Nhẫn nữ 098R5000BG

Ổ (vỏ) chờ kim cương thiết kế đơn giản. Hai bên đai nhẫn là hai hàng kim cương tỏa sáng lấp lánh.
Đôi tay của bạn sẽ thực sự nổi bật nếu sở hữu sản phẩm này.

Thông tin sản phẩm
 • Loại sản phẩm: Nhẫn nữ
 • Hình dạng: Round
 • Trọng lượng (cts): 4.594 cts
 • Màu: Vàng trắng
 • Styles: Solitaire
 • Chất liệu: Vàng 18k
 • Mã:098R5000BG
 • Giá:14,191,000 VNĐ

Chọn chất lượng viên kim cương

Chọn Hình dạng Trọng lượng (cts) Cấp mầu Độ tinh khiết Chế tác Giá (VNĐ) Chi tiết
RoundRound 2.39 D VVS1 Excellent
1,740,175,000
1,618,363,000
Xem
RoundRound 2.05 F VVS1 Excellent
1,102,855,000
1,025,655,000
Xem
RoundRound 1.87 E VVS1 Excellent
1,097,239,000
1,020,432,000
Xem
RoundRound 1.85 E IF Excellent
1,027,843,000
955,894,000
Xem
RoundRound 1.86 F IF Excellent
994,109,000
924,521,000
Xem
RoundRound 2.04 F VS1 Excellent
867,738,000
815,674,000
Xem
RoundRound 2.01 F VS1 Very good
774,665,000
720,438,000
Xem
RoundRound 1.45 D IF Excellent
736,725,000
685,154,000
Xem
RoundRound 1.40 D VVS1 Excellent
622,985,000
579,376,000
Xem
RoundRound 1.35 E IF Excellent
607,475,000
564,952,000
Xem
RoundRound 1.46 E VVS1 Excellent
602,775,000
560,581,000
Xem
RoundRound 1.32 F IF Excellent
588,675,000
553,355,000
Xem
RoundRound 1.66 D VS1 Excellent
586,240,000
545,203,000
Xem
RoundRound 2.00 H SI1 Excellent
525,225,000
488,459,000
Xem
RoundRound 1.74 F VS1 Excellent
509,457,000
473,795,000
Xem
RoundRound 1.51 E VS1 Excellent
504,442,000
469,131,000
Xem
RoundRound 1.22 D IF Excellent
501,725,000
466,604,000
Xem
RoundRound 1.23 D VVS1 Excellent
442,458,000
411,486,000
Xem
RoundRound 1.20 F IF Excellent
422,883,000
393,281,000
Xem
RoundRound 1.15 E VVS1 Excellent
420,791,000
391,336,000
Xem
RoundRound 1.20 D VVS2 Excellent
410,216,000
381,501,000
Xem
RoundRound 1.50 G VS1 Excellent
376,393,000
350,045,000
Xem
RoundRound 1.26 D VS1 Excellent
345,779,000
325,032,000
Xem
RoundRound 1.07 D VVS1 Excellent
342,395,000
318,427,000
Xem
RoundRound 1.10 E VVS2 Excellent
313,537,000
294,725,000
Xem
RoundRound 1.25 E VS1 Excellent
309,025,000
288,938,000
Xem
RoundRound 1.25 F VS1 Excellent
305,692,000
284,294,000
Xem
RoundRound 1.20 D VS2 Excellent
298,568,000
277,668,000
Xem
RoundRound 1.20 F VS1 Excellent
298,098,000
278,722,000
Xem
RoundRound 1.00 D VVS1 Very good
297,275,000
276,466,000
Xem
RoundRound 1.34 E VS2 Excellent
295,348,000
274,674,000
Xem
RoundRound 0.91 E IF Excellent
294,103,000
274,986,000
Xem
RoundRound 1.00 F VVS1 Excellent
293,398,000
272,860,000
Xem
RoundRound 1.05 D VVS2 Excellent
292,575,000
272,095,000
Xem
RoundRound 1.23 E VS2 Excellent
290,648,000
270,303,000
Xem
RoundRound 1.30 F VS2 Excellent
286,888,000
266,806,000
Xem
RoundRound 1.03 F VVS2 Excellent
284,374,000
264,468,000
Xem
RoundRound 0.90 D VVS1 Excellent
278,663,000
260,550,000
Xem
RoundRound 1.25 F VS2 Excellent
274,715,000
255,485,000
Xem
RoundRound 0.90 E VVS1 Excellent
271,660,000
252,644,000
Xem
RoundRound 1.24 G VS2 Excellent
268,370,000
249,584,000
Xem
RoundRound 0.94 F IF Excellent
266,490,000
253,166,000
Xem
RoundRound 0.92 F VVS1 Excellent
260,803,000
242,547,000
Xem
RoundRound 1.04 D VS1 Excellent
254,975,000
238,402,000
Xem
RoundRound 1.15 E VS2 Excellent
253,612,000
237,127,000
Xem
RoundRound 1.26 D SI1 Excellent
249,523,000
232,056,000
Xem
RoundRound 1.10 E VS1 Excellent
247,925,000
231,810,000
Xem
RoundRound 1.28 H VS2 Excellent
241,913,000
224,979,000
Xem
RoundRound 0.90 F VVS2 Excellent
231,123,000
216,100,000
Xem
RoundRound 1.06 E VS1 Excellent
227,480,000
211,556,000
Xem
RoundRound 1.00 E VS1 Excellent
227,480,000
212,694,000
Xem
RoundRound 1.02 D VS2 Excellent
224,707,000
211,225,000
Xem
RoundRound 1.08 F VS1 Excellent
223,955,000
208,278,000
Xem
RoundRound 1.01 F VS1 Excellent
223,955,000
209,398,000
Xem
RoundRound 1.05 E VS2 Excellent
223,838,000
210,408,000
Xem
RoundRound 1.01 E VS2 Excellent
223,838,000
209,289,000
Xem
RoundRound 1.00 E VS2 Excellent
223,838,000
210,408,000
Xem
RoundRound 0.90 D VS1 Excellent
219,725,000
206,542,000
Xem
RoundRound 1.00 F VS2 Very good
210,513,000
196,830,000
Xem
RoundRound 1.31 I SI1 Excellent
205,398,000
191,020,000
Xem
RoundRound 1.01 F VS2 Excellent
202,970,000
190,792,000
Xem
RoundRound 1.01 G VS1 Very good
197,071,000
183,276,000
Xem
RoundRound 0.85 D VVS1 Excellent
191,948,000
179,471,000
Xem
RoundRound 0.95 E VS2 Excellent
187,648,000
176,389,000
Xem
RoundRound 0.92 E VS2 Excellent
187,648,000
176,389,000
Xem
RoundRound 0.87 E IF Excellent
182,830,000
170,946,000
Xem
RoundRound 0.85 E VVS1 Excellent
179,117,000
167,474,000
Xem
RoundRound 1.00 G VS2 Excellent
175,780,000
163,475,000
Xem
RoundRound 1.00 G VS2 Excellent
175,780,000
163,475,000
Xem
RoundRound 1.20 I SI1 Excellent
173,951,000
161,774,000
Xem
RoundRound 0.80 F IF Excellent
172,819,000
161,586,000
Xem
RoundRound 1.03 I VS1 Excellent
170,918,000
159,808,000
Xem
RoundRound 1.02 E SI1 Excellent
169,365,000
158,356,000
Xem
RoundRound 1.01 D SI1 Very good
167,649,000
156,752,000
Xem
RoundRound 1.01 F SI1 Excellent
167,532,000
156,642,000
Xem
RoundRound 1.00 H VS2 Excellent
165,370,000
154,621,000
Xem
RoundRound 1.00 H VS2 Excellent
163,455,000
152,830,000
Xem
RoundRound 0.91 F VS2 Excellent
162,273,000
150,914,000
Xem
RoundRound 0.85 D VVS2 Excellent
156,534,000
146,359,000
Xem
RoundRound 0.82 F VVS1 Excellent
154,889,000
145,596,000
Xem
RoundRound 0.83 E VVS2 Excellent
153,761,000
142,998,000
Xem
RoundRound 0.91 F VS2 Excellent
153,573,000
142,823,000
Xem
RoundRound 0.91 G VS2 Excellent
143,092,000
133,076,000
Xem
RoundRound 0.83 D VS1 Excellent
140,530,000
132,098,000
Xem
RoundRound 0.78 D VVS1 Excellent
139,995,000
131,595,000
Xem
RoundRound 0.90 H VS1 Excellent
138,421,000
130,116,000
Xem
RoundRound 0.76 E VVS1 Excellent
137,945,000
128,289,000
Xem
RoundRound 0.72 E VVS1 Excellent
137,945,000
129,668,000
Xem
RoundRound 0.81 F VVS2 Excellent
137,287,000
129,050,000
Xem
RoundRound 0.80 E VS1 Excellent
133,833,000
125,803,000
Xem
RoundRound 0.83 D VS2 Excellent
131,483,000
122,279,000
Xem
RoundRound 0.83 E VS2 Excellent
130,308,000
122,490,000
Xem
RoundRound 0.80 D VVS2 Very good
128,028,000
119,066,000
Xem
RoundRound 0.70 D VVS2 Excellent
128,028,000
120,346,000
Xem
RoundRound 0.90 F SI1 Excellent
127,276,000
119,639,000
Xem
RoundRound 0.85 F VS1 Excellent
123,258,000
114,630,000
Xem
RoundRound 0.71 F IF Excellent
122,694,000
115,332,000
Xem
RoundRound 0.77 E VVS2 Excellent
119,991,000
112,192,000
Xem
RoundRound 0.74 F VVS1 Excellent
115,103,000
107,621,000
Xem
RoundRound 0.70 F VVS1 Excellent
115,103,000
108,197,000
Xem
RoundRound 0.90 H VS2 Very good
113,145,000
106,356,000
Xem
RoundRound 0.85 G VS1 Excellent
110,944,000
104,287,000
Xem
RoundRound 0.70 E VVS1 Excellent
108,171,000
102,762,000
Xem
RoundRound 0.83 H VS2 Excellent
105,865,000
99,513,000
Xem
RoundRound 0.90 G SI1 Excellent
105,565,000
100,287,000
Xem
RoundRound 0.76 D VS1 Excellent
104,646,000
98,890,000
Xem
RoundRound 0.70 D VVS2 Excellent
102,930,000
97,784,000
Xem
RoundRound 0.74 E VS1 Excellent
101,168,000
95,604,000
Xem
RoundRound 0.76 E VS1 Excellent
101,168,000
95,604,000
Xem
RoundRound 0.82 G VS2 Excellent
100,674,000
94,634,000
Xem
RoundRound 0.78 D VS2 Excellent
99,875,000
94,382,000
Xem
RoundRound 0.83 H VS1 Excellent
94,706,000
89,024,000
Xem
RoundRound 0.61 D VVS1 Excellent
92,825,000
88,184,000
Xem
RoundRound 0.60 E IF Excellent
91,650,000
87,068,000
Xem
RoundRound 0.74 F VS1 Excellent
91,509,000
86,476,000
Xem
RoundRound 0.76 F VS2 Excellent
91,039,000
86,032,000
Xem
RoundRound 0.76 F VS2 Excellent
91,039,000
86,032,000
Xem
RoundRound 0.62 E VVS1 Excellent
87,162,000
82,804,000
Xem
RoundRound 0.64 F IF Excellent
85,940,000
81,643,000
Xem
RoundRound 0.72 D VS1 Excellent
84,953,000
80,705,000
Xem
RoundRound 0.60 D VVS2 Excellent
83,472,000
79,298,000
Xem
RoundRound 0.58 D VVS1 Excellent
81,263,000
77,200,000
Xem
RoundRound 0.70 E VS1 Excellent
80,135,000
76,128,000
Xem
RoundRound 0.57 E VVS1 Excellent
79,783,000
75,794,000
Xem
RoundRound 0.70 E VS2 Excellent
79,665,000
75,682,000
Xem
RoundRound 0.54 D VVS2 Excellent
79,665,000
75,682,000
Xem
RoundRound 0.62 F VVS2 Excellent
79,175,000
75,216,000
Xem
RoundRound 0.62 F VVS1 Excellent
78,373,000
73,671,000
Xem
RoundRound 0.61 E VVS2 Excellent
77,973,000
74,074,000
Xem
RoundRound 0.70 F VS1 Excellent
77,668,000
73,785,000
Xem
RoundRound 0.56 E VVS2 Excellent
77,668,000
73,785,000
Xem
RoundRound 0.56 F IF Excellent
77,597,000
73,717,000
Xem
RoundRound 0.60 F VVS2 Excellent
76,869,000
73,026,000
Xem
RoundRound 0.70 F VS2 Excellent
75,553,000
71,775,000
Xem
RoundRound 0.57 F VVS1 Excellent
72,968,000
69,320,000
Xem
RoundRound 0.50 E IF Excellent
72,427,000
68,806,000
Xem
RoundRound 0.50 D VVS1 Excellent
71,675,000
68,091,000
Xem
RoundRound 0.70 G VS1 Excellent
71,454,000
67,881,000
Xem
RoundRound 0.58 F VVS2 Excellent
71,323,000
67,757,000
Xem
RoundRound 0.50 D VVS2 Excellent
69,325,000
65,859,000
Xem
RoundRound 0.70 H VS1 Excellent
68,550,000
65,123,000
Xem
RoundRound 0.62 D VS1 Excellent
68,244,000
64,832,000
Xem
RoundRound 0.70 G VS2 Excellent
67,881,000
64,487,000
Xem
RoundRound 0.50 D VVS2 Excellent
66,975,000
63,626,000
Xem
RoundRound 0.62 D VS2 Excellent
64,837,000
61,595,000
Xem
RoundRound 0.62 D VS2 Excellent
64,837,000
61,595,000
Xem
RoundRound 0.70 H VS2 Very good
63,231,000
59,753,000
Xem
RoundRound 0.51 E VVS1 Excellent
62,745,000
59,608,000
Xem
RoundRound 0.60 F VS1 Excellent
62,299,000
59,184,000
Xem
RoundRound 0.57 E VS1 Excellent
61,382,000
58,313,000
Xem
RoundRound 0.63 E VS2 Excellent
59,267,000
56,304,000
Xem
RoundRound 0.50 F VVS1 Excellent
57,928,000
55,032,000
Xem
RoundRound 0.62 G VS1 Excellent
57,315,000
54,449,000
Xem
RoundRound 0.50 F VVS2 Excellent
57,223,000
54,362,000
Xem
RoundRound 0.59 F VS2 Excellent
56,189,000
53,380,000
Xem
RoundRound 0.62 G VS2 Excellent
52,805,000
50,165,000
Xem
RoundRound 0.50 D VS1 Excellent
51,371,000
48,802,000
Xem
RoundRound 0.60 E SI1 Excellent
51,207,000
48,647,000
Xem
RoundRound 0.51 E VS1 Excellent
50,901,000
48,356,000
Xem
RoundRound 0.60 G VS2 Excellent
50,448,000
47,926,000
Xem
RoundRound 0.50 E VS2 Excellent
47,823,000
45,432,000
Xem
RoundRound 0.50 F VS1 Excellent
46,460,000
44,137,000
Xem
RoundRound 0.50 F VS2 Excellent
44,627,000
42,396,000
Xem
RoundRound 0.52 G VS2 Excellent
41,948,000
39,851,000
Xem
RoundRound 0.33 D VVS1 Excellent
30,080,000
28,576,000
Xem
RoundRound 0.35 D VVS2 Excellent
29,258,000
27,795,000
Xem
RoundRound 0.34 F IF Excellent
28,952,000
27,504,000
Xem
RoundRound 0.37 E VVS1 Excellent
28,905,000
27,460,000
Xem
RoundRound 0.34 F VVS1 Excellent
27,307,000
25,942,000
Xem
RoundRound 0.35 E VVS2 Excellent
27,119,000
25,763,000
Xem
RoundRound 0.35 F VVS2 Excellent
25,474,000
24,200,000
Xem
RoundRound 0.35 D VS1 Excellent
23,195,000
22,035,000
Xem
RoundRound 0.35 D VS2 Very good
22,208,000
21,098,000
Xem
RoundRound 0.35 E VS1 Excellent
21,973,000
20,874,000
Xem
RoundRound 0.34 E VS2 Excellent
20,798,000
19,758,000
Xem
RoundRound 0.36 F VS1 Excellent
20,398,000
19,378,000
Xem
RoundRound 0.34 F VS2 Excellent
19,270,000
18,307,000
Xem
RoundRound 0.71 E VVS2 Excellent
132,970,000
Xem
RoundRound 0.73 E VVS2 Excellent
142,502,000
Xem
Tổng giá : 14.191.000VNĐ

Sản phẩm cùng loại

Nhẫn nữ

7,717,000 VNĐ
Nhẫn nữ 7,717,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết

Nhẫn nữ

13,192,000 VNĐ
Nhẫn nữ 13,192,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết

Nhẫn nữ

43,006,000 VNĐ
Nhẫn nữ 43,006,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
Xem chi tiết

Nhẫn nữ

34,157,000 VNĐ
Nhẫn nữ 34,157,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
Xem chi tiết

Nhẫn nữ

31,556,000 VNĐ
Nhẫn nữ 31,556,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Copyright 2015 © DOJI Gold & Gems Group
* Thông tin bắt buộc
Ít nhất 6 ký tự gồm chữ và số
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng của DOJI
Nhận thông tin khuyến mãi qua Email
Đăng nhập bằng
Xin vui lòng nhập địa chỉ email của bạn:
 
Tin nhắn