Nhẫn nữ 098R5000BG

Ổ (vỏ) chờ kim cương thiết kế đơn giản. Hai bên đai nhẫn là hai hàng kim cương tỏa sáng lấp lánh.
Đôi tay của bạn sẽ thực sự nổi bật nếu sở hữu sản phẩm này.

Thông tin sản phẩm
 • Loại sản phẩm: Nhẫn nữ
 • Hình dạng: Round
 • Trọng lượng (cts): 4.594 cts
 • Màu: Vàng trắng
 • Styles: Solitaire
 • Chất liệu: Vàng 18k
 • Mã:098R5000BG
 • Giá:14,191,000 VNĐ

Chọn chất lượng viên kim cương

Chọn Hình dạng Trọng lượng (cts) Cấp mầu Độ tinh khiết Chế tác Giá (VNĐ) Chi tiết
RoundRound 3.92 E VVS2 Excellent
3,422,822,000
3,148,996,000
Xem
RoundRound 3.54 F IF Excellent
4,680,425,000
4,212,383,000
Xem
RoundRound 2.71 E VVS1 Excellent
2,510,623,000
2,309,773,000
Xem
RoundRound 3 D VVS2 Excellent
1,755,004,000
1,632,154,000
Xem
RoundRound 2.52 F VVS1 Excellent
1,556,100,000
1,431,612,000
Xem
RoundRound 2.39 D VVS1 Excellent
1,740,175,000
1,600,961,000
Xem
RoundRound 2.01 E VVS1 Excellent
1,283,923,000
1,181,209,000
Xem
RoundRound 2.01 D IF Excellent
1,632,075,000
1,485,188,000
Xem
RoundRound 3 I VS2 Excellent
974,804,000
916,316,000
Xem
RoundRound 2 G VVS1 Excellent
708,455,000
665,948,000
Xem
RoundRound 1.91 F VVS1 Excellent
1,014,472,000
923,170,000
Xem
RoundRound 1.98 D VVS1 Excellent
1,254,430,000
1,154,076,000
Xem
RoundRound 1.83 F VVS1 Excellent
920,472,000
828,425,000
Xem
RoundRound 1.9 E VVS1 Excellent
1,203,788,000
1,083,409,000
Xem
RoundRound 1.87 E VVS1 Excellent
1,097,239,000
1,009,460,000
Xem
RoundRound 2.01 F VS1 Very good
774,665,000
712,691,800
Xem
RoundRound 1.8 E VS2 Excellent
636,393,000
585,481,560
Xem
RoundRound 1.66 D VS1 Excellent
586,240,000
539,340,800
Xem
RoundRound 1.57 E IF Excellent
790,775,000
711,698,000
Xem
RoundRound 1.36 D IF Excellent
673,275,000
619,413,000
Xem
RoundRound 1.38 E IF Excellent
607,475,000
552,802,000
Xem
RoundRound 1.48 D VVS1 Excellent
622,985,000
573,146,000
Xem
RoundRound 1.42 F IF Excellent
588,675,000
541,581,000
Xem
RoundRound 1.33 E VVS1 Excellent
602,775,000
548,525,000
Xem
RoundRound 1.5 E VS1 Excellent
504,442,000
464,087,000
Xem
RoundRound 1.5 G VS1 Excellent
376,393,000
350,045,000
Xem
RoundRound 1.5 G VS1 Excellent
397,479,000
373,630,000
Xem
RoundRound 1.51 E SI1 Excellent
306,036,000
284,613,000
Xem
RoundRound 1.45 D VS2 Excellent
456,605,000
429,209,000
Xem
RoundRound 1.3 F VS2 Excellent
306,769,000
285,295,000
Xem
RoundRound 1.3 E VS2 Excellent
330,175,000
307,063,000
Xem
RoundRound 1.3 D VS2 Excellent
327,073,000
304,178,000
Xem
RoundRound 1.31 I SI1 Excellent
205,398,000
191,020,000
Xem
RoundRound 1.3 F VS2 Excellent
286,888,000
266,806,000
Xem
RoundRound 1.26 E VVS1 Excellent
458,532,000
421,849,000
Xem
RoundRound 1.29 E IF Excellent
469,648,000
432,076,000
Xem
RoundRound 1.35 F IF Excellent
521,700,000
479,964,000
Xem
RoundRound 1.2 D VVS2 Excellent
410,216,000
381,501,000
Xem
RoundRound 1.24 F IF Excellent
388,925,000
361,700,000
Xem
RoundRound 1.24 F VVS1 Excellent
388,925,000
369,479,000
Xem
RoundRound 1.15 E VVS1 Excellent
420,791,000
391,336,000
Xem
RoundRound 1.18 D VVS1 Excellent
442,458,000
407,061,000
Xem
RoundRound 1.2 I SI1 Excellent
173,951,000
161,774,000
Xem
RoundRound 1.26 D SI1 Excellent
249,523,000
232,056,000
Xem
RoundRound 1.24 F SI1 Excellent
240,170,000
223,358,000
Xem
RoundRound 1.3 G VS1 Excellent
257,730,000
239,689,000
Xem
RoundRound 1.24 G VS2 Excellent
268,370,000
249,584,000
Xem
RoundRound 1.28 H VS2 Excellent
241,913,000
224,979,000
Xem
RoundRound 1.25 F VS2 Excellent
274,715,000
255,485,000
Xem
RoundRound 1.25 E VS2 Excellent
290,648,000
270,303,000
Xem
RoundRound 1.29 D VS1 Excellent
345,779,000
325,032,000
Xem
RoundRound 1.26 E VS1 Excellent
309,025,000
287,393,000
Xem
RoundRound 1.2 F VS1 Excellent
298,098,000
278,722,000
Xem
RoundRound 1.2 D VS2 Excellent
298,568,000
277,668,000
Xem
RoundRound 1.13 F VVS2 Excellent
327,214,000
304,309,000
Xem
RoundRound 1.1 E VVS2 Excellent
313,537,000
294,725,000
Xem
RoundRound 1.08 G VS2 Excellent
195,640,000
182,923,000
Xem
RoundRound 1.05 G VS1 Excellent
185,542,000
173,482,000
Xem
RoundRound 1.03 I VS1 Excellent
170,918,000
159,808,000
Xem
RoundRound 1.15 E VS2 Excellent
253,612,000
237,127,000
Xem
RoundRound 1.1 E VS1 Excellent
247,925,000
231,810,000
Xem
RoundRound 1.1 F VS1 Excellent
223,955,000
209,398,000
Xem
RoundRound 0.93 F VVS1 Excellent
260,803,000
242,547,000
Xem
RoundRound 0.9 F IF Excellent
266,490,000
247,836,000
Xem
RoundRound 0.91 E VVS1 Excellent
271,660,000
252,644,000
Xem
RoundRound 0.91 E IF Excellent
294,103,000
274,986,000
Xem
RoundRound 0.92 D VVS1 Excellent
285,525,000
266,966,000
Xem
RoundRound 0.99 D IF Excellent
299,625,000
280,149,000
Xem
RoundRound 0.92 E IF Excellent
254,975,000
238,402,000
Xem
RoundRound 0.9 E VVS2 Excellent
247,690,000
231,590,000
Xem
RoundRound 0.9 D VVS1 Excellent
278,663,000
260,550,000
Xem
RoundRound 0.9 E VVS1 Excellent
254,975,000
238,402,000
Xem
RoundRound 1 F SI1 Excellent
165,863,000
155,082,000
Xem
RoundRound 1 G VS2 Excellent
192,456,000
179,946,000
Xem
RoundRound 1 G VS1 Excellent
230,112,000
215,155,000
Xem
RoundRound 1 F VS2 Excellent
210,513,000
196,830,000
Xem
RoundRound 1 E VS2 Excellent
223,838,000
210,408,000
Xem
RoundRound 1 E VS1 Excellent
227,480,000
213,831,000
Xem
RoundRound 0.9 D VS1 Excellent
219,725,000
206,542,000
Xem
RoundRound 0.9 H VS2 Very good
113,145,000
106,356,000
Xem
RoundRound 0.9 G VS2 Very good
121,792,000
114,484,000
Xem
RoundRound 0.9 F VS1 Excellent
155,288,000
145,971,000
Xem
RoundRound 0.91 E VS2 Excellent
187,648,000
176,389,000
Xem
RoundRound 0.9 F SI1 Excellent
127,276,000
119,639,000
Xem
RoundRound 0.9 E VS1 Excellent
176,062,000
165,498,000
Xem
RoundRound 0.9 D VS2 Excellent
172,725,000
162,362,000
Xem
RoundRound 0.92 E SI1 Excellent
130,190,000
122,379,000
Xem
RoundRound 0.9 E VS2 Excellent
158,273,000
155,108,000
Xem
RoundRound 0.9 F VS1 Excellent
155,288,000
145,971,000
Xem
RoundRound 0.81 F VVS2 Excellent
137,287,000
128,363,000
Xem
RoundRound 0.85 F VVS1 Excellent
154,889,000
144,821,000
Xem
RoundRound 0.8 F IF Excellent
172,819,000
161,586,000
Xem
RoundRound 0.85 E VVS2 Excellent
153,761,000
143,767,000
Xem
RoundRound 0.84 E VVS1 Excellent
179,117,000
167,474,000
Xem
RoundRound 0.81 E IF Excellent
182,830,000
170,946,000
Xem
RoundRound 0.8 F IF Excellent
172,819,000
161,586,000
Xem
RoundRound 0.86 D VVS2 Excellent
156,534,000
146,359,000
Xem
RoundRound 0.84 D VVS1 Excellent
191,948,000
179,471,000
Xem
RoundRound 0.82 G VS2 Excellent
100,674,000
94,634,000
Xem
RoundRound 0.8 G VS1 Excellent
108,852,000
102,321,000
Xem
RoundRound 0.84 F VS2 Excellent
118,558,000
111,445,000
Xem
RoundRound 0.8 F VS1 Excellent
123,258,000
114,630,000
Xem
RoundRound 0.85 E VS2 Excellent
130,308,000
122,490,000
Xem
RoundRound 0.85 E VS2 Excellent
130,308,000
122,490,000
Xem
RoundRound 0.85 E VS1 Excellent
133,833,000
125,803,000
Xem
RoundRound 0.82 D VS2 Excellent
131,483,000
123,594,000
Xem
RoundRound 0.86 D VS1 Excellent
140,530,000
132,098,000
Xem
RoundRound 0.76 F VS2 Excellent
91,039,000
85,577,000
Xem
RoundRound 0.74 F IF Excellent
133,645,000
124,958,000
Xem
RoundRound 0.77 E VVS2 Excellent
119,991,000
112,192,000
Xem
RoundRound 0.73 E VVS1 Excellent
137,945,000
126,909,000
Xem
RoundRound 0.74 F VVS1 Excellent
115,103,000
107,621,000
Xem
RoundRound 0.76 F VS1 Excellent
97,784,000
91,917,000
Xem
RoundRound 0.8 D VS1 Excellent
104,646,000
98,367,000
Xem
RoundRound 0.72 E VS2 Excellent
91,627,000
86,129,000
Xem
RoundRound 0.7 H VS2 Excellent
63,231,000
59,437,000
Xem
RoundRound 0.75 F VS2 Excellent
91,039,000
85,577,000
Xem
RoundRound 0.74 F VS1 Excellent
91,509,000
86,018,000
Xem
RoundRound 0.76 E VS1 Excellent
95,316,000
89,597,000
Xem
RoundRound 0.7 F VS1 Excellent
77,668,000
73,008,000
Xem
RoundRound 0.64 E VS1 Excellent
66,905,000
62,891,000
Xem
RoundRound 0.65 E VVS2 Excellent
80,323,000
75,504,000
Xem
RoundRound 0.6 F VVS2 Excellent
76,869,000
72,257,000
Xem
RoundRound 0.62 F VVS1 Excellent
78,373,000
73,671,000
Xem
RoundRound 0.64 F IF Excellent
85,940,000
80,784,000
Xem
RoundRound 0.6 E VVS2 Very good
77,973,000
73,295,000
Xem
RoundRound 0.61 E VVS1 Excellent
87,162,000
81,932,000
Xem
RoundRound 0.62 E IF Excellent
91,650,000
86,151,000
Xem
RoundRound 0.61 D VVS2 Excellent
83,472,000
78,464,000
Xem
RoundRound 0.63 D VVS1 Excellent
92,825,000
87,256,000
Xem
RoundRound 0.62 F VS2 Excellent
58,398,000
54,894,000
Xem
RoundRound 0.58 F VS1 Excellent
62,299,000
58,561,000
Xem
RoundRound 0.61 E VS2 Excellent
59,267,000
55,711,000
Xem
RoundRound 0.6 E VS1 Excellent
66,905,000
62,891,000
Xem
RoundRound 0.6 D VS2 Excellent
64,837,000
60,947,000
Xem
RoundRound 0.61 D VS1 Excellent
68,244,000
64,149,000
Xem
RoundRound 0.62 G VS1 Excellent
57,315,000
53,876,100
Xem
RoundRound 0.6 G VS2 Excellent
50,448,000
47,421,000
Xem
RoundRound 0.6 E SI1 Excellent
51,207,000
48,135,000
Xem
RoundRound 0.58 F VVS1 Excellent
72,968,000
68,590,000
Xem
RoundRound 0.56 F IF Excellent
77,597,000
72,941,000
Xem
RoundRound 0.57 E VVS1 Excellent
79,783,000
74,996,000
Xem
RoundRound 0.54 D VVS2 Excellent
79,665,000
74,885,000
Xem
RoundRound 0.57 D VVS1 Excellent
81,263,000
76,387,000
Xem
RoundRound 0.53 E VVS2 Excellent
72,498,000
68,148,000
Xem
RoundRound 0.56 E VS1 Excellent
60,207,000
56,595,000
Xem
RoundRound 0.55 F VS2 Excellent
51,583,000
48,488,000
Xem
RoundRound 0.59 F VS1 Excellent
60,419,000
56,794,000
Xem
RoundRound 0.55 F VS2 Excellent
56,189,000
52,818,000
Xem
RoundRound 0.56 E VS2 Excellent
56,518,000
53,127,000
Xem
RoundRound 0.59 D VS2 Excellent
64,837,000
60,947,000
Xem
RoundRound 0.59 D VS1 Excellent
62,863,000
59,091,000
Xem
RoundRound 0.5 F VVS2 Excellent
57,223,000
53,790,000
Xem
RoundRound 0.5 E VVS2 Excellent
61,805,000
58,097,000
Xem
RoundRound 0.5 E IF Excellent
72,427,000
68,081,000
Xem
RoundRound 0.5 F VVS1 Excellent
57,928,000
54,452,000
Xem
RoundRound 0.5 E VVS1 Excellent
62,957,000
59,180,000
Xem
RoundRound 0.5 F VVS2 Excellent
53,580,000
50,365,000
Xem
RoundRound 0.51 D VVS2 Excellent
66,975,000
62,957,000
Xem
RoundRound 0.5 D VVS1 Excellent
71,675,000
67,375,000
Xem
RoundRound 0.5 F VS1 Excellent
46,460,000
43,672,000
Xem
RoundRound 0.5 E VS2 Excellent
47,823,000
44,954,000
Xem
RoundRound 0.5 E VS1 Excellent
50,901,000
47,847,000
Xem
RoundRound 0.5 D VS2 Excellent
50,713,000
47,670,000
Xem
RoundRound 0.5 D VS1 Excellent
51,371,000
48,289,000
Xem
RoundRound 0.36 F VVS2 Excellent
25,474,000
23,946,000
Xem
RoundRound 0.37 F VVS1 Excellent
27,307,000
25,669,000
Xem
RoundRound 0.35 E VVS2 Excellent
27,119,000
25,492,000
Xem
RoundRound 0.37 E VVS1 Excellent
28,905,000
27,171,000
Xem
RoundRound 0.35 F IF Excellent
28,952,000
27,215,000
Xem
RoundRound 0.35 D VVS2 Excellent
29,258,000
27,503,000
Xem
RoundRound 0.34 D VVS1 Excellent
30,080,000
28,275,000
Xem
RoundRound 0.35 F VS2 Excellent
19,270,000
18,114,000
Xem
RoundRound 0.35 F VS1 Excellent
20,398,000
19,174,000
Xem
RoundRound 0.35 E VS2 Excellent
20,798,000
19,550,000
Xem
RoundRound 0.35 E VS1 Excellent
21,973,000
20,655,000
Xem
RoundRound 0.35 D VS2 Very good
22,208,000
20,876,000
Xem
RoundRound 0.35 G VS1 Excellent
18,766,000
17,640,040
Xem
RoundRound 0.35 G VS2 Excellent
17,273,000
16,236,620
Xem
RoundRound 0.34 G SI1 Excellent
13,019,000
12,368,000
Xem
RoundRound 0.71 E VVS2 Excellent
132,970,000
Xem
RoundRound 0.73 E VVS2 Excellent
142,502,000
Xem
Tổng giá : 14.191.000VNĐ

Sản phẩm cùng loại

Nhẫn nữ

7,717,000 VNĐ
Nhẫn nữ 7,717,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết

Nhẫn nữ

13,192,000 VNĐ
Nhẫn nữ 13,192,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết

Nhẫn nữ

43,006,000 VNĐ
Nhẫn nữ 43,006,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
Xem chi tiết

Nhẫn nữ

34,157,000 VNĐ
Nhẫn nữ 34,157,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
Xem chi tiết

Nhẫn nữ

31,556,000 VNĐ
Nhẫn nữ 31,556,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Copyright 2015 © DOJI Gold & Gems Group
* Thông tin bắt buộc
Ít nhất 6 ký tự gồm chữ và số
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng của DOJI
Nhận thông tin khuyến mãi qua Email
Đăng nhập bằng
Xin vui lòng nhập địa chỉ email của bạn:
 
Tin nhắn