Nhẫn nữ 39 0810R0106BK

Thông tin sản phẩm
 • Loại sản phẩm: Nhẫn nữ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
 • Styles: Run Way
 • Chất liệu: Vàng 18k
 • Mã:0810R0106BK
 • Giá:Liên hệ

Chọn chất lượng viên kim cương

Chọn Hình dạng Trọng lượng (cts) Cấp mầu Độ tinh khiết Chế tác Giá (VNĐ) Chi tiết
RoundRound 0.85 E VS2 Excellent
130,308,000
Xem
RoundRound 0.90 H VS2 Excellent
128,780,000
Xem
RoundRound 0.78 D VVS2 Excellent
128,028,000
Xem
RoundRound 0.70 D VVS2 Excellent
128,028,000
Xem
RoundRound 0.75 F VVS1 Excellent
124,480,000
Xem
RoundRound 0.80 F VS1 Excellent
123,258,000
Xem
RoundRound 0.83 E VVS2 Very good
122,341,000
Xem
RoundRound 0.83 F VS2 Excellent
118,558,000
Xem
RoundRound 0.71 F VVS1 Excellent
115,103,000
Xem
RoundRound 0.85 G VS1 Excellent
110,944,000
Xem
RoundRound 0.70 E VVS1 Excellent
108,171,000
Xem
RoundRound 0.70 E VVS2 Excellent
103,565,000
Xem
RoundRound 0.75 E VS1 Excellent
101,168,000
Xem
RoundRound 0.74 E VS2 Excellent
100,110,000
Xem
RoundRound 0.78 D VS2 Excellent
99,875,000
Xem
RoundRound 0.83 H VS1 Excellent
94,706,000
Xem
RoundRound 0.82 H VS1 Excellent
94,706,000
Xem
RoundRound 0.80 H VS2 Excellent
93,382,000
Xem
RoundRound 0.62 D VVS1 Excellent
92,825,000
Xem
RoundRound 0.60 D VVS1 Excellent
92,825,000
Xem
RoundRound 0.63 E IF Excellent
91,650,000
Xem
RoundRound 0.61 E VVS1 Excellent
87,162,000
Xem
RoundRound 0.62 E VVS1 Excellent
87,162,000
Xem
RoundRound 0.64 E VVS1 Excellent
87,162,000
Xem
RoundRound 0.61 F IF Excellent
85,940,000
Xem
RoundRound 0.64 F IF Excellent
85,940,000
Xem
RoundRound 0.56 E IF Excellent
85,658,000
Xem
RoundRound 0.60 D VVS2 Excellent
83,472,000
Xem
RoundRound 0.59 D VVS1 Excellent
81,263,000
Xem
RoundRound 0.70 D VS2 Excellent
80,699,000
Xem
RoundRound 0.75 H VS2 Excellent
80,291,000
Xem
RoundRound 0.58 E VVS1 Excellent
79,783,000
Xem
RoundRound 0.70 E VS2 Excellent
79,665,000
Xem
RoundRound 0.75 G VS2 Excellent
79,662,000
Xem
RoundRound 0.60 F VVS1 Excellent
78,373,000
Xem
RoundRound 0.62 E VVS2 Excellent
77,973,000
Xem
RoundRound 0.63 E VVS2 Excellent
77,973,000
Xem
RoundRound 0.56 F IF Excellent
77,597,000
Xem
RoundRound 0.61 F VVS2 Excellent
76,869,000
Xem
RoundRound 0.70 F VS2 Excellent
75,553,000
Xem
RoundRound 0.51 E IF Excellent
72,427,000
Xem
RoundRound 0.50 D VVS1 Excellent
71,675,000
Xem
RoundRound 0.58 F VVS2 Excellent
71,323,000
Xem
RoundRound 0.60 D VS1 Excellent
68,244,000
Xem
RoundRound 0.62 D VS1 Excellent
68,244,000
Xem
RoundRound 0.50 D VVS2 Excellent
66,975,000
Xem
RoundRound 0.60 E VS1 Excellent
66,905,000
Xem
RoundRound 0.51 F IF Excellent
65,565,000
Xem
RoundRound 0.60 D VS2 Excellent
64,837,000
Xem
RoundRound 0.50 E VVS1 Excellent
62,745,000
Xem
RoundRound 0.62 F VS1 Excellent
62,299,000
Xem
RoundRound 0.64 F VS1 Excellent
62,299,000
Xem
RoundRound 0.50 E VVS2 Excellent
61,805,000
Xem
RoundRound 0.54 D VS1 Excellent
61,218,000
Xem
RoundRound 0.54 E VS1 Excellent
60,865,000
Xem
RoundRound 0.60 E VS2 Excellent
59,267,000
Xem
RoundRound 0.57 D VS2 Excellent
58,633,000
Xem
RoundRound 0.50 F VVS1 Very good
57,928,000
Xem
RoundRound 0.63 E VS2 Excellent
56,518,000
Xem
RoundRound 0.50 F VVS2 Excellent
53,580,000
Xem
RoundRound 0.50 F VVS2 Excellent
53,580,000
Xem
RoundRound 0.50 D VS1 Excellent
51,371,000
Xem
RoundRound 0.50 E VS1 Excellent
50,901,000
Xem
RoundRound 0.50 D VS2 Excellent
50,713,000
Xem
RoundRound 0.59 H VS1 Excellent
48,616,000
Xem
RoundRound 0.50 E VS2 Excellent
47,823,000
Xem
RoundRound 0.50 F VS1 Excellent
46,460,000
Xem
RoundRound 0.50 F VS2 Excellent
44,627,000
Xem
RoundRound 0.42 E VVS1 Excellent
44,533,000
Xem
RoundRound 0.42 F VVS2 Excellent
35,720,000
Xem
RoundRound 0.37 E IF Excellent
29,728,000
Xem
RoundRound 0.35 E VVS1 Excellent
28,905,000
Xem
RoundRound 0.37 F VVS1 Excellent
27,307,000
Xem
RoundRound 0.35 E VVS2 Excellent
27,119,000
Xem
RoundRound 0.37 D VS1 Excellent
23,195,000
Xem
RoundRound 0.37 D VS2 Excellent
22,208,000
Xem
RoundRound 0.35 E VS1 Excellent
21,973,000
Xem
RoundRound 0.35 E VS2 Excellent
20,798,000
Xem
RoundRound 0.34 F VS1 Excellent
20,398,000
Xem
RoundRound 0.35 D VVS2 Excellent
29,258,000
Xem
RoundRound 0.33 D VVS1 Excellent
30,080,000
Xem
RoundRound 0.71 E VVS2 Excellent
132,970,000
Xem
RoundRound 0.73 E VVS2 Excellent
142,502,000
Xem

Sản phẩm cùng loại

Nhẫn nữ 32

18,179,000 VNĐ
Nhẫn nữ 32 18,179,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết

Nhẫn nữ 33

21,977,000 VNĐ
Nhẫn nữ 33 21,977,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng vàng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết

Nhẫn nữ 34

32,300,000 VNĐ
Nhẫn nữ 34 32,300,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết

Nhẫn nữ 35

22,010,000 VNĐ
Nhẫn nữ 35 22,010,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết

Nhẫn nữ 36

20,788,000 VNĐ
Nhẫn nữ 36 20,788,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Copyright 2015 © DOJI Gold & Gems Group
* Thông tin bắt buộc
Ít nhất 6 ký tự gồm chữ và số
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng của DOJI
Nhận thông tin khuyến mãi qua Email
Đăng nhập bằng
Xin vui lòng nhập địa chỉ email của bạn:
 
Tin nhắn