Nhẫn nữ 098R5000BG

Ổ (vỏ) chờ kim cương thiết kế đơn giản. Hai bên đai nhẫn là hai hàng kim cương tỏa sáng lấp lánh.
Đôi tay của bạn sẽ thực sự nổi bật nếu sở hữu sản phẩm này.

Thông tin sản phẩm
 • Loại sản phẩm: Nhẫn nữ
 • Hình dạng: Round
 • Trọng lượng (cts): 4.594 cts
 • Màu: Vàng trắng
 • Styles: Solitaire
 • Chất liệu: Vàng 18k
 • Mã:098R5000BG
 • Giá:14,191,000 VNĐ

Chọn chất lượng viên kim cương

Chọn Hình dạng Trọng lượng (cts) Cấp mầu Độ tinh khiết Chế tác Giá (VNĐ) Chi tiết
RoundRound 1.85 E IF Excellent
1,054,512,000
Xem
RoundRound 1.90 D VVS1 Excellent
1,038,000,000
Xem
RoundRound 1.83 F VVS1 Excellent
940,056,000
Xem
RoundRound 1.87 E VVS1 Excellent
1,144,584,000
Xem
RoundRound 2.05 F VVS1 Excellent
1,102,320,000
Xem
RoundRound 1.92 F IF Excellent
1,018,512,000
Xem
RoundRound 1.63 F VS1 Excellent
513,096,000
Xem
RoundRound 1.50 G VS1 Excellent
384,401,000
Xem
RoundRound 1.38 F VVS1 Excellent
538,536,000
Xem
RoundRound 1.36 E VVS1 Excellent
615,600,000
Xem
RoundRound 1.50 E VS1 Excellent
515,175,000
Xem
RoundRound 1.30 E VS2 Excellent
337,200,000
Xem
RoundRound 1.32 D VS2 Excellent
334,056,000
Xem
RoundRound 1.20 D VVS2 Excellent
418,944,000
Xem
RoundRound 1.15 E VVS1 Excellent
415,320,000
Xem
RoundRound 1.17 D VVS1 Excellent
451,872,000
Xem
RoundRound 1.30 F VS1 Excellent
303,792,000
Xem
RoundRound 1.20 D VS2 Excellent
309,480,000
Xem
RoundRound 1.51 E SI1 Excellent
312,548,000
Xem
RoundRound 1.35 E SI1 Excellent
294,025,000
Xem
RoundRound 1.27 F VS2 Excellent
280,560,000
Xem
RoundRound 1.23 E VS2 Excellent
296,832,000
Xem
RoundRound 1.26 E VS1 Excellent
315,600,000
Xem
RoundRound 1.26 D SI1 Excellent
254,832,000
Xem
RoundRound 1.24 F SI1 Excellent
245,280,000
Xem
RoundRound 1.21 D VS2 Excellent
297,480,000
Xem
RoundRound 1.13 F VVS2 Excellent
300,576,000
Xem
RoundRound 1.10 E VVS2 Excellent
320,208,000
Xem
RoundRound 1.06 F VS2 Excellent
207,288,000
Xem
RoundRound 1.10 F VS1 Excellent
229,920,000
Xem
RoundRound 0.93 F VVS1 Excellent
248,472,000
Xem
RoundRound 0.90 F IF Excellent
272,400,000
Xem
RoundRound 0.91 E IF Excellent
300,360,000
Xem
RoundRound 0.90 E VVS1 Excellent
277,440,000
Xem
RoundRound 0.90 D VVS1 Excellent
291,600,000
Xem
RoundRound 0.90 E VVS1 Excellent
249,960,000
Xem
RoundRound 0.92 E IF Excellent
260,400,000
Xem
RoundRound 0.90 D VVS1 Excellent
284,592,000
Xem
RoundRound 1.01 F VS1 Excellent
228,720,000
Xem
RoundRound 1.00 F VS2 Very good
214,997,000
Xem
RoundRound 1.00 F VS1 Excellent
228,720,000
Xem
RoundRound 1.00 E VS1 Excellent
228,720,000
Xem
RoundRound 1.00 D VS2 Excellent
229,488,000
Xem
RoundRound 0.96 D VS1 Excellent
224,400,000
Xem
RoundRound 0.90 E VS1 Excellent
179,802,000
Xem
RoundRound 0.90 D VS2 Excellent
175,032,000
Xem
RoundRound 1.01 D SI1 Very good
171,226,000
Xem
RoundRound 1.02 E SI1 Excellent
172,978,000
Xem
RoundRound 1.01 F SI1 Excellent
171,086,000
Xem
RoundRound 1.00 F SI1 Excellent
169,392,000
Xem
RoundRound 0.90 F SI1 Excellent
129,981,000
Xem
RoundRound 0.92 E SI1 Excellent
132,949,000
Xem
RoundRound 0.89 F SI1 Excellent
98,471,000
Xem
RoundRound 0.80 F IF Excellent
176,496,000
Xem
RoundRound 0.85 E VVS2 Excellent
157,032,000
Xem
RoundRound 0.84 E VVS1 Excellent
180,528,000
Xem
RoundRound 0.80 D VVS2 Excellent
159,864,000
Xem
RoundRound 0.84 D VVS1 Excellent
198,000,000
Xem
RoundRound 0.80 G VS1 Excellent
111,167,000
Xem
RoundRound 0.83 F VS2 Excellent
121,080,000
Xem
RoundRound 0.81 F VS1 Excellent
125,880,000
Xem
RoundRound 0.83 E VS2 Excellent
133,080,000
Xem
RoundRound 0.85 E VS1 Excellent
136,680,000
Xem
RoundRound 0.82 D VS2 Excellent
134,280,000
Xem
RoundRound 0.78 F VVS2 Excellent
120,408,000
Xem
RoundRound 0.75 F VVS1 Excellent
127,128,000
Xem
RoundRound 0.72 F VVS1 Excellent
127,118,000
Xem
RoundRound 0.77 E VVS2 Excellent
122,544,000
Xem
RoundRound 0.74 F VVS1 Excellent
117,552,000
Xem
RoundRound 0.70 E VVS1 Excellent
110,472,000
Xem
RoundRound 0.78 E VS1 Excellent
105,672,000
Xem
RoundRound 0.77 D VS1 Excellent
106,872,000
Xem
RoundRound 0.82 G VS2 Excellent
103,056,000
Xem
RoundRound 0.70 E VS2 Very good
93,576,000
Xem
RoundRound 0.65 E VVS2 Excellent
82,032,000
Xem
RoundRound 0.66 F VVS1 Excellent
88,176,000
Xem
RoundRound 0.60 F VVS2 Excellent
78,504,000
Xem
RoundRound 0.62 F VVS1 Excellent
80,040,000
Xem
RoundRound 0.60 E VVS2 Excellent
79,632,000
Xem
RoundRound 0.62 E VVS2 Excellent
79,632,000
Xem
RoundRound 0.60 D VVS2 Excellent
85,248,000
Xem
RoundRound 0.58 E IF Excellent
91,008,000
Xem
RoundRound 0.56 D VVS1 Excellent
87,792,000
Xem
RoundRound 0.61 E VVS1 Excellent
89,016,000
Xem
RoundRound 0.61 D VVS2 Excellent
85,248,000
Xem
RoundRound 0.61 E VS2 Excellent
60,528,000
Xem
RoundRound 0.60 F VS1 Excellent
63,624,000
Xem
RoundRound 0.61 D VS1 Excellent
69,696,000
Xem
RoundRound 0.62 E VS2 Excellent
60,528,000
Xem
RoundRound 0.60 E VS1 Excellent
68,328,000
Xem
RoundRound 0.60 D VS2 Excellent
66,216,000
Xem
RoundRound 0.50 F IF Excellent
70,081,000
Xem
RoundRound 0.50 F VVS1 Excellent
63,908,000
Xem
RoundRound 0.50 D VVS2 Excellent
74,400,000
Xem
RoundRound 0.50 E VVS2 Excellent
65,160,000
Xem
RoundRound 0.51 E VVS1 Excellent
69,096,000
Xem
RoundRound 0.62 F VS1 Excellent
63,624,000
Xem
RoundRound 0.61 G VS1 Excellent
52,909,000
Xem
RoundRound 0.50 E VS1 Excellent
51,984,000
Xem
RoundRound 0.50 E VS1 Excellent
51,984,000
Xem
RoundRound 0.50 D VS2 Excellent
51,792,000
Xem
RoundRound 0.50 D VS1 Excellent
52,464,000
Xem
RoundRound 0.60 F SI1 Excellent
52,291,000
Xem
RoundRound 0.60 F SI1 Excellent
47,249,000
Xem
RoundRound 0.50 F VS1 Excellent
47,448,000
Xem
RoundRound 0.50 F VS2 Excellent
45,576,000
Xem
RoundRound 0.55 H VS2 Excellent
46,500,000
Xem
RoundRound 0.53 G SI1 Excellent
41,058,000
Xem
RoundRound 0.55 G SI1 Excellent
41,999,000
Xem
RoundRound 0.55 H VS2 Excellent
41,868,000
Xem
RoundRound 0.57 H SI1 Excellent
39,538,000
Xem
RoundRound 0.50 H VS2 Excellent
39,756,000
Xem
RoundRound 0.57 G SI1 Excellent
39,546,000
Xem
RoundRound 0.50 G VS2 Very good
38,596,000
Xem
RoundRound 0.50 H SI1 Very good
34,297,000
Xem
RoundRound 0.49 G VS2 Excellent
35,959,000
Xem
RoundRound 0.50 G SI1 Very good
34,329,000
Xem
RoundRound 0.34 D VVS1 Excellent
30,720,000
Xem
RoundRound 0.37 E VVS1 Excellent
29,520,000
Xem
RoundRound 0.35 F IF Excellent
29,568,000
Xem
RoundRound 0.35 D VVS2 Excellent
29,880,000
Xem
RoundRound 0.35 F VVS1 Excellent
27,888,000
Xem
RoundRound 0.35 E VVS2 Excellent
27,480,000
Xem
RoundRound 0.49 H SI1 Very good
25,642,000
Xem
RoundRound 0.35 D VS1 Excellent
23,688,000
Xem
RoundRound 0.36 E VS1 Excellent
22,440,000
Xem
RoundRound 0.35 D VS2 Excellent
22,680,000
Xem
RoundRound 0.36 E VS2 Excellent
21,240,000
Xem
RoundRound 0.36 F VS1 Excellent
20,832,000
Xem
RoundRound 0.36 F VS1 Excellent
20,832,000
Xem
RoundRound 0.34 H VS2 Excellent
17,407,000
Xem
RoundRound 0.34 G VS2 Excellent
15,783,000
Xem
RoundRound 0.30 H VS1 Excellent
14,386,000
Xem
RoundRound 0.30 H VS1 Excellent
14,249,000
Xem
RoundRound 0.30 G VS1 Excellent
14,826,000
Xem
RoundRound 0.33 G VS1 Excellent
15,249,000
Xem
RoundRound 0.31 G VS2 Excellent
13,955,000
Xem
RoundRound 0.30 G VS2 Excellent
13,278,000
Xem
RoundRound 0.33 G SI1 Excellent
13,160,000
Xem
RoundRound 0.71 E VVS2 Excellent
132,970,000
Xem
RoundRound 0.73 E VVS2 Excellent
142,502,000
Xem
Tổng giá : 14.191.000VNĐ

Sản phẩm cùng loại

Nhẫn nữ

7,717,000 VNĐ
Nhẫn nữ 7,717,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết

Nhẫn nữ

13,192,000 VNĐ
Nhẫn nữ 13,192,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết

Nhẫn nữ

43,006,000 VNĐ
Nhẫn nữ 43,006,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
Xem chi tiết

Nhẫn nữ

34,157,000 VNĐ
Nhẫn nữ 34,157,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
Xem chi tiết

Nhẫn nữ

31,556,000 VNĐ
Nhẫn nữ 31,556,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Copyright 2015 © DOJI Gold & Gems Group
* Thông tin bắt buộc
Ít nhất 6 ký tự gồm chữ và số
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng của DOJI
Nhận thông tin khuyến mãi qua Email
Đăng nhập bằng
Xin vui lòng nhập địa chỉ email của bạn:
 
Tin nhắn