Lọc sản phẩm

Trang sức đá bán quý

 • Trang 1/1
 • 1
Nhẫn nữ 038R8008BM

Nhẫn nữ 038R8008BM

44,730,000 VNĐ
Nhẫn nữ 038R8008BM 44,730,000 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Amethyst
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Mặt dây 0510P8000IM11

Mặt dây 0510P8000IM11

39,618,000 VNĐ
Mặt dây 0510P8000IM11 39,618,000 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Amethyst
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Mặt dây 067P8297BM

Mặt dây 067P8297BM

36,210,000 VNĐ
Mặt dây 067P8297BM 36,210,000 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Amethyst
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Hoa tai 20-0216E3002NA611

Hoa tai 20-0216E3002NA611

20,488,000 VNĐ
Hoa tai 20-0216E3002NA611 20,488,000 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Amethyst
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Hoa tai 0215E3078JA0477

Hoa tai 0215E3078JA0477

20,585,000 VNĐ
Hoa tai 0215E3078JA0477 20,585,000 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Topaz
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Hoa tai 0315E3132JA0483

Hoa tai 0315E3132JA0483

29,799,000 VNĐ
Hoa tai 0315E3132JA0483 29,799,000 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Citrine
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 0710P5229BM

Mặt dây 0710P5229BM

41,429,000 VNĐ
Mặt dây 0710P5229BM 41,429,000 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Amethyst
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Mặt dây 20-0416P3142JA

Mặt dây 20-0416P3142JA

27,138,000 VNĐ
Mặt dây 20-0416P3142JA 27,138,000 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Opal
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Hoa tai 20-0416E3173JA

Hoa tai 20-0416E3173JA

32,521,000 VNĐ
Hoa tai 20-0416E3173JA 32,521,000 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Opal
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 20-0416R3194JA

Nhẫn nữ 20-0416R3194JA

22,849,000 VNĐ
Nhẫn nữ 20-0416R3194JA 22,849,000 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Opal
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 20-0416P3157JA

Mặt dây 20-0416P3157JA

22,897,000 VNĐ
Mặt dây 20-0416P3157JA 22,897,000 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Opal
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 20-0416R3171JA

Nhẫn nữ 20-0416R3171JA

20,147,000 VNĐ
Nhẫn nữ 20-0416R3171JA 20,147,000 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Opal
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 20-0416P3177JA

Mặt dây 20-0416P3177JA

22,776,000 VNĐ
Mặt dây 20-0416P3177JA 22,776,000 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Opal
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 20-0416R3169JA

Nhẫn nữ 20-0416R3169JA

20,981,000 VNĐ
Nhẫn nữ 20-0416R3169JA 20,981,000 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Opal
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 20-0416P3141JA

Mặt dây 20-0416P3141JA

20,924,000 VNĐ
Mặt dây 20-0416P3141JA 20,924,000 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Opal
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 069P7017BM

Mặt dây 069P7017BM

34,784,000 VNĐ
Mặt dây 069P7017BM 34,784,000 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Granet
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 0110R5029A

Nhẫn nữ 0110R5029A

24,297,000 VNĐ
Nhẫn nữ 0110R5029A 24,297,000 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Opal
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Mặt dây 069P0021BM

Mặt dây 069P0021BM

30,553,000 VNĐ
Mặt dây 069P0021BM 30,553,000 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Granet
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 067R8148BM

Nhẫn nữ 067R8148BM

23,622,000 VNĐ
Nhẫn nữ 067R8148BM 23,622,000 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Tourmaline
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
 • Trang 1/1
 • 1
Copyright 2015 © DOJI Gold & Gems Group
* Thông tin bắt buộc
Ít nhất 6 ký tự gồm chữ và số
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng của DOJI
Nhận thông tin khuyến mãi qua Email
Đăng nhập bằng
Xin vui lòng nhập địa chỉ email của bạn:

 
Tin nhắn