Trang sức đá quý

Nhẫn nữ 0810R9016

Nhẫn nữ 0810R9016

75,864,000 VNĐ
64,484,400 VNĐ
Nhẫn nữ 0810R9016
75,864,000 VNĐ
64,484,400 VNĐ
 • Đá chính: Sapphire
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn nam 119R8007BG

Nhẫn nam 119R8007BG

61,713,000 VNĐ
52,456,050 VNĐ
Nhẫn nam 119R8007BG
61,713,000 VNĐ
52,456,050 VNĐ
 • Đá chính: Sapphire
 • Màu: Vàng trắng
Xem chi tiết
Nhẫn nam 0710R8808BG

Nhẫn nam 0710R8808BG

61,353,000 VNĐ
52,150,050 VNĐ
Nhẫn nam 0710R8808BG
61,353,000 VNĐ
52,150,050 VNĐ
 • Đá chính: Sapphire
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Hoa tai 0714E0106VMD13B2

Hoa tai 0714E0106VMD13B2

70,460,000 VNĐ
59,891,000 VNĐ
Hoa tai 0714E0106VMD13B2
70,460,000 VNĐ
59,891,000 VNĐ
 • Đá chính: Sapphire
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 237-1117R2067NA690

Nhẫn nữ 237-1117R2067NA690

17,164,000 VNĐ
14,589,400 VNĐ
Nhẫn nữ 237-1117R2067NA690
17,164,000 VNĐ
14,589,400 VNĐ
 • Đá chính: Emerald
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 252-1117P2068NA690

Mặt dây 252-1117P2068NA690

21,047,000 VNĐ
17,889,950 VNĐ
Mặt dây 252-1117P2068NA690
21,047,000 VNĐ
17,889,950 VNĐ
 • Đá chính: Emerald
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 262-1117R2115NA691

Nhẫn nữ 262-1117R2115NA691

19,496,000 VNĐ
16,571,600 VNĐ
Nhẫn nữ 262-1117R2115NA691
19,496,000 VNĐ
16,571,600 VNĐ
 • Đá chính: Emerald
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Dây liền mặt 284-1117CP2123NA691

Dây liền mặt 284-1117CP2123NA691

19,833,000 VNĐ
16,858,050 VNĐ
Dây liền mặt 284-1117CP2123NA691
19,833,000 VNĐ
16,858,050 VNĐ
 • Đá chính: Emerald
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 248-1117P2076NA693

Mặt dây 248-1117P2076NA693

18,715,000 VNĐ
15,907,750 VNĐ
Mặt dây 248-1117P2076NA693
18,715,000 VNĐ
15,907,750 VNĐ
 • Đá chính: Emerald
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 248-1117R2090NA694

Nhẫn nữ 248-1117R2090NA694

23,512,000 VNĐ
19,985,200 VNĐ
Nhẫn nữ 248-1117R2090NA694
23,512,000 VNĐ
19,985,200 VNĐ
 • Đá chính: Emerald
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 259-1117P2091NA694

Mặt dây 259-1117P2091NA694

34,232,000 VNĐ
29,097,200 VNĐ
Mặt dây 259-1117P2091NA694
34,232,000 VNĐ
29,097,200 VNĐ
 • Đá chính: Emerald
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 256-1117R2058NA695

Nhẫn nữ 256-1117R2058NA695

28,074,000 VNĐ
23,862,900 VNĐ
Nhẫn nữ 256-1117R2058NA695
28,074,000 VNĐ
23,862,900 VNĐ
 • Đá chính: Emerald
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 264-1117P2117NA685

Mặt dây 264-1117P2117NA685

32,382,000 VNĐ
27,524,700 VNĐ
Mặt dây 264-1117P2117NA685
32,382,000 VNĐ
27,524,700 VNĐ
 • Đá chính: Emerald
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 239-1117R2060NA696

Nhẫn nữ 239-1117R2060NA696

29,872,000 VNĐ
25,391,200 VNĐ
Nhẫn nữ 239-1117R2060NA696
29,872,000 VNĐ
25,391,200 VNĐ
 • Đá chính: Emerald
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 262-1117P2061NA696

Mặt dây 262-1117P2061NA696

24,420,000 VNĐ
20,757,000 VNĐ
Mặt dây 262-1117P2061NA696
24,420,000 VNĐ
20,757,000 VNĐ
 • Đá chính: Emerald
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 229-1117R2116NA697

Nhẫn nữ 229-1117R2116NA697

17,388,000 VNĐ
14,779,800 VNĐ
Nhẫn nữ 229-1117R2116NA697
17,388,000 VNĐ
14,779,800 VNĐ
 • Đá chính: Emerald
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Dây liền mặt 266-1117CP2126NA697

Dây liền mặt 266-1117CP2126NA697

15,295,000 VNĐ
13,000,750 VNĐ
Dây liền mặt 266-1117CP2126NA697
15,295,000 VNĐ
13,000,750 VNĐ
 • Đá chính: Emerald
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 254-1117R2073NA698

Nhẫn nữ 254-1117R2073NA698

17,076,000 VNĐ
14,514,600 VNĐ
Nhẫn nữ 254-1117R2073NA698
17,076,000 VNĐ
14,514,600 VNĐ
 • Đá chính: Emerald
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 261-1117P2074NA698

Mặt dây 261-1117P2074NA698

19,029,000 VNĐ
16,174,650 VNĐ
Mặt dây 261-1117P2074NA698
19,029,000 VNĐ
16,174,650 VNĐ
 • Đá chính: Emerald
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 266-1117R2071NA699

Nhẫn nữ 266-1117R2071NA699

24,852,000 VNĐ
21,124,200 VNĐ
Nhẫn nữ 266-1117R2071NA699
24,852,000 VNĐ
21,124,200 VNĐ
 • Đá chính: Emerald
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Copyright 2015 © DOJI Gold & Gems Group
* Thông tin bắt buộc
Ít nhất 6 ký tự gồm chữ và số
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng của DOJI
Nhận thông tin khuyến mãi qua Email
Đăng nhập bằng
Xin vui lòng nhập địa chỉ email của bạn:

 
Tin nhắn