Nhẫn nữ 095-1014R5516VA1

Thông tin sản phẩm
  • Loại sản phẩm: Nhẫn nữ
  • Hình dạng: Round
  • Đá phụ: Kim cương trắng
  • Màu: Vàng vàng
  • Styles: Emotion
  • Chất liệu: Vàng 18k
  • Mã:095-1014R5516VA1
  • Giá:42,610,000 VNĐ

Chọn chất lượng viên kim cương

Chọn Hình dạng Trọng lượng (cts) Cấp mầu Độ tinh khiết Chế tác Giá (VNĐ) Chi tiết
RoundRound 1.9 E VVS1 Excellent
1,203,788,000
Xem
RoundRound 1.87 E VVS1 Excellent
1,097,239,000
Xem
RoundRound 1.85 E IF Excellent
1,027,843,000
Xem
RoundRound 1.33 E VVS1 Excellent
602,775,000
Xem
RoundRound 1.42 F IF Excellent
588,675,000
Xem
RoundRound 1.38 F VVS1 Excellent
527,317,000
Xem
RoundRound 1.35 F IF Excellent
521,700,000
Xem
RoundRound 1.23 F IF Excellent
422,883,000
Xem
RoundRound 1.15 E VVS1 Excellent
420,791,000
Xem
RoundRound 1.24 F VVS1 Excellent
388,925,000
Xem
RoundRound 1.5 G VS1 Excellent
376,393,000
Xem
RoundRound 1.29 D VS1 Excellent
345,779,000
Xem
RoundRound 1.26 E VS1 Excellent
309,025,000
Xem
RoundRound 1.51 E SI1 Excellent
306,036,000
Xem
RoundRound 1.2 D VS2 Excellent
298,568,000
Xem
RoundRound 1.05 D VVS2 Excellent
292,575,000
Xem
RoundRound 1.24 E VS2 Excellent
290,648,000
Xem
RoundRound 1.3 F VS2 Excellent
286,888,000
Xem
RoundRound 0.9 D VVS1 Excellent
285,525,000
Xem
RoundRound 0.91 D VVS1 Excellent
278,663,000
Xem
RoundRound 1.25 F VS2 Excellent
274,715,000
Xem
RoundRound 0.94 E VVS1 Excellent
271,660,000
Xem
RoundRound 1.24 G VS2 Excellent
268,370,000
Xem
RoundRound 0.92 E IF Excellent
254,975,000
Xem
RoundRound 0.93 E VVS1 Excellent
254,975,000
Xem
RoundRound 0.9 E VVS2 Excellent
247,690,000
Xem
RoundRound 1.00 G VS1 Excellent
230,112,000
Xem
RoundRound 1.00 E VS1 Excellent
227,480,000
Xem
RoundRound 1.00 D VS2 Excellent
224,707,000
Xem
RoundRound 1.01 F VS1 Excellent
223,955,000
Xem
RoundRound 0.9 D VS1 Excellent
219,725,000
Xem
RoundRound 1.00 F VS2 Excellent
210,513,000
Xem
RoundRound 0.85 D VVS1 Excellent
191,948,000
Xem
RoundRound 1.00 G VS2 Excellent
188,306,000
Xem
RoundRound 0.91 E VS2 Excellent
187,648,000
Xem
RoundRound 0.9 D VS1 Excellent
183,136,000
Xem
RoundRound 0.87 E IF Excellent
182,830,000
Xem
RoundRound 0.84 E VVS1 Excellent
179,117,000
Xem
RoundRound 0.9 E VS1 Excellent
176,062,000
Xem
RoundRound 0.8 F IF Excellent
172,819,000
Xem
RoundRound 1.03 I VS1 Excellent
170,918,000
Xem
RoundRound 1.00 H VS2 Excellent
165,370,000
Xem
RoundRound 0.91 E VS2 Excellent
158,273,000
Xem
RoundRound 0.85 D VVS2 Excellent
156,534,000
Xem
RoundRound 0.9 F VS1 Excellent
155,288,000
Xem
RoundRound 0.82 F VVS1 Excellent
154,889,000
Xem
RoundRound 0.85 E VVS2 Excellent
153,761,000
Xem
RoundRound 0.86 D VS1 Excellent
140,530,000
Xem
RoundRound 0.83 E VS1 Excellent
133,833,000
Xem
RoundRound 0.82 D VS2 Excellent
131,483,000
Xem
RoundRound 0.83 E VS2 Excellent
130,308,000
Xem
RoundRound 0.92 E SI1 Excellent
130,190,000
Xem
RoundRound 0.9 F SI1 Excellent
127,276,000
Xem
RoundRound 0.85 F VS1 Excellent
123,258,000
Xem
RoundRound 0.77 E VVS2 Excellent
119,991,000
Xem
RoundRound 0.83 F VS2 Excellent
118,558,000
Xem
RoundRound 0.8 G VS1 Excellent
108,852,000
Xem
RoundRound 0.89 F SI1 Excellent
96,421,000
Xem
RoundRound 0.73 F VS1 Excellent
95,316,000
Xem
RoundRound 0.76 E VS1 Excellent
95,316,000
Xem
RoundRound 0.62 D VVS1 Excellent
92,825,000
Xem
RoundRound 0.62 E IF Excellent
91,650,000
Xem
RoundRound 0.7 E VS2 Very good
91,627,000
Xem
RoundRound 0.62 E VVS1 Excellent
87,162,000
Xem
RoundRound 0.66 F VVS1 Excellent
86,339,000
Xem
RoundRound 0.61 F IF Excellent
85,940,000
Xem
RoundRound 0.61 D VVS2 Excellent
83,472,000
Xem
RoundRound 0.56 F VVS1 Excellent
81,263,000
Xem
RoundRound 0.56 E VVS1 Excellent
79,783,000
Xem
RoundRound 0.7 E VS2 Excellent
79,665,000
Xem
RoundRound 0.6 E VVS2 Very good
77,973,000
Xem
RoundRound 0.7 F VS1 Excellent
77,668,000
Xem
RoundRound 0.6 F VVS2 Excellent
76,869,000
Xem
RoundRound 0.55 E VVS2 Excellent
72,498,000
Xem
RoundRound 0.54 F IF Excellent
66,975,000
Xem
RoundRound 0.6 E VS1 Excellent
66,905,000
Xem
RoundRound 0.62 D VS2 Excellent
64,837,000
Xem
RoundRound 0.5 E VVS1 Excellent
62,745,000
Xem
RoundRound 0.62 F VS1 Excellent
62,299,000
Xem
RoundRound 0.61 E VS2 Excellent
59,267,000
Xem
RoundRound 0.5 F VVS1 Excellent
57,928,000
Xem
RoundRound 0.5 F VVS2 Excellent
57,223,000
Xem
RoundRound 0.5 F VVS2 Excellent
53,580,000
Xem
RoundRound 0.5 D VS1 Excellent
51,371,000
Xem
RoundRound 0.5 D VS1 Excellent
51,371,000
Xem
RoundRound 0.6 E SI1 Excellent
51,207,000
Xem
RoundRound 0.5 E VS1 Excellent
50,901,000
Xem
RoundRound 0.5 E VS2 Excellent
47,823,000
Xem
RoundRound 0.6 F SI1 Very good
46,272,000
Xem
RoundRound 0.5 F VS2 Excellent
44,627,000
Xem
RoundRound 0.5 G VS1 Very good
38,830,000
Xem
RoundRound 0.6 I VS1 Excellent
38,077,000
Xem
RoundRound 0.5 H SI1 Excellent
33,288,000
Xem
RoundRound 0.37 D VVS1 Excellent
30,080,000
Xem
RoundRound 0.35 D VVS2 Excellent
29,258,000
Xem
RoundRound 0.37 E VVS1 Excellent
28,905,000
Xem
RoundRound 0.35 F VVS1 Excellent
27,307,000
Xem
RoundRound 0.35 F VVS2 Excellent
25,474,000
Xem
RoundRound 0.35 D VS1 Excellent
23,195,000
Xem
RoundRound 0.35 D VS2 Very good
22,208,000
Xem
RoundRound 0.35 E VS1 Excellent
21,973,000
Xem
RoundRound 0.36 E VS2 Excellent
20,798,000
Xem
RoundRound 0.36 F VS1 Excellent
20,398,000
Xem
RoundRound 0.35 F VS2 Excellent
19,270,000
Xem
RoundRound 0.32 G SI1 Excellent
13,019,000
Xem
RoundRound 0.3 G SI1 Very good
10,152,000
Xem
RoundRound 0.18 G VS2 Excellent
6,956,000
Xem
RoundRound 0.19 G VS2 Very good
6,956,000
Xem
RoundRound 0.71 E VVS2 Excellent
132,970,000
Xem
RoundRound 0.73 E VVS2 Excellent
142,502,000
Xem
Tổng giá : 42.610.000VNĐ

Sản phẩm cùng loại

Copyright 2015 © DOJI Gold & Gems Group
* Thông tin bắt buộc
Ít nhất 6 ký tự gồm chữ và số
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng của DOJI
Nhận thông tin khuyến mãi qua Email
Đăng nhập bằng
Xin vui lòng nhập địa chỉ email của bạn:
 
Tin nhắn