Lọc sản phẩm

Ổ chờ

 • Trang 1/1
 • 1
Nhẫn nữ 24 090-1014R5552VA

Nhẫn nữ 24 090-1014R5552VA

27,007,000 VNĐ
24,306,300 VNĐ
Nhẫn nữ 24 090-1014R5552VA
27,007,000 VNĐ
24,306,300 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng vàng
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 30 0813R6546VA

Nhẫn nữ 30 0813R6546VA

28,820,000 VNĐ
25,938,000 VNĐ
Nhẫn nữ 30 0813R6546VA
28,820,000 VNĐ
25,938,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 31 0613R5921JA

Nhẫn nữ 31 0613R5921JA

27,010,000 VNĐ
24,309,000 VNĐ
Nhẫn nữ 31 0613R5921JA
27,010,000 VNĐ
24,309,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 33 095-1014R5524VA1

Nhẫn nữ 33 095-1014R5524VA1

21,977,000 VNĐ
19,779,300 VNĐ
Nhẫn nữ 33 095-1014R5524VA1
21,977,000 VNĐ
19,779,300 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng vàng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 34 1014R9102JA1

Nhẫn nữ 34 1014R9102JA1

32,300,000 VNĐ
29,070,000 VNĐ
Nhẫn nữ 34 1014R9102JA1
32,300,000 VNĐ
29,070,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 35 1014R9101JA1

Nhẫn nữ 35 1014R9101JA1

22,010,000 VNĐ
19,809,000 VNĐ
Nhẫn nữ 35 1014R9101JA1
22,010,000 VNĐ
19,809,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 36 1013R9378VA

Nhẫn nữ 36 1013R9378VA

20,788,000 VNĐ
18,709,200 VNĐ
Nhẫn nữ 36 1013R9378VA
20,788,000 VNĐ
18,709,200 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 37 0812R0070BK

Nhẫn nữ 37 0812R0070BK

20,008,000 VNĐ
18,007,200 VNĐ
Nhẫn nữ 37 0812R0070BK
20,008,000 VNĐ
18,007,200 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 1014R9103JA1

Nhẫn nữ 1014R9103JA1

44,560,000 VNĐ
40,104,000 VNĐ
Nhẫn nữ 1014R9103JA1
44,560,000 VNĐ
40,104,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng vàng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Hoa tai 200-1014E5566VA1

Hoa tai 200-1014E5566VA1

21,237,000 VNĐ
19,113,300 VNĐ
Hoa tai 200-1014E5566VA1
21,237,000 VNĐ
19,113,300 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 215-1014R5568VA1

Nhẫn nữ 215-1014R5568VA1

27,288,000 VNĐ
24,559,200 VNĐ
Nhẫn nữ 215-1014R5568VA1
27,288,000 VNĐ
24,559,200 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 085-1014R5604VA1

Nhẫn nữ 085-1014R5604VA1

44,376,000 VNĐ
39,938,400 VNĐ
Nhẫn nữ 085-1014R5604VA1
44,376,000 VNĐ
39,938,400 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 085-1014R5610VA1

Nhẫn nữ 085-1014R5610VA1

43,896,000 VNĐ
39,506,400 VNĐ
Nhẫn nữ 085-1014R5610VA1
43,896,000 VNĐ
39,506,400 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 200-1014R5661VA1

Nhẫn nữ 200-1014R5661VA1

31,399,000 VNĐ
28,259,100 VNĐ
Nhẫn nữ 200-1014R5661VA1
31,399,000 VNĐ
28,259,100 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 210-1014R5550VA1

Nhẫn nữ 210-1014R5550VA1

20,950,000 VNĐ
18,855,000 VNĐ
Nhẫn nữ 210-1014R5550VA1
20,950,000 VNĐ
18,855,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng vàng
Xem chi tiết
Hoa tai 095-1014E5518VA1

Hoa tai 095-1014E5518VA1

36,745,000 VNĐ
33,070,500 VNĐ
Hoa tai 095-1014E5518VA1
36,745,000 VNĐ
33,070,500 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng vàng
Xem chi tiết
Mặt dây 095-1014P5517VA1

Mặt dây 095-1014P5517VA1

25,127,000 VNĐ
22,614,300 VNĐ
Mặt dây 095-1014P5517VA1
25,127,000 VNĐ
22,614,300 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng vàng
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 095-1014R5516VA1

Nhẫn nữ 095-1014R5516VA1

42,610,000 VNĐ
38,349,000 VNĐ
Nhẫn nữ 095-1014R5516VA1
42,610,000 VNĐ
38,349,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng vàng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
 • Trang 1/1
 • 1
Copyright 2015 © DOJI Gold & Gems Group
* Thông tin bắt buộc
Ít nhất 6 ký tự gồm chữ và số
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng của DOJI
Nhận thông tin khuyến mãi qua Email
Đăng nhập bằng
Xin vui lòng nhập địa chỉ email của bạn:

 
Tin nhắn