Nhẫn nữ 32 080-0914R5944VA1

Thông tin sản phẩm
 • Loại sản phẩm: Nhẫn nữ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
 • Styles: Run Way
 • Chất liệu: Vàng 18k
 • Mã:080-0914R5944VA1
 • Giá:18,179,000 VNĐ

Chọn chất lượng viên kim cương

Chọn Hình dạng Trọng lượng (cts) Cấp mầu Độ tinh khiết Chế tác Giá (VNĐ) Chi tiết
RoundRound 2.68 D VVS1 Excellent
1,797,346,000
Xem
RoundRound 2.0 E VVS1 Excellent
1,201,934,000
Xem
RoundRound 2.06 F VVS1 Excellent
1,108,255,000
Xem
RoundRound 1.32 F IF Excellent
599,840,000
Xem
RoundRound 1.36 E VVS1 Excellent
603,750,000
Xem
RoundRound 1.24 E VS2 Excellent
271,959,000
Xem
RoundRound 1.23 E VS1 Excellent
308,703,000
Xem
RoundRound 1.24 E IF Excellent
446,896,000
Xem
RoundRound 1.10 E VVS2 Excellent
306,820,000
Xem
RoundRound 0.91 F IF Excellent
245,019,000
Xem
RoundRound 1.02 F VVS1 Excellent
277,978,000
Xem
RoundRound 1 D VVS2 Excellent
283,038,000
Xem
RoundRound 0.9 E VS1 Excellent
196,430,000
Xem
RoundRound 1 D VVS1 Excellent
337,663,000
Xem
RoundRound 0.86 F VVS1 Excellent
159,563,000
Xem
RoundRound 0.85 D VVS1 Excellent
201,167,000
Xem
RoundRound 0.8 F VS1 Excellent
103,000,000
Xem
RoundRound 0.74 E IF Excellent
137,710,000
Xem
RoundRound 0.55 E VS2 Excellent
50,122,000
Xem
RoundRound 0.61 D VVS1 Excellent
99,691,000
Xem
RoundRound 0.58 F VS1 Excellent
60,973,000
Xem
RoundRound 0.6 F VVS2 Excellent
76,738,000
Xem
RoundRound 0.59 E VS2 Excellent
52,205,000
Xem
RoundRound 0.59 E VVS1 Excellent
93,242,000
Xem
RoundRound 0.61 E IF Excellent
97,904,000
Xem
RoundRound 0.5 D VVS1 Excellent
77,349,000
Xem
RoundRound 0.5 E VVS1 Excellent
71,990,000
Xem
RoundRound 0.35 E IF Excellent
30,409,000
Xem
RoundRound 0.34 D VVS1 Excellent
29,900,000
Xem
RoundRound 0.71 D VVS2 Excellent
141,877,000
Xem
RoundRound 0.74 F IF Excellent
149,846,000
Xem
RoundRound 0.72 F IF Excellent
149,846,000
Xem
RoundRound 1.59 F VVS2 Excellent
780,771,000
Xem
RoundRound 1.28 E VVS1 Excellent
510,197,000
Xem
RoundRound 1.16 E VVS2 Excellent
437,154,000
Xem
RoundRound 1.01 E VS2 Excellent
383,119,000
Xem
RoundRound 1.00 E VVS2 Excellent
357,497,000
Xem
RoundRound 1.01 E VVS1 Excellent
425,688,000
Xem
RoundRound 1.00 E IF Excellent
379,247,000
Xem
RoundRound 0.74 F VVS1 Excellent
135,184,000
Xem
RoundRound 0.72 E IF Excellent
162,033,000
Xem
RoundRound 0.73 E VVS1 Excellent
152,867,000
Xem
RoundRound 0.72 D VVS1 Excellent
159,012,000
Xem
RoundRound 0.71 E VVS2 Excellent
132,970,000
Xem
RoundRound 0.70 F VVS2 Excellent
126,486,000
Xem
RoundRound 0.73 E VVS2 Excellent
142,502,000
Xem
RoundRound 0.71 E VVS2 Excellent
130,627,000
Xem
RoundRound 0.70 E VVS2 Excellent
130,627,000
Xem
RoundRound 0.74 E VVS1 Excellent
152,867,000
Xem
RoundRound 0.72 F VVS2 Excellent
117,111,000
Xem
RoundRound 1.34 Apple Green VS2
329,826,000
Xem
RoundRound 1.38 Apple Green VS2
276,507,000
Xem
RoundRound 1.26 Apple Green VS2
260,453,000
Xem
RoundRound 1.22 Apple Green VS1
253,119,000
Xem
RoundRound 1.21 Apple Green VS1
283,614,000
Xem
RoundRound 1.08 Apple Green VS2
190,654,000
Xem
RoundRound 1.03 Apple Green VS1
182,219,000
Xem
RoundRound 1.08 Apple Green VS2
191,184,000
Xem
RoundRound 1.04 Apple Green VS2
166,197,000
Xem
RoundRound 1.05 Apple Green VS1
184,990,000
Xem
RoundRound 1.05 Apple Green VS2
184,461,000
Xem
RoundRound 0.87 Apple Green VS2
121,203,000
Xem
RoundRound 1.01 E IF Excellent
453,472,000
Xem
Tổng giá : 18.179.000VNĐ

Sản phẩm cùng loại

Nhẫn nữ 33

21,977,000 VNĐ
Nhẫn nữ 33 21,977,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng vàng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết

Nhẫn nữ 34

32,300,000 VNĐ
Nhẫn nữ 34 32,300,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết

Nhẫn nữ 35

22,010,000 VNĐ
Nhẫn nữ 35 22,010,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết

Nhẫn nữ 36

20,788,000 VNĐ
Nhẫn nữ 36 20,788,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết

Nhẫn nữ 37

20,008,000 VNĐ
Nhẫn nữ 37 20,008,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Copyright 2015 © DOJI Gold & Gems Group
* Thông tin bắt buộc
Ít nhất 6 ký tự gồm chữ và số
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng của DOJI
Nhận thông tin khuyến mãi qua Email
Đăng nhập bằng
Xin vui lòng nhập địa chỉ email của bạn: