Nhẫn nữ 080-0914R5942VA1

Thông tin sản phẩm
 • Loại sản phẩm: Nhẫn nữ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
 • Styles: Engagement Solitaire
 • Mã:080-0914R5942VA1
 • Giá:34,157,000 VNĐ

Chọn chất lượng viên kim cương

Chọn Hình dạng Trọng lượng (cts) Cấp mầu Độ tinh khiết Chế tác Giá (VNĐ) Chi tiết
RoundRound 2.68 D VVS1 Excellent
1,797,346,000
Xem
RoundRound 1.32 F IF Excellent
599,840,000
Xem
RoundRound 1.36 E VVS1 Excellent
603,750,000
Xem
RoundRound 1.24 E VS2 Excellent
271,959,000
Xem
RoundRound 1.23 E VS1 Excellent
308,703,000
Xem
RoundRound 1.24 E IF Excellent
446,896,000
Xem
RoundRound 1.10 E VVS2 Excellent
306,820,000
Xem
RoundRound 0.91 F IF Excellent
245,019,000
Xem
RoundRound 1.02 F VVS1 Excellent
277,978,000
Xem
RoundRound 1 D VVS2 Excellent
283,038,000
Xem
RoundRound 0.9 E VS1 Excellent
196,430,000
Xem
RoundRound 1 D VVS1 Excellent
337,663,000
Xem
RoundRound 0.86 F VVS1 Excellent
159,563,000
Xem
RoundRound 0.74 E IF Excellent
137,710,000
Xem
RoundRound 0.61 D VVS1 Excellent
99,691,000
Xem
RoundRound 0.59 E VVS1 Excellent
93,242,000
Xem
RoundRound 0.5 D VVS1 Excellent
77,349,000
Xem
RoundRound 0.5 E VVS1 Excellent
71,990,000
Xem
RoundRound 0.34 D VVS1 Excellent
29,900,000
Xem
RoundRound 0.71 D VVS2 Excellent
145,353,000
Xem
RoundRound 1.59 F VVS2 Excellent
799,900,000
Xem
RoundRound 1.16 E VVS2 Excellent
447,863,000
Xem
RoundRound 1.01 E VVS2 Excellent
366,256,000
Xem
RoundRound 1.01 E VVS1 Excellent
436,117,000
Xem
RoundRound 0.74 F VVS1 Excellent
141,335,000
Xem
RoundRound 0.72 D VVS1 Excellent
164,519,000
Xem
RoundRound 0.71 E VVS2 Excellent
132,970,000
Xem
RoundRound 0.70 F VVS2 Excellent
129,585,000
Xem
RoundRound 0.73 E VVS2 Excellent
142,502,000
Xem
RoundRound 0.71 E VVS2 Excellent
133,827,000
Xem
RoundRound 0.70 E VVS2 Excellent
133,827,000
Xem
RoundRound 0.72 F VVS2 Excellent
129,582,000
Xem
RoundRound 1.34 Apple Green VS2
337,907,000
Xem
RoundRound 1.38 Apple Green VS2
283,282,000
Xem
RoundRound 1.26 Apple Green VS2
266,834,000
Xem
RoundRound 1.22 Apple Green VS1
259,320,000
Xem
RoundRound 1.21 Apple Green VS1
290,562,000
Xem
RoundRound 1.08 Apple Green VS2
195,325,000
Xem
RoundRound 1.05 Apple Green VS1
189,522,000
Xem
Tổng giá : 34.157.000VNĐ

Sản phẩm cùng loại

Nhẫn nữ

7,717,000 VNĐ
Nhẫn nữ 7,717,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết

Nhẫn nữ

13,192,000 VNĐ
Nhẫn nữ 13,192,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết

Nhẫn nữ

14,191,000 VNĐ
Nhẫn nữ 14,191,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết

Nhẫn nữ

43,006,000 VNĐ
Nhẫn nữ 43,006,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
Xem chi tiết

Nhẫn nữ

31,556,000 VNĐ
Nhẫn nữ 31,556,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Copyright 2015 © DOJI Gold & Gems Group
* Thông tin bắt buộc
Ít nhất 6 ký tự gồm chữ và số
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng của DOJI
Nhận thông tin khuyến mãi qua Email
Đăng nhập bằng
Xin vui lòng nhập địa chỉ email của bạn: