Lọc sản phẩm

Trang sức đá quý

Nhẫn nữ 0810R9016

Nhẫn nữ 0810R9016

75,864,000 VNĐ
64,484,400 VNĐ
Nhẫn nữ 0810R9016
75,864,000 VNĐ
64,484,400 VNĐ
 • Đá chính: Sapphire
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn nam 0710R8808BG

Nhẫn nam 0710R8808BG

61,353,000 VNĐ
52,150,050 VNĐ
Nhẫn nam 0710R8808BG
61,353,000 VNĐ
52,150,050 VNĐ
 • Đá chính: Sapphire
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Hoa tai 0714E0106VMD13B2

Hoa tai 0714E0106VMD13B2

70,460,000 VNĐ
59,891,000 VNĐ
Hoa tai 0714E0106VMD13B2
70,460,000 VNĐ
59,891,000 VNĐ
 • Đá chính: Sapphire
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn Ruby 1114R3900JA0466

Nhẫn Ruby 1114R3900JA0466

14,522,000 VNĐ
12,343,700 VNĐ
Nhẫn Ruby 1114R3900JA0466
14,522,000 VNĐ
12,343,700 VNĐ
 • Màu: Vàng vàng
 • Đá chính: Ruby
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Mặt dây 1114P3901JA0466

Mặt dây 1114P3901JA0466

10,578,000 VNĐ
8,991,300 VNĐ
Mặt dây 1114P3901JA0466
10,578,000 VNĐ
8,991,300 VNĐ
 • Màu: Vàng vàng
 • Đá chính: Ruby
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Hoa tai 1114E3902JA0466

Hoa tai 1114E3902JA0466

12,506,000 VNĐ
10,630,100 VNĐ
Hoa tai 1114E3902JA0466
12,506,000 VNĐ
10,630,100 VNĐ
 • Màu: Vàng vàng
 • Đá chính: Ruby
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 0614R2872HA

Nhẫn nữ 0614R2872HA

13,718,000 VNĐ
11,660,300 VNĐ
Nhẫn nữ 0614R2872HA
13,718,000 VNĐ
11,660,300 VNĐ
 • Màu: Vàng vàng
 • Đá chính: Ruby
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Mặt dây 0614P2871HA

Mặt dây 0614P2871HA

11,232,000 VNĐ
9,547,200 VNĐ
Mặt dây 0614P2871HA
11,232,000 VNĐ
9,547,200 VNĐ
 • Màu: Vàng vàng
 • Đá chính: Ruby
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Hoa tai 0614E2870HA

Hoa tai 0614E2870HA

14,536,000 VNĐ
12,355,600 VNĐ
Hoa tai 0614E2870HA
14,536,000 VNĐ
12,355,600 VNĐ
 • Màu: Vàng vàng
 • Đá chính: Ruby
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 1214R3971JA0469

Nhẫn nữ 1214R3971JA0469

14,522,000 VNĐ
12,343,700 VNĐ
Nhẫn nữ 1214R3971JA0469
14,522,000 VNĐ
12,343,700 VNĐ
 • Màu: Vàng vàng
 • Đá chính: Ruby
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Mặt dây Ruby 1214P3972JA0469

Mặt dây Ruby 1214P3972JA0469

11,536,000 VNĐ
9,805,600 VNĐ
Mặt dây Ruby 1214P3972JA0469
11,536,000 VNĐ
9,805,600 VNĐ
 • Đá chính: Ruby
 • Màu: Vàng vàng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Hoa tai Ruby 1214E3973JA0469

Hoa tai Ruby 1214E3973JA0469

16,294,000 VNĐ
13,849,900 VNĐ
Hoa tai Ruby 1214E3973JA0469
16,294,000 VNĐ
13,849,900 VNĐ
 • Màu: Vàng vàng
 • Đá chính: Ruby
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn Ruby 1214R4017JA0468
Nhẫn Ruby 1214R4017JA0468 Liên hệ
 • Màu: Vàng vàng
 • Đá chính: Ruby
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Mặt dây Ruby 1214P4018JA0468

Mặt dây Ruby 1214P4018JA0468

14,220,000 VNĐ
12,087,000 VNĐ
Mặt dây Ruby 1214P4018JA0468
14,220,000 VNĐ
12,087,000 VNĐ
 • Màu: Vàng vàng
 • Đá chính: Ruby
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Hoa tai Ruby 1214E4019JA0468

Hoa tai Ruby 1214E4019JA0468

21,864,000 VNĐ
18,584,400 VNĐ
Hoa tai Ruby 1214E4019JA0468
21,864,000 VNĐ
18,584,400 VNĐ
 • Màu: Vàng vàng
 • Đá chính: Ruby
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 0414R2206JA

Nhẫn nữ 0414R2206JA

15,607,000 VNĐ
13,265,950 VNĐ
Nhẫn nữ 0414R2206JA
15,607,000 VNĐ
13,265,950 VNĐ
 • Màu: Vàng vàng
 • Đá chính: Ruby
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 0110R5049A

Nhẫn nữ 0110R5049A

10,885,000 VNĐ
9,252,250 VNĐ
Nhẫn nữ 0110R5049A
10,885,000 VNĐ
9,252,250 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Ruby
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 129R4059A

Nhẫn nữ 129R4059A

14,442,000 VNĐ
12,275,700 VNĐ
Nhẫn nữ 129R4059A
14,442,000 VNĐ
12,275,700 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Ruby
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 0614R2885HA

Nhẫn nữ 0614R2885HA

14,879,000 VNĐ
12,647,150 VNĐ
Nhẫn nữ 0614R2885HA
14,879,000 VNĐ
12,647,150 VNĐ
 • Màu: Vàng vàng
 • Đá chính: Ruby
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 0614R2881HA

Nhẫn nữ 0614R2881HA

14,770,000 VNĐ
12,554,500 VNĐ
Nhẫn nữ 0614R2881HA
14,770,000 VNĐ
12,554,500 VNĐ
 • Màu: Vàng vàng
 • Đá chính: Ruby
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Copyright 2015 © DOJI Gold & Gems Group
* Thông tin bắt buộc
Ít nhất 6 ký tự gồm chữ và số
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng của DOJI
Nhận thông tin khuyến mãi qua Email
Đăng nhập bằng
Xin vui lòng nhập địa chỉ email của bạn:

 
Tin nhắn