Lọc sản phẩm

Trang sức đá quý

 • Trang 1/1
 • 1
Mặt dây 0518P3501NA706

Mặt dây 0518P3501NA706

5,468,000 VNĐ
4,647,800 VNĐ
Mặt dây 0518P3501NA706
5,468,000 VNĐ
4,647,800 VNĐ
 • Đá chính: Ruby
 • Màu: Vàng vàng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Hoa tai 0518E3502NA706

Hoa tai 0518E3502NA706

8,191,000 VNĐ
6,962,350 VNĐ
Hoa tai 0518E3502NA706
8,191,000 VNĐ
6,962,350 VNĐ
 • Đá chính: Ruby
 • Màu: Vàng vàng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 0518R3518NA708

Nhẫn nữ 0518R3518NA708

6,660,000 VNĐ
5,661,000 VNĐ
Nhẫn nữ 0518R3518NA708
6,660,000 VNĐ
5,661,000 VNĐ
 • Đá chính: Ruby
 • Màu: Vàng vàng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 0518P3519NA708

Mặt dây 0518P3519NA708

5,782,000 VNĐ
4,914,700 VNĐ
Mặt dây 0518P3519NA708
5,782,000 VNĐ
4,914,700 VNĐ
 • Đá chính: Ruby
 • Màu: Vàng vàng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Hoa tai 0518E3520NA708

Hoa tai 0518E3520NA708

7,724,000 VNĐ
6,565,400 VNĐ
Hoa tai 0518E3520NA708
7,724,000 VNĐ
6,565,400 VNĐ
 • Đá chính: Ruby
 • Màu: Vàng vàng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 0518P3522NA711

Mặt dây 0518P3522NA711

6,410,000 VNĐ
5,448,500 VNĐ
Mặt dây 0518P3522NA711
6,410,000 VNĐ
5,448,500 VNĐ
 • Đá chính: Ruby
 • Màu: Vàng vàng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Hoa tai 0518E3523NA711

Hoa tai 0518E3523NA711

8,285,000 VNĐ
7,042,250 VNĐ
Hoa tai 0518E3523NA711
8,285,000 VNĐ
7,042,250 VNĐ
 • Đá chính: Ruby
 • Màu: Vàng vàng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 0518R3003NA710

Nhẫn nữ 0518R3003NA710

7,287,000 VNĐ
6,193,950 VNĐ
Nhẫn nữ 0518R3003NA710
7,287,000 VNĐ
6,193,950 VNĐ
 • Đá chính: Ruby
 • Màu: Vàng vàng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 0518P3004NA710

Mặt dây 0518P3004NA710

5,897,000 VNĐ
5,012,450 VNĐ
Mặt dây 0518P3004NA710
5,897,000 VNĐ
5,012,450 VNĐ
 • Đá chính: Ruby
 • Màu: Vàng vàng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Hoa tai 0518E3005NA710

Hoa tai 0518E3005NA710

9,081,000 VNĐ
7,718,850 VNĐ
Hoa tai 0518E3005NA710
9,081,000 VNĐ
7,718,850 VNĐ
 • Đá chính: Ruby
 • Màu: Vàng vàng
 • Chất liệu: Vàng 24k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 0518R3539NA707

Nhẫn nữ 0518R3539NA707

8,030,000 VNĐ
6,825,500 VNĐ
Nhẫn nữ 0518R3539NA707
8,030,000 VNĐ
6,825,500 VNĐ
 • Đá chính: Ruby
 • Màu: Vàng vàng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 0518P3540NA707

Mặt dây 0518P3540NA707

5,357,000 VNĐ
4,553,450 VNĐ
Mặt dây 0518P3540NA707
5,357,000 VNĐ
4,553,450 VNĐ
 • Đá chính: Ruby
 • Màu: Vàng vàng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Hoa tai 0518E3541NA707

Hoa tai 0518E3541NA707

8,206,000 VNĐ
6,975,100 VNĐ
Hoa tai 0518E3541NA707
8,206,000 VNĐ
6,975,100 VNĐ
 • Đá chính: Ruby
 • Màu: Vàng vàng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 0715P3288NA0501

Mặt dây 0715P3288NA0501

8,688,000 VNĐ
7,384,800 VNĐ
Mặt dây 0715P3288NA0501
8,688,000 VNĐ
7,384,800 VNĐ
 • Màu: Vàng vàng
 • Đá chính: Ruby
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn Ruby 0715R3236NA0503

Nhẫn Ruby 0715R3236NA0503

9,104,000 VNĐ
7,738,400 VNĐ
Nhẫn Ruby 0715R3236NA0503
9,104,000 VNĐ
7,738,400 VNĐ
 • Màu: Vàng vàng
 • Đá chính: Ruby
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
 • Trang 1/1
 • 1
Copyright 2015 © DOJI Gold & Gems Group
* Thông tin bắt buộc
Ít nhất 6 ký tự gồm chữ và số
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng của DOJI
Nhận thông tin khuyến mãi qua Email
Đăng nhập bằng
Xin vui lòng nhập địa chỉ email của bạn:

 
Tin nhắn