Nhẫn nữ 1013R9368VA

Ổ chờ (vỏ) nhẫn kim cương, dòng Engagement (nhẫn đính hôn) theo kiểu 4 trấu với hàng kim ở trên thành nhẫn. Ổ chờ nhẫn đính hôn có phiên bản thiết kế nhẫn cưới xinh xắn (không viên chủ), khiến cô dâu có thể đeo cả 2 nhẫn ở ngón áp út.

Thông tin sản phẩm
 • Loại sản phẩm: Nhẫn nữ
 • Hình dạng: Round
 • Trọng lượng (cts): 0.66 cts
 • Đá phụ: Kim cương trắng
 • Màu: Vàng trắng
 • Styles: Engagement Solitaire
 • Chất liệu: Vàng 18k
 • Mã:1013R9368VA
 • Giá:32,514,000 VNĐ

Chọn chất lượng viên kim cương

Chọn Hình dạng Trọng lượng (cts) Cấp mầu Độ tinh khiết Chế tác Giá (VNĐ) Chi tiết
RoundRound 1.85 E IF Excellent
1,054,512,000
Xem
RoundRound 1.90 D VVS1 Excellent
1,038,000,000
Xem
RoundRound 1.83 F VVS1 Excellent
940,056,000
Xem
RoundRound 1.87 E VVS1 Excellent
1,144,584,000
Xem
RoundRound 2.05 F VVS1 Excellent
1,102,320,000
Xem
RoundRound 1.92 F IF Excellent
1,018,512,000
Xem
RoundRound 1.63 F VS1 Excellent
513,096,000
Xem
RoundRound 1.50 G VS1 Excellent
384,401,000
Xem
RoundRound 1.38 F VVS1 Excellent
538,536,000
Xem
RoundRound 1.36 E VVS1 Excellent
615,600,000
Xem
RoundRound 1.50 E VS1 Excellent
515,175,000
Xem
RoundRound 1.30 E VS2 Excellent
337,200,000
Xem
RoundRound 1.32 D VS2 Excellent
334,056,000
Xem
RoundRound 1.20 D VVS2 Excellent
418,944,000
Xem
RoundRound 1.15 E VVS1 Excellent
415,320,000
Xem
RoundRound 1.17 D VVS1 Excellent
451,872,000
Xem
RoundRound 1.30 F VS1 Excellent
303,792,000
Xem
RoundRound 1.20 D VS2 Excellent
309,480,000
Xem
RoundRound 1.51 E SI1 Excellent
312,548,000
Xem
RoundRound 1.35 E SI1 Excellent
294,025,000
Xem
RoundRound 1.27 F VS2 Excellent
280,560,000
Xem
RoundRound 1.23 E VS2 Excellent
296,832,000
Xem
RoundRound 1.26 E VS1 Excellent
315,600,000
Xem
RoundRound 1.26 D SI1 Excellent
254,832,000
Xem
RoundRound 1.24 F SI1 Excellent
245,280,000
Xem
RoundRound 1.21 D VS2 Excellent
297,480,000
Xem
RoundRound 1.13 F VVS2 Excellent
300,576,000
Xem
RoundRound 1.10 E VVS2 Excellent
320,208,000
Xem
RoundRound 1.06 F VS2 Excellent
207,288,000
Xem
RoundRound 1.10 F VS1 Excellent
229,920,000
Xem
RoundRound 0.93 F VVS1 Excellent
248,472,000
Xem
RoundRound 0.90 F IF Excellent
272,400,000
Xem
RoundRound 0.91 E IF Excellent
300,360,000
Xem
RoundRound 0.90 E VVS1 Excellent
277,440,000
Xem
RoundRound 0.90 D VVS1 Excellent
291,600,000
Xem
RoundRound 0.90 E VVS1 Excellent
249,960,000
Xem
RoundRound 0.92 E IF Excellent
260,400,000
Xem
RoundRound 0.90 D VVS1 Excellent
284,592,000
Xem
RoundRound 1.01 F VS1 Excellent
228,720,000
Xem
RoundRound 1.00 F VS2 Very good
214,997,000
Xem
RoundRound 1.00 F VS1 Excellent
228,720,000
Xem
RoundRound 1.00 E VS1 Excellent
228,720,000
Xem
RoundRound 1.00 D VS2 Excellent
229,488,000
Xem
RoundRound 0.96 D VS1 Excellent
224,400,000
Xem
RoundRound 0.90 E VS1 Excellent
179,802,000
Xem
RoundRound 0.90 D VS2 Excellent
175,032,000
Xem
RoundRound 1.01 D SI1 Very good
171,226,000
Xem
RoundRound 1.02 E SI1 Excellent
172,978,000
Xem
RoundRound 1.01 F SI1 Excellent
171,086,000
Xem
RoundRound 1.00 F SI1 Excellent
169,392,000
Xem
RoundRound 0.90 F SI1 Excellent
129,981,000
Xem
RoundRound 0.92 E SI1 Excellent
132,949,000
Xem
RoundRound 0.89 F SI1 Excellent
98,471,000
Xem
RoundRound 0.80 F IF Excellent
176,496,000
Xem
RoundRound 0.85 E VVS2 Excellent
157,032,000
Xem
RoundRound 0.84 E VVS1 Excellent
180,528,000
Xem
RoundRound 0.80 D VVS2 Excellent
159,864,000
Xem
RoundRound 0.84 D VVS1 Excellent
198,000,000
Xem
RoundRound 0.80 G VS1 Excellent
111,167,000
Xem
RoundRound 0.83 F VS2 Excellent
121,080,000
Xem
RoundRound 0.81 F VS1 Excellent
125,880,000
Xem
RoundRound 0.83 E VS2 Excellent
133,080,000
Xem
RoundRound 0.85 E VS1 Excellent
136,680,000
Xem
RoundRound 0.82 D VS2 Excellent
134,280,000
Xem
RoundRound 0.78 F VVS2 Excellent
120,408,000
Xem
RoundRound 0.75 F VVS1 Excellent
127,128,000
Xem
RoundRound 0.72 F VVS1 Excellent
127,118,000
Xem
RoundRound 0.77 E VVS2 Excellent
122,544,000
Xem
RoundRound 0.74 F VVS1 Excellent
117,552,000
Xem
RoundRound 0.70 E VVS1 Excellent
110,472,000
Xem
RoundRound 0.78 E VS1 Excellent
105,672,000
Xem
RoundRound 0.77 D VS1 Excellent
106,872,000
Xem
RoundRound 0.82 G VS2 Excellent
103,056,000
Xem
RoundRound 0.70 E VS2 Very good
93,576,000
Xem
RoundRound 0.65 E VVS2 Excellent
82,032,000
Xem
RoundRound 0.66 F VVS1 Excellent
88,176,000
Xem
RoundRound 0.60 F VVS2 Excellent
78,504,000
Xem
RoundRound 0.62 F VVS1 Excellent
80,040,000
Xem
RoundRound 0.60 E VVS2 Excellent
79,632,000
Xem
RoundRound 0.62 E VVS2 Excellent
79,632,000
Xem
RoundRound 0.60 D VVS2 Excellent
85,248,000
Xem
RoundRound 0.58 E IF Excellent
91,008,000
Xem
RoundRound 0.56 D VVS1 Excellent
87,792,000
Xem
RoundRound 0.61 E VVS1 Excellent
89,016,000
Xem
RoundRound 0.61 D VVS2 Excellent
85,248,000
Xem
RoundRound 0.61 E VS2 Excellent
60,528,000
Xem
RoundRound 0.60 F VS1 Excellent
63,624,000
Xem
RoundRound 0.61 D VS1 Excellent
69,696,000
Xem
RoundRound 0.62 E VS2 Excellent
60,528,000
Xem
RoundRound 0.60 E VS1 Excellent
68,328,000
Xem
RoundRound 0.60 D VS2 Excellent
66,216,000
Xem
RoundRound 0.50 F IF Excellent
70,081,000
Xem
RoundRound 0.50 F VVS1 Excellent
63,908,000
Xem
RoundRound 0.50 D VVS2 Excellent
74,400,000
Xem
RoundRound 0.50 E VVS2 Excellent
65,160,000
Xem
RoundRound 0.51 E VVS1 Excellent
69,096,000
Xem
RoundRound 0.62 F VS1 Excellent
63,624,000
Xem
RoundRound 0.61 G VS1 Excellent
52,909,000
Xem
RoundRound 0.50 E VS1 Excellent
51,984,000
Xem
RoundRound 0.50 E VS1 Excellent
51,984,000
Xem
RoundRound 0.50 D VS2 Excellent
51,792,000
Xem
RoundRound 0.50 D VS1 Excellent
52,464,000
Xem
RoundRound 0.60 F SI1 Excellent
52,291,000
Xem
RoundRound 0.60 F SI1 Excellent
47,249,000
Xem
RoundRound 0.50 F VS1 Excellent
47,448,000
Xem
RoundRound 0.50 F VS2 Excellent
45,576,000
Xem
RoundRound 0.55 H VS2 Excellent
46,500,000
Xem
RoundRound 0.53 G SI1 Excellent
41,058,000
Xem
RoundRound 0.55 G SI1 Excellent
41,999,000
Xem
RoundRound 0.55 H VS2 Excellent
41,868,000
Xem
RoundRound 0.57 H SI1 Excellent
39,538,000
Xem
RoundRound 0.50 H VS2 Excellent
39,756,000
Xem
RoundRound 0.57 G SI1 Excellent
39,546,000
Xem
RoundRound 0.50 G VS2 Very good
38,596,000
Xem
RoundRound 0.50 H SI1 Very good
34,297,000
Xem
RoundRound 0.49 G VS2 Excellent
35,959,000
Xem
RoundRound 0.50 G SI1 Very good
34,329,000
Xem
RoundRound 0.34 D VVS1 Excellent
30,720,000
Xem
RoundRound 0.37 E VVS1 Excellent
29,520,000
Xem
RoundRound 0.35 F IF Excellent
29,568,000
Xem
RoundRound 0.35 D VVS2 Excellent
29,880,000
Xem
RoundRound 0.35 F VVS1 Excellent
27,888,000
Xem
RoundRound 0.35 E VVS2 Excellent
27,480,000
Xem
RoundRound 0.49 H SI1 Very good
25,642,000
Xem
RoundRound 0.35 D VS1 Excellent
23,688,000
Xem
RoundRound 0.36 E VS1 Excellent
22,440,000
Xem
RoundRound 0.35 D VS2 Excellent
22,680,000
Xem
RoundRound 0.36 E VS2 Excellent
21,240,000
Xem
RoundRound 0.36 F VS1 Excellent
20,832,000
Xem
RoundRound 0.36 F VS1 Excellent
20,832,000
Xem
RoundRound 0.34 H VS2 Excellent
17,407,000
Xem
RoundRound 0.34 G VS2 Excellent
15,783,000
Xem
RoundRound 0.30 H VS1 Excellent
14,386,000
Xem
RoundRound 0.30 H VS1 Excellent
14,249,000
Xem
RoundRound 0.30 G VS1 Excellent
14,826,000
Xem
RoundRound 0.33 G VS1 Excellent
15,249,000
Xem
RoundRound 0.31 G VS2 Excellent
13,955,000
Xem
RoundRound 0.30 G VS2 Excellent
13,278,000
Xem
RoundRound 0.33 G SI1 Excellent
13,160,000
Xem
RoundRound 0.71 E VVS2 Excellent
132,970,000
Xem
RoundRound 0.73 E VVS2 Excellent
142,502,000
Xem
Tổng giá : 32.514.000VNĐ

Sản phẩm cùng loại

Nhẫn nữ

7,717,000 VNĐ
Nhẫn nữ 7,717,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết

Nhẫn nữ

13,192,000 VNĐ
Nhẫn nữ 13,192,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết

Nhẫn nữ

14,191,000 VNĐ
Nhẫn nữ 14,191,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết

Nhẫn nữ

43,006,000 VNĐ
Nhẫn nữ 43,006,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
Xem chi tiết

Nhẫn nữ

34,157,000 VNĐ
Nhẫn nữ 34,157,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
Xem chi tiết
Copyright 2015 © DOJI Gold & Gems Group
* Thông tin bắt buộc
Ít nhất 6 ký tự gồm chữ và số
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng của DOJI
Nhận thông tin khuyến mãi qua Email
Đăng nhập bằng
Xin vui lòng nhập địa chỉ email của bạn:
 
Tin nhắn