Lọc sản phẩm

Trang sức đá màu thượng hạng

 • Trang 1/2
 • 1
 • 2
Kiềng cổ 0912N0008BL

Kiềng cổ 0912N0008BL

685,499,000 VNĐ
651,224,050 VNĐ
Kiềng cổ 0912N0008BL
685,499,000 VNĐ
651,224,050 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Ruby
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Kiềng cổ 0109N7009PUN

Kiềng cổ 0109N7009PUN

1,341,900,000 VNĐ
1,274,805,000 VNĐ
Kiềng cổ 0109N7009PUN
1,341,900,000 VNĐ
1,274,805,000 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Ruby
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Hoa tai 0912E0009BL

Hoa tai 0912E0009BL

184,693,000 VNĐ
175,458,350 VNĐ
Hoa tai 0912E0009BL
184,693,000 VNĐ
175,458,350 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Ruby
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 0109R7020PN

Nhẫn nữ 0109R7020PN

149,100,000 VNĐ
141,645,000 VNĐ
Nhẫn nữ 0109R7020PN
149,100,000 VNĐ
141,645,000 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Ruby
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Hoa tai 0109E7010PUN

Hoa tai 0109E7010PUN

223,650,000 VNĐ
212,467,500 VNĐ
Hoa tai 0109E7010PUN
223,650,000 VNĐ
212,467,500 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Ruby
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Mặt dây 0209P8026BM

Mặt dây 0209P8026BM

225,749,000 VNĐ
214,461,550 VNĐ
Mặt dây 0209P8026BM
225,749,000 VNĐ
214,461,550 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 067R9000BM

Nhẫn nữ 067R9000BM

127,800,000 VNĐ
121,410,000 VNĐ
Nhẫn nữ 067R9000BM
127,800,000 VNĐ
121,410,000 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Ruby
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Mặt dây 0810P9214BM

Mặt dây 0810P9214BM

161,880,000 VNĐ
153,786,000 VNĐ
Mặt dây 0810P9214BM
161,880,000 VNĐ
153,786,000 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Ruby
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn nam 028R6413BM

Nhẫn nam 028R6413BM

156,768,000 VNĐ
148,929,600 VNĐ
Nhẫn nam 028R6413BM
156,768,000 VNĐ
148,929,600 VNĐ
 • Đá chính: Sapphire
 • Màu: Platin
 • Chất liệu: Platin 900
Xem chi tiết
Mặt dây 099P7047BM

Mặt dây 099P7047BM

222,585,000 VNĐ
211,455,750 VNĐ
Mặt dây 099P7047BM
222,585,000 VNĐ
211,455,750 VNĐ
 • Đá chính: Sapphire
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn nam 0810R8020BG

Nhẫn nam 0810R8020BG

147,618,000 VNĐ
140,237,100 VNĐ
Nhẫn nam 0810R8020BG
147,618,000 VNĐ
140,237,100 VNĐ
 • Đá chính: Sapphire
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn nam 028R6415BM

Nhẫn nam 028R6415BM

596,319,000 VNĐ
566,503,050 VNĐ
Nhẫn nam 028R6415BM
596,319,000 VNĐ
566,503,050 VNĐ
 • Đá chính: Sapphire
 • Màu: Platin
 • Chất liệu: Platin 900
Xem chi tiết
Mặt dây 0810P9205BM

Mặt dây 0810P9205BM

120,410,000 VNĐ
114,389,500 VNĐ
Mặt dây 0810P9205BM
120,410,000 VNĐ
114,389,500 VNĐ
 • Đá chính: Sapphire
 • Màu: Vàng vàng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn nam 1114R8001VA936

Nhẫn nam 1114R8001VA936

160,378,000 VNĐ
152,359,100 VNĐ
Nhẫn nam 1114R8001VA936
160,378,000 VNĐ
152,359,100 VNĐ
 • Màu: Vàng vàng
 • Đá chính: Ruby
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Kiềng 1015N2952VA60

Kiềng 1015N2952VA60

560,524,000 VNĐ
532,497,800 VNĐ
Kiềng 1015N2952VA60
560,524,000 VNĐ
532,497,800 VNĐ
 • Đá chính: Sapphire
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 1015R2953VA1849

Nhẫn nữ 1015R2953VA1849

115,395,000 VNĐ
109,625,250 VNĐ
Nhẫn nữ 1015R2953VA1849
115,395,000 VNĐ
109,625,250 VNĐ
 • Đá chính: Sapphire
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Kiềng 0714N0107VMD13D2

Kiềng 0714N0107VMD13D2

300,866,000 VNĐ
285,822,700 VNĐ
Kiềng 0714N0107VMD13D2
300,866,000 VNĐ
285,822,700 VNĐ
 • Đá chính: Sapphire
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 0714R0105VMD13R2

Nhẫn nữ 0714R0105VMD13R2

110,049,000 VNĐ
104,546,550 VNĐ
Nhẫn nữ 0714R0105VMD13R2
110,049,000 VNĐ
104,546,550 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Kiêng 1014N0001LB

Kiêng 1014N0001LB

1,021,019,000 VNĐ
969,968,050 VNĐ
Kiêng 1014N0001LB
1,021,019,000 VNĐ
969,968,050 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Emerald
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Hoa tai 1014E0002LB

Hoa tai 1014E0002LB

402,163,000 VNĐ
382,054,850 VNĐ
Hoa tai 1014E0002LB
402,163,000 VNĐ
382,054,850 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Emerald
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
 • Trang 1/2
 • 1
 • 2
Copyright 2015 © DOJI Gold & Gems Group
* Thông tin bắt buộc
Ít nhất 6 ký tự gồm chữ và số
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng của DOJI
Nhận thông tin khuyến mãi qua Email
Đăng nhập bằng
Xin vui lòng nhập địa chỉ email của bạn:

 
Tin nhắn