC1
  Nhẫn nữ 085-1014R7044VC1 50,461,000 VNĐ
  • Hình dạng: Round
  • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
  • Màu: Vàng trắng
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Nhẫn nữ 085-1014R7184VC1
  Nhẫn nữ 085-1014R7184VC1 63,848,000 VNĐ
  • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
  • Màu: Vàng trắng
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Nhẫn nữ 080-0316R6666VC1
  Nhẫn nữ 080-0316R6666VC1 52,984,000 VNĐ
  • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
  • Màu: Vàng trắng
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Nhẫn nữ 0714R7080VC1

  Nhẫn nữ 0714R7080VC1

  53,243,000 VNĐ
  Nhẫn nữ 0714R7080VC1 53,243,000 VNĐ
  • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
  • Màu: Vàng trắng
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  • Trang 1/1
  • 1
  Copyright 2015 © DOJI Gold & Gems Group
  * Thông tin bắt buộc
  Ít nhất 6 ký tự gồm chữ và số
  Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng của DOJI
  Nhận thông tin khuyến mãi qua Email
  Đăng nhập bằng
  Xin vui lòng nhập địa chỉ email của bạn:

   
  Tin nhắn