Mặt dây 085-1014P5542VA1

Thông tin sản phẩm
 • Loại sản phẩm: Mặt dây
 • Màu: Vàng vàng
 • Styles: Emotion
 • Mã:085-1014P5542VA1
 • Giá:25,146,000 VNĐ

Chọn chất lượng viên kim cương

Chọn Hình dạng Trọng lượng (cts) Cấp mầu Độ tinh khiết Chế tác Giá (VNĐ) Chi tiết
RoundRound 1.53 F VS1 Excellent
443,210,000
Xem
RoundRound 1.50 F VS2 Excellent
357,786,000
Xem
RoundRound 1.35 E VS1 Excellent
333,845,000
Xem
RoundRound 1.20 E VS2 Excellent
284,465,000
Xem
RoundRound 1.24 E VS2 Excellent
284,464,000
Xem
RoundRound 1.05 F VS1 Excellent
223,790,000
Xem
RoundRound 1.01 E VS2 Excellent
219,075,000
Xem
RoundRound 1.10 E VS2 Excellent
219,075,000
Xem
RoundRound 1.14 D VS2 Excellent
248,699,000
Xem
RoundRound 1.04 D VS2 Excellent
248,699,000
Xem
RoundRound 1.50 E VS1 Excellent
493,709,000
Xem
RoundRound 1.31 E VS1 Excellent
307,743,000
Xem
RoundRound 1.41 F VS2 Excellent
305,402,000
Xem
RoundRound 1.30 D VS1 Excellent
304,156,000
Xem
RoundRound 1.26 F VS1 Excellent
282,179,000
Xem
RoundRound 1.07 E VS1 Excellent
242,650,000
Xem
RoundRound 1.07 F VS1 Excellent
230,504,000
Xem
RoundRound 1.00 F VS1 Excellent
202,331,000
Xem
RoundRound 0.97 E VS1 Excellent
196,420,000
Xem
RoundRound 1.00 E VS2 Excellent
189,911,000
Xem
RoundRound 1.00 F VS2 Excellent
188,000,000
Xem
RoundRound 0.92 D VS1 Excellent
186,070,000
Xem
RoundRound 0.91 F VS1 Excellent
160,471,000
Xem
RoundRound 0.80 E VS1 Excellent
129,145,000
Xem
RoundRound 0.81 D VS2 Excellent
125,741,000
Xem
RoundRound 0.77 F VS2 Excellent
93,150,000
Xem
RoundRound 0.61 D VS1 Excellent
66,791,000
Xem
RoundRound 0.61 E VS1 Excellent
65,481,000
Xem
RoundRound 0.61 F VS1 Excellent
60,973,000
Xem
RoundRound 0.61 F VS2 Excellent
57,155,000
Xem
RoundRound 0.51 E VVS1 Excellent
84,948,000
Xem
RoundRound 0.5 D VVS2 Excellent
84,134,000
Xem
RoundRound 0.5 F VVS2 Excellent
77,464,000
Xem
RoundRound 0.59 E VVS2 Excellent
97,650,000
Xem
RoundRound 0.59 D IF Excellent
160,777,000
Xem
RoundRound 0.58 D VVS2 Excellent
102,189,000
Xem
RoundRound 0.71 F VVS2 Excellent
129,585,000
Xem
RoundRound 0.71 E VVS1 Excellent
156,638,000
Xem
RoundRound 0.71 E IF Excellent
166,014,000
Xem
RoundRound 0.74 F VVS2 Excellent
126,339,000
Xem
RoundRound 0.81 E VVS2 Excellent
166,750,000
Xem
RoundRound 1.00 F VVS1 Excellent
328,208,000
Xem
RoundRound 1.00 E VVS1 Excellent
391,763,000
Xem
RoundRound 1.02 E VVS1 Excellent
436,117,000
Xem
RoundRound 1.06 E VVS2 Excellent
373,984,000
Xem
RoundRound 1.11 F VVS1 Excellent
377,332,000
Xem
RoundRound 1.1 E VVS1 Excellent
464,041,000
Xem
RoundRound 1.52 E VVS2 Excellent
727,050,000
Xem
RoundRound 1.59 F VVS2 Excellent
799,900,000
Xem
RoundRound 1.59 F VVS1 Excellent
814,299,000
Xem
RoundRound 1.38 F VS1 Excellent
331,961,000
Xem
RoundRound 1.51 E VS1 Excellent
493,709,000
Xem
RoundRound 0.71 E VVS2 Excellent
132,970,000
Xem
RoundRound 0.73 E VVS2 Excellent
142,502,000
Xem
RoundRound 1.34 Apple Green VS2
337,907,000
Xem
RoundRound 1.38 Apple Green VS2
283,282,000
Xem
RoundRound 1.26 Apple Green VS2
266,834,000
Xem
RoundRound 1.22 Apple Green VS1
259,320,000
Xem
RoundRound 1.21 Apple Green VS1
290,562,000
Xem
RoundRound 1.08 Apple Green VS2
195,325,000
Xem
RoundRound 1.05 Apple Green VS1
189,522,000
Xem
Tổng giá : 25.146.000VNĐ

Sản phẩm cùng loại

Hoa tai

21,237,000 VNĐ
Hoa tai 21,237,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
Xem chi tiết

Mặt dây

19,231,000 VNĐ
Mặt dây 19,231,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
Xem chi tiết

Nhẫn nữ

27,288,000 VNĐ
Nhẫn nữ 27,288,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
Xem chi tiết

Nhẫn nữ

44,376,000 VNĐ
Nhẫn nữ 44,376,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
Xem chi tiết

Nhẫn nữ

43,896,000 VNĐ
Nhẫn nữ 43,896,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
Xem chi tiết
Copyright 2015 © DOJI Gold & Gems Group
* Thông tin bắt buộc
Ít nhất 6 ký tự gồm chữ và số
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng của DOJI
Nhận thông tin khuyến mãi qua Email
Đăng nhập bằng
Xin vui lòng nhập địa chỉ email của bạn:

 
Tin nhắn