Nhẫn nữ 1013R9374VA

Ổ chờ (vỏ) nhẫn kim cương trong dòng Engagement (nhẫn đính hôn) với thiết kế thành nhẫn nhỏ, gắn kim cương. Một chiếc nhẫn đính hôn không thể từ chối dành cho cô gái có ngón tay thon nhỏ, xinh xắn.

Thông tin sản phẩm
 • Loại sản phẩm: Nhẫn nữ
 • Hình dạng: Round
 • Trọng lượng (cts): 0.34 cts
 • Màu: Vàng trắng
 • Styles: Engagement Solitaire
 • Chất liệu: Vàng 18k
 • Mã:1013R9374VA
 • Giá:17,899,000 VNĐ

Chọn chất lượng viên kim cương

Chọn Hình dạng Trọng lượng (cts) Cấp mầu Độ tinh khiết Chế tác Giá (VNĐ) Chi tiết
RoundRound 2.52 D VVS1 Excellent
2,247,600,000
Xem
RoundRound 2.35 D VVS1 Excellent
1,947,648,000
Xem
RoundRound 2.36 E VVS1 Excellent
1,735,966,000
Xem
RoundRound 2.04 F VS1 Excellent
886,200,000
Xem
RoundRound 2.09 G IF Excellent
1,244,784,000
Xem
RoundRound 1.87 E VVS1 Excellent
1,144,584,000
Xem
RoundRound 1.85 E IF Excellent
1,054,512,000
Xem
RoundRound 1.60 E VVS1 Excellent
788,640,000
Xem
RoundRound 1.63 F VS1 Excellent
513,096,000
Xem
RoundRound 1.5 G VS1 Excellent
384,401,000
Xem
RoundRound 1.5 E VS1 Excellent
515,175,000
Xem
RoundRound 1.34 D VVS1 Excellent
636,240,000
Xem
RoundRound 1.40 F VVS1 Excellent
538,536,000
Xem
RoundRound 1.36 E VVS1 Excellent
615,600,000
Xem
RoundRound 1.4 F VS1 Excellent
395,712,000
Xem
RoundRound 1.35 F IF Excellent
532,800,000
Xem
RoundRound 1.3 F VS2 Excellent
292,992,000
Xem
RoundRound 1.32 D VS2 Excellent
334,056,000
Xem
RoundRound 1.27 F VS2 Excellent
280,560,000
Xem
RoundRound 1.18 F IF Excellent
461,040,000
Xem
RoundRound 1.18 E VVS1 Excellent
429,744,000
Xem
RoundRound 1.21 E IF Excellent
451,231,000
Xem
RoundRound 1.23 F VS2 Excellent
280,560,000
Xem
RoundRound 1.24 E VS2 Excellent
296,832,000
Xem
RoundRound 1.25 F VS2 Excellent
280,560,000
Xem
RoundRound 1.10 E VS2 Excellent
244,602,000
Xem
RoundRound 1.13 F VVS1 Excellent
329,248,000
Xem
RoundRound 1.05 E VVS1 Excellent
366,600,000
Xem
RoundRound 1.04 D VS1 Excellent
260,400,000
Xem
RoundRound 1.08 E VS1 Excellent
253,200,000
Xem
RoundRound 1.03 F VVS1 Excellent
314,952,000
Xem
RoundRound 1.09 F VVS1 Excellent
314,952,000
Xem
RoundRound 1.00 F VVS1 Excellent
296,112,000
Xem
RoundRound 1.04 F IF Excellent
363,000,000
Xem
RoundRound 0.98 E VS2 Excellent
179,856,000
Xem
RoundRound 1.00 E VVS1 Excellent
347,400,000
Xem
RoundRound 1.00 G VS1 Excellent
234,998,000
Xem
RoundRound 0.91 E IF Excellent
300,360,000
Xem
RoundRound 0.91 F IF Excellent
262,872,000
Xem
RoundRound 0.93 F IF Excellent
255,662,000
Xem
RoundRound 0.90 E VS2 Excellent
161,640,000
Xem
RoundRound 0.83 E VS1 Excellent
136,680,000
Xem
RoundRound 0.78 E IF Excellent
184,320,000
Xem
RoundRound 0.80 E VS2 Excellent
133,080,000
Xem
RoundRound 0.81 E VS2 Excellent
133,080,000
Xem
RoundRound 0.80 F IF Excellent
176,496,000
Xem
RoundRound 0.84 D VS2 Excellent
134,280,000
Xem
RoundRound 0.81 F VS1 Excellent
125,880,000
Xem
RoundRound 0.84 E VVS1 Excellent
180,528,000
Xem
RoundRound 6.01 D VVS1 Excellent
198,000,000
Xem
RoundRound 0.84 F VS1 Excellent
125,880,000
Xem
RoundRound 0.80 E VS1 Excellent
136,680,000
Xem
RoundRound 0.80 D VVS2 Excellent
159,864,000
Xem
RoundRound 0.82 F VVS1 Excellent
158,186,000
Xem
RoundRound 0.76 F VVS1 Excellent
129,360,000
Xem
RoundRound 0.75 F VVS1 Excellent
127,128,000
Xem
RoundRound 0.80 D IF Excellent
159,624,000
Xem
RoundRound 0.75 E VS1 Excellent
123,504,000
Xem
RoundRound 0.76 E VS2 Excellent
94,378,000
Xem
RoundRound 0.77 E VS2 Excellent
102,240,000
Xem
RoundRound 0.78 F VS2 Excellent
92,976,000
Xem
RoundRound 0.76 D VVS1 Excellent
142,800,000
Xem
RoundRound 0.75 E VVS1 Excellent
140,885,000
Xem
RoundRound 0.80 E VVS1 Very good
140,880,000
Xem
RoundRound 0.70 E VS1 Excellent
97,344,000
Xem
RoundRound 0.76 F VS2 Excellent
92,976,000
Xem
RoundRound 0.70 D VVS1 Excellent
142,800,000
Xem
RoundRound 0.70 E VVS2 Excellent
108,168,000
Xem
RoundRound 0.60 F IF Excellent
87,768,000
Xem
RoundRound 0.60 E VS2 Excellent
60,528,000
Xem
RoundRound 0.63 D VVS2 Excellent
85,248,000
Xem
RoundRound 0.61 F VS2 Excellent
59,640,000
Xem
RoundRound 0.60 E VS1 Excellent
68,328,000
Xem
RoundRound 0.61 D VS2 Excellent
66,216,000
Xem
RoundRound 0.60 E VVS2 Excellent
79,632,000
Xem
RoundRound 0.61 D VVS2 Excellent
85,248,000
Xem
RoundRound 0.62 F VVS2 Excellent
78,504,000
Xem
RoundRound 0.57 F VS1 Excellent
63,624,000
Xem
RoundRound 0.61 D VVS1 Excellent
94,320,000
Xem
RoundRound 0.55 D VVS1 Excellent
87,792,000
Xem
RoundRound 0.55 E VS1 Excellent
61,488,000
Xem
RoundRound 0.55 F VS1 Excellent
61,704,000
Xem
RoundRound 5.32 5.32 F VS2
57,384,000
Xem
RoundRound 0.58 D VVS1 Excellent
87,792,000
Xem
RoundRound 0.53 E VS2 Excellent
57,720,000
Xem
RoundRound 0.50 E VVS1 Excellent
69,096,000
Xem
RoundRound 0.46 D VVS1 Excellent
69,672,000
Xem
RoundRound 0.42 E VS1 Excellent
32,736,000
Xem
RoundRound 0.41 E IF Excellent
48,120,000
Xem
RoundRound 0.42 F VVS1 Excellent
39,168,000
Xem
RoundRound 0.40 F IF Excellent
43,596,000
Xem
RoundRound 0.36 D VVS2 Excellent
29,880,000
Xem
RoundRound 0.35 D VS1 Excellent
23,688,000
Xem
RoundRound 0.35 D VVS2 Excellent
29,880,000
Xem
RoundRound 0.35 D VS2 Excellent
23,688,000
Xem
RoundRound 0.37 D VVS2 Very good
26,016,000
Xem
RoundRound 0.34 E VVS2 Excellent
27,696,000
Xem
RoundRound 0.34 E VVS2 Excellent
27,696,000
Xem
RoundRound 0.71 E VVS2 Excellent
132,970,000
Xem
RoundRound 0.73 E VVS2 Excellent
142,502,000
Xem
Tổng giá : 17.899.000VNĐ

Sản phẩm cùng loại

Nhẫn nữ

7,717,000 VNĐ
Nhẫn nữ 7,717,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết

Nhẫn nữ

13,192,000 VNĐ
Nhẫn nữ 13,192,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết

Nhẫn nữ

14,191,000 VNĐ
Nhẫn nữ 14,191,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết

Nhẫn nữ

43,006,000 VNĐ
Nhẫn nữ 43,006,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
Xem chi tiết

Nhẫn nữ

34,157,000 VNĐ
Nhẫn nữ 34,157,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
Xem chi tiết
Copyright 2015 © DOJI Gold & Gems Group
* Thông tin bắt buộc
Ít nhất 6 ký tự gồm chữ và số
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng của DOJI
Nhận thông tin khuyến mãi qua Email
Đăng nhập bằng
Xin vui lòng nhập địa chỉ email của bạn:
 
Tin nhắn