Nhẫn nữ 28 1213R6863VA1

Ổ (vỏ) nhẫn kim cương được thiết kế tỉ mỉ. Các viên kim cương tấm được đính thành vòng tròn làm nổi bật vẻ đẹp của viên chủ. Sản phẩm nằm trong bộ sưu tập Big & Bigger

Thông tin sản phẩm
 • Loại sản phẩm: Nhẫn nữ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
 • Styles: Big & Bigger
 • Chất liệu: Vàng 18k
 • Mã:1213R6863VA1
 • Giá:26,654,000 VNĐ

Chọn chất lượng viên kim cương

Chọn Hình dạng Trọng lượng (cts) Cấp mầu Độ tinh khiết Chế tác Giá (VNĐ) Chi tiết
RoundRound 2.07 D VVS1 Excellent
1,494,718,000
Xem
RoundRound 2.01 E VVS1 Excellent
1,283,923,000
Xem
RoundRound 1.84 F VVS1 Excellent
920,472,000
Xem
RoundRound 1.57 E IF Excellent
790,775,000
Xem
RoundRound 2.01 F VS1 Very good
774,665,000
Xem
RoundRound 1.61 F IF Excellent
762,058,000
Xem
RoundRound 1.45 D IF Excellent
736,725,000
Xem
RoundRound 1.40 D VVS1 Excellent
622,985,000
Xem
RoundRound 1.46 E VVS1 Excellent
602,775,000
Xem
RoundRound 1.42 F IF Excellent
588,675,000
Xem
RoundRound 1.27 F IF Excellent
562,238,000
Xem
RoundRound 1.27 D IF Excellent
552,367,000
Xem
RoundRound 2.39 H SI1 Excellent
535,072,000
Xem
RoundRound 1.26 E VVS1 Excellent
458,532,000
Xem
RoundRound 1.20 F IF Excellent
422,883,000
Xem
RoundRound 1.15 E VVS1 Excellent
420,791,000
Xem
RoundRound 1.50 D VS2 Excellent
409,605,000
Xem
RoundRound 1.10 D VVS1 Excellent
395,975,000
Xem
RoundRound 1.50 F VS2 Very good
384,225,000
Xem
RoundRound 1.50 G VS1 Excellent
376,393,000
Xem
RoundRound 1.26 F VVS2 Excellent
357,811,000
Xem
RoundRound 1.00 E VVS1 Excellent
337,225,000
Xem
RoundRound 1.13 F VVS2 Excellent
327,214,000
Xem
RoundRound 1.10 E VVS2 Excellent
313,537,000
Xem
RoundRound 1.25 E VS1 Excellent
309,025,000
Xem
RoundRound 1.20 F VS1 Excellent
298,098,000
Xem
RoundRound 0.91 E IF Excellent
294,103,000
Xem
RoundRound 1.01 F VVS1 Excellent
293,398,000
Xem
RoundRound 1.00 D VVS2 Excellent
292,575,000
Xem
RoundRound 1.24 E VS2 Excellent
290,648,000
Xem
RoundRound 0.93 D VVS1 Excellent
285,525,000
Xem
RoundRound 0.91 D VVS1 Excellent
278,663,000
Xem
RoundRound 1.25 F VS2 Excellent
274,715,000
Xem
RoundRound 0.98 E VVS1 Excellent
271,660,000
Xem
RoundRound 0.90 E VVS1 Excellent
271,660,000
Xem
RoundRound 0.90 F IF Excellent
266,490,000
Xem
RoundRound 1.00 E VVS2 Excellent
257,443,000
Xem
RoundRound 1.00 D VVS2 Excellent
257,325,000
Xem
RoundRound 1.09 D VS1 Excellent
254,975,000
Xem
RoundRound 1.15 E VS2 Excellent
253,612,000
Xem
RoundRound 0.92 F VVS1 Excellent
243,296,000
Xem
RoundRound 1.00 D VS1 Excellent
238,854,000
Xem
RoundRound 0.90 F VVS2 Excellent
231,123,000
Xem
RoundRound 1.00 E VS1 Excellent
227,480,000
Xem
RoundRound 1.02 D VS2 Excellent
224,707,000
Xem
RoundRound 1.00 F VS1 Excellent
223,955,000
Xem
RoundRound 1.05 E VS2 Excellent
223,838,000
Xem
RoundRound 0.86 D IF Excellent
216,901,000
Xem
RoundRound 1.00 F VS2 Excellent
210,513,000
Xem
RoundRound 1.00 F VS2 Excellent
210,513,000
Xem
RoundRound 1.01 F VS2 Excellent
202,970,000
Xem
RoundRound 1.00 G VS2 Excellent
192,456,000
Xem
RoundRound 0.85 D VVS1 Excellent
191,948,000
Xem
RoundRound 0.84 D VVS1 Excellent
191,948,000
Xem
RoundRound 0.90 D VS1 Excellent
183,136,000
Xem
RoundRound 0.83 E IF Excellent
182,830,000
Xem
RoundRound 0.80 E VVS1 Very good
179,117,000
Xem
RoundRound 0.84 E VVS1 Excellent
179,117,000
Xem
RoundRound 0.90 E VS1 Excellent
176,062,000
Xem
RoundRound 1.20 I SI1 Excellent
173,951,000
Xem
RoundRound 0.85 F IF Excellent
172,819,000
Xem
RoundRound 0.85 D VVS2 Excellent
172,753,000
Xem
RoundRound 0.91 D VS2 Excellent
172,725,000
Xem
RoundRound 1.02 E SI1 Excellent
169,365,000
Xem
RoundRound 1.01 D SI1 Very good
167,649,000
Xem
RoundRound 1.00 F SI1 Excellent
165,863,000
Xem
RoundRound 1.00 H VS2 Excellent
165,370,000
Xem
RoundRound 0.90 G VS1 Excellent
161,116,000
Xem
RoundRound 0.90 E VS2 Excellent
158,273,000
Xem
RoundRound 0.80 D VVS2 Excellent
156,534,000
Xem
RoundRound 0.83 F VVS1 Excellent
154,889,000
Xem
RoundRound 0.85 F VVS1 Excellent
154,889,000
Xem
RoundRound 0.83 E VVS2 Excellent
153,761,000
Xem
RoundRound 0.74 D IF Excellent
143,689,000
Xem
RoundRound 0.91 G VS2 Excellent
143,102,000
Xem
RoundRound 0.87 D VS1 Excellent
140,530,000
Xem
RoundRound 0.78 D VVS1 Excellent
139,995,000
Xem
RoundRound 0.90 H VS1 Excellent
138,421,000
Xem
RoundRound 0.75 E VVS1 Excellent
137,945,000
Xem
RoundRound 0.76 E VVS1 Excellent
137,945,000
Xem
RoundRound 0.72 E VVS1 Excellent
137,945,000
Xem
RoundRound 0.85 F VVS2 Excellent
137,287,000
Xem
RoundRound 0.80 E VS1 Excellent
133,833,000
Xem
RoundRound 0.85 D VS2 Excellent
131,483,000
Xem
RoundRound 0.85 E VS2 Excellent
130,308,000
Xem
RoundRound 0.90 H VS2 Excellent
128,780,000
Xem
RoundRound 0.78 D VVS2 Excellent
128,028,000
Xem
RoundRound 0.70 D VVS2 Excellent
128,028,000
Xem
RoundRound 0.75 F VVS1 Excellent
124,480,000
Xem
RoundRound 0.80 F VS1 Excellent
123,258,000
Xem
RoundRound 0.83 E VVS2 Very good
122,341,000
Xem
RoundRound 0.83 F VS2 Excellent
118,558,000
Xem
RoundRound 0.71 F VVS1 Excellent
115,103,000
Xem
RoundRound 0.85 G VS1 Excellent
110,944,000
Xem
RoundRound 0.70 E VVS1 Excellent
108,171,000
Xem
RoundRound 0.70 E VVS2 Excellent
103,565,000
Xem
RoundRound 0.75 E VS1 Excellent
101,168,000
Xem
RoundRound 0.74 E VS2 Excellent
100,110,000
Xem
RoundRound 0.78 D VS2 Excellent
99,875,000
Xem
RoundRound 0.83 H VS1 Excellent
94,706,000
Xem
RoundRound 0.82 H VS1 Excellent
94,706,000
Xem
RoundRound 0.80 H VS2 Excellent
93,382,000
Xem
RoundRound 0.62 D VVS1 Excellent
92,825,000
Xem
RoundRound 0.60 D VVS1 Excellent
92,825,000
Xem
RoundRound 0.63 E IF Excellent
91,650,000
Xem
RoundRound 0.61 E VVS1 Excellent
87,162,000
Xem
RoundRound 0.62 E VVS1 Excellent
87,162,000
Xem
RoundRound 0.64 E VVS1 Excellent
87,162,000
Xem
RoundRound 0.61 F IF Excellent
85,940,000
Xem
RoundRound 0.64 F IF Excellent
85,940,000
Xem
RoundRound 0.56 E IF Excellent
85,658,000
Xem
RoundRound 0.60 D VVS2 Excellent
83,472,000
Xem
RoundRound 0.59 D VVS1 Excellent
81,263,000
Xem
RoundRound 0.70 D VS2 Excellent
80,699,000
Xem
RoundRound 0.75 H VS2 Excellent
80,291,000
Xem
RoundRound 0.58 E VVS1 Excellent
79,783,000
Xem
RoundRound 0.70 E VS2 Excellent
79,665,000
Xem
RoundRound 0.75 G VS2 Excellent
79,662,000
Xem
RoundRound 0.60 F VVS1 Excellent
78,373,000
Xem
RoundRound 0.62 E VVS2 Excellent
77,973,000
Xem
RoundRound 0.63 E VVS2 Excellent
77,973,000
Xem
RoundRound 0.56 F IF Excellent
77,597,000
Xem
RoundRound 0.61 F VVS2 Excellent
76,869,000
Xem
RoundRound 0.70 F VS2 Excellent
75,553,000
Xem
RoundRound 0.51 E IF Excellent
72,427,000
Xem
RoundRound 0.50 D VVS1 Excellent
71,675,000
Xem
RoundRound 0.58 F VVS2 Excellent
71,323,000
Xem
RoundRound 0.60 D VS1 Excellent
68,244,000
Xem
RoundRound 0.62 D VS1 Excellent
68,244,000
Xem
RoundRound 0.50 D VVS2 Excellent
66,975,000
Xem
RoundRound 0.60 E VS1 Excellent
66,905,000
Xem
RoundRound 0.51 F IF Excellent
65,565,000
Xem
RoundRound 0.60 D VS2 Excellent
64,837,000
Xem
RoundRound 0.50 E VVS1 Excellent
62,745,000
Xem
RoundRound 0.62 F VS1 Excellent
62,299,000
Xem
RoundRound 0.64 F VS1 Excellent
62,299,000
Xem
RoundRound 0.50 E VVS2 Excellent
61,805,000
Xem
RoundRound 0.54 D VS1 Excellent
61,218,000
Xem
RoundRound 0.54 E VS1 Excellent
60,865,000
Xem
RoundRound 0.60 E VS2 Excellent
59,267,000
Xem
RoundRound 0.57 D VS2 Excellent
58,633,000
Xem
RoundRound 0.50 F VVS1 Very good
57,928,000
Xem
RoundRound 0.63 E VS2 Excellent
56,518,000
Xem
RoundRound 0.50 F VVS2 Excellent
53,580,000
Xem
RoundRound 0.50 F VVS2 Excellent
53,580,000
Xem
RoundRound 0.50 D VS1 Excellent
51,371,000
Xem
RoundRound 0.50 E VS1 Excellent
50,901,000
Xem
RoundRound 0.50 D VS2 Excellent
50,713,000
Xem
RoundRound 0.59 H VS1 Excellent
48,616,000
Xem
RoundRound 0.50 E VS2 Excellent
47,823,000
Xem
RoundRound 0.50 F VS1 Excellent
46,460,000
Xem
RoundRound 0.50 F VS2 Excellent
44,627,000
Xem
RoundRound 0.42 E VVS1 Excellent
44,533,000
Xem
RoundRound 0.42 F VVS2 Excellent
35,720,000
Xem
RoundRound 0.37 E IF Excellent
29,728,000
Xem
RoundRound 0.35 E VVS1 Excellent
28,905,000
Xem
RoundRound 0.37 F VVS1 Excellent
27,307,000
Xem
RoundRound 0.35 E VVS2 Excellent
27,119,000
Xem
RoundRound 0.37 D VS1 Excellent
23,195,000
Xem
RoundRound 0.37 D VS2 Excellent
22,208,000
Xem
RoundRound 0.35 E VS1 Excellent
21,973,000
Xem
RoundRound 0.35 E VS2 Excellent
20,798,000
Xem
RoundRound 0.34 F VS1 Excellent
20,398,000
Xem
RoundRound 0.35 D VVS2 Excellent
29,258,000
Xem
RoundRound 0.33 D VVS1 Excellent
30,080,000
Xem
RoundRound 0.71 E VVS2 Excellent
132,970,000
Xem
RoundRound 0.73 E VVS2 Excellent
142,502,000
Xem
Tổng giá : 26.654.000VNĐ

Sản phẩm cùng loại

Nhẫn nữ 20

31,251,000 VNĐ
Nhẫn nữ 20 31,251,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết

Nhẫn nữ 21

40,734,000 VNĐ
Nhẫn nữ 21 40,734,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết

Hoa tai 22

33,399,000 VNĐ
Hoa tai 22 33,399,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết

Hoa tai 23

33,082,000 VNĐ
Hoa tai 23 33,082,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
Xem chi tiết

Nhẫn nữ 24

27,007,000 VNĐ
Nhẫn nữ 24 27,007,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng vàng
Xem chi tiết
Copyright 2015 © DOJI Gold & Gems Group
* Thông tin bắt buộc
Ít nhất 6 ký tự gồm chữ và số
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng của DOJI
Nhận thông tin khuyến mãi qua Email
Đăng nhập bằng
Xin vui lòng nhập địa chỉ email của bạn:
 
Tin nhắn