Lọc sản phẩm

Ổ chờ

Nhẫn nữ 1013R9353VA

Nhẫn nữ 1013R9353VA

7,717,000 VNĐ
6,945,300 VNĐ
Nhẫn nữ 1013R9353VA
7,717,000 VNĐ
6,945,300 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 1213R6829VA1

Nhẫn nữ 1213R6829VA1

13,192,000 VNĐ
11,872,800 VNĐ
Nhẫn nữ 1213R6829VA1
13,192,000 VNĐ
11,872,800 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 098R5000BG

Nhẫn nữ 098R5000BG

14,191,000 VNĐ
12,771,900 VNĐ
Nhẫn nữ 098R5000BG
14,191,000 VNĐ
12,771,900 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 080-0914R5946VA1

Nhẫn nữ 080-0914R5946VA1

43,006,000 VNĐ
38,705,400 VNĐ
Nhẫn nữ 080-0914R5946VA1
43,006,000 VNĐ
38,705,400 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 080-0914R5942VA1

Nhẫn nữ 080-0914R5942VA1

34,157,000 VNĐ
30,741,300 VNĐ
Nhẫn nữ 080-0914R5942VA1
34,157,000 VNĐ
30,741,300 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 080-0914R5948VA1

Nhẫn nữ 080-0914R5948VA1

31,556,000 VNĐ
28,400,400 VNĐ
Nhẫn nữ 080-0914R5948VA1
31,556,000 VNĐ
28,400,400 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 088-1014R5557VA1

Nhẫn nữ 088-1014R5557VA1

18,061,000 VNĐ
16,254,900 VNĐ
Nhẫn nữ 088-1014R5557VA1
18,061,000 VNĐ
16,254,900 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng vàng
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 090-1014R5530VA1

Nhẫn nữ 090-1014R5530VA1

25,985,000 VNĐ
23,386,500 VNĐ
Nhẫn nữ 090-1014R5530VA1
25,985,000 VNĐ
23,386,500 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng vàng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 090-1014R5556VA1

Nhẫn nữ 090-1014R5556VA1

35,824,000 VNĐ
32,241,600 VNĐ
Nhẫn nữ 090-1014R5556VA1
35,824,000 VNĐ
32,241,600 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng vàng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 085-1014R5531VA1

Nhẫn nữ 085-1014R5531VA1

43,417,000 VNĐ
39,075,300 VNĐ
Nhẫn nữ 085-1014R5531VA1
43,417,000 VNĐ
39,075,300 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng vàng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 080-0914R5941VA1

Nhẫn nữ 080-0914R5941VA1

22,344,000 VNĐ
20,109,600 VNĐ
Nhẫn nữ 080-0914R5941VA1
22,344,000 VNĐ
20,109,600 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 1013R9368VA

Nhẫn nữ 1013R9368VA

32,514,000 VNĐ
29,262,600 VNĐ
Nhẫn nữ 1013R9368VA
32,514,000 VNĐ
29,262,600 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 1013R9374VA

Nhẫn nữ 1013R9374VA

17,899,000 VNĐ
16,109,100 VNĐ
Nhẫn nữ 1013R9374VA
17,899,000 VNĐ
16,109,100 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 20 1014R9022VA1

Nhẫn nữ 20 1014R9022VA1

31,251,000 VNĐ
28,125,900 VNĐ
Nhẫn nữ 20 1014R9022VA1
31,251,000 VNĐ
28,125,900 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 21 085-0914r5925VA1

Nhẫn nữ 21 085-0914r5925VA1

40,734,000 VNĐ
36,660,600 VNĐ
Nhẫn nữ 21 085-0914r5925VA1
40,734,000 VNĐ
36,660,600 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 24 090-1014R5552VA

Nhẫn nữ 24 090-1014R5552VA

27,007,000 VNĐ
24,306,300 VNĐ
Nhẫn nữ 24 090-1014R5552VA
27,007,000 VNĐ
24,306,300 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng vàng
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 25 085-0914R5962VA1

Nhẫn nữ 25 085-0914R5962VA1

43,869,000 VNĐ
39,482,100 VNĐ
Nhẫn nữ 25 085-0914R5962VA1
43,869,000 VNĐ
39,482,100 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 080-0914R5937VA1

Nhẫn nữ 080-0914R5937VA1

40,101,000 VNĐ
36,090,900 VNĐ
Nhẫn nữ 080-0914R5937VA1
40,101,000 VNĐ
36,090,900 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 28 1213R6863VA1

Nhẫn nữ 28 1213R6863VA1

26,654,000 VNĐ
23,988,600 VNĐ
Nhẫn nữ 28 1213R6863VA1
26,654,000 VNĐ
23,988,600 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 29 0613R5888JA

Nhẫn nữ 29 0613R5888JA

24,636,000 VNĐ
22,172,400 VNĐ
Nhẫn nữ 29 0613R5888JA
24,636,000 VNĐ
22,172,400 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Copyright 2015 © DOJI Gold & Gems Group
* Thông tin bắt buộc
Ít nhất 6 ký tự gồm chữ và số
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng của DOJI
Nhận thông tin khuyến mãi qua Email
Đăng nhập bằng
Xin vui lòng nhập địa chỉ email của bạn:

 
Tin nhắn