Nhẫn nữ 25 085-0914R5962VA1

Thông tin sản phẩm
 • Loại sản phẩm: Nhẫn nữ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
 • Styles: Big & Bigger
 • Chất liệu: Vàng 18k
 • Mã:085-0914R5962VA1
 • Giá:43,869,000 VNĐ

Chọn chất lượng viên kim cương

Chọn Hình dạng Trọng lượng (cts) Cấp mầu Độ tinh khiết Chế tác Giá (VNĐ) Chi tiết
RoundRound 2.07 D VVS1 Excellent
1,494,718,000
Xem
RoundRound 2.01 E VVS1 Excellent
1,283,923,000
Xem
RoundRound 1.84 F VVS1 Excellent
920,472,000
Xem
RoundRound 1.57 E IF Excellent
790,775,000
Xem
RoundRound 2.01 F VS1 Very good
774,665,000
Xem
RoundRound 1.61 F IF Excellent
762,058,000
Xem
RoundRound 1.45 D IF Excellent
736,725,000
Xem
RoundRound 1.40 D VVS1 Excellent
622,985,000
Xem
RoundRound 1.46 E VVS1 Excellent
602,775,000
Xem
RoundRound 1.42 F IF Excellent
588,675,000
Xem
RoundRound 1.27 F IF Excellent
562,238,000
Xem
RoundRound 1.27 D IF Excellent
552,367,000
Xem
RoundRound 2.39 H SI1 Excellent
535,072,000
Xem
RoundRound 1.26 E VVS1 Excellent
458,532,000
Xem
RoundRound 1.20 F IF Excellent
422,883,000
Xem
RoundRound 1.15 E VVS1 Excellent
420,791,000
Xem
RoundRound 1.50 D VS2 Excellent
409,605,000
Xem
RoundRound 1.10 D VVS1 Excellent
395,975,000
Xem
RoundRound 1.50 F VS2 Very good
384,225,000
Xem
RoundRound 1.50 G VS1 Excellent
376,393,000
Xem
RoundRound 1.26 F VVS2 Excellent
357,811,000
Xem
RoundRound 1.00 E VVS1 Excellent
337,225,000
Xem
RoundRound 1.13 F VVS2 Excellent
327,214,000
Xem
RoundRound 1.10 E VVS2 Excellent
313,537,000
Xem
RoundRound 1.25 E VS1 Excellent
309,025,000
Xem
RoundRound 1.20 F VS1 Excellent
298,098,000
Xem
RoundRound 0.91 E IF Excellent
294,103,000
Xem
RoundRound 1.01 F VVS1 Excellent
293,398,000
Xem
RoundRound 1.00 D VVS2 Excellent
292,575,000
Xem
RoundRound 1.24 E VS2 Excellent
290,648,000
Xem
RoundRound 0.93 D VVS1 Excellent
285,525,000
Xem
RoundRound 0.91 D VVS1 Excellent
278,663,000
Xem
RoundRound 1.25 F VS2 Excellent
274,715,000
Xem
RoundRound 0.98 E VVS1 Excellent
271,660,000
Xem
RoundRound 0.90 E VVS1 Excellent
271,660,000
Xem
RoundRound 0.90 F IF Excellent
266,490,000
Xem
RoundRound 1.00 E VVS2 Excellent
257,443,000
Xem
RoundRound 1.00 D VVS2 Excellent
257,325,000
Xem
RoundRound 1.09 D VS1 Excellent
254,975,000
Xem
RoundRound 1.15 E VS2 Excellent
253,612,000
Xem
RoundRound 0.92 F VVS1 Excellent
243,296,000
Xem
RoundRound 1.00 D VS1 Excellent
238,854,000
Xem
RoundRound 0.90 F VVS2 Excellent
231,123,000
Xem
RoundRound 1.00 E VS1 Excellent
227,480,000
Xem
RoundRound 1.02 D VS2 Excellent
224,707,000
Xem
RoundRound 1.00 F VS1 Excellent
223,955,000
Xem
RoundRound 1.05 E VS2 Excellent
223,838,000
Xem
RoundRound 0.86 D IF Excellent
216,901,000
Xem
RoundRound 1.00 F VS2 Excellent
210,513,000
Xem
RoundRound 1.00 F VS2 Excellent
210,513,000
Xem
RoundRound 1.01 F VS2 Excellent
202,970,000
Xem
RoundRound 1.00 G VS2 Excellent
192,456,000
Xem
RoundRound 0.85 D VVS1 Excellent
191,948,000
Xem
RoundRound 0.84 D VVS1 Excellent
191,948,000
Xem
RoundRound 0.90 D VS1 Excellent
183,136,000
Xem
RoundRound 0.83 E IF Excellent
182,830,000
Xem
RoundRound 0.80 E VVS1 Very good
179,117,000
Xem
RoundRound 0.84 E VVS1 Excellent
179,117,000
Xem
RoundRound 0.90 E VS1 Excellent
176,062,000
Xem
RoundRound 1.20 I SI1 Excellent
173,951,000
Xem
RoundRound 0.85 F IF Excellent
172,819,000
Xem
RoundRound 0.85 D VVS2 Excellent
172,753,000
Xem
RoundRound 0.91 D VS2 Excellent
172,725,000
Xem
RoundRound 1.02 E SI1 Excellent
169,365,000
Xem
RoundRound 1.01 D SI1 Very good
167,649,000
Xem
RoundRound 1.00 F SI1 Excellent
165,863,000
Xem
RoundRound 1.00 H VS2 Excellent
165,370,000
Xem
RoundRound 0.90 G VS1 Excellent
161,116,000
Xem
RoundRound 0.90 E VS2 Excellent
158,273,000
Xem
RoundRound 0.80 D VVS2 Excellent
156,534,000
Xem
RoundRound 0.83 F VVS1 Excellent
154,889,000
Xem
RoundRound 0.85 F VVS1 Excellent
154,889,000
Xem
RoundRound 0.83 E VVS2 Excellent
153,761,000
Xem
RoundRound 0.74 D IF Excellent
143,689,000
Xem
RoundRound 0.91 G VS2 Excellent
143,102,000
Xem
RoundRound 0.87 D VS1 Excellent
140,530,000
Xem
RoundRound 0.78 D VVS1 Excellent
139,995,000
Xem
RoundRound 0.90 H VS1 Excellent
138,421,000
Xem
RoundRound 0.75 E VVS1 Excellent
137,945,000
Xem
RoundRound 0.76 E VVS1 Excellent
137,945,000
Xem
RoundRound 0.72 E VVS1 Excellent
137,945,000
Xem
RoundRound 0.85 F VVS2 Excellent
137,287,000
Xem
RoundRound 0.80 E VS1 Excellent
133,833,000
Xem
RoundRound 0.85 D VS2 Excellent
131,483,000
Xem
RoundRound 0.85 E VS2 Excellent
130,308,000
Xem
RoundRound 0.90 H VS2 Excellent
128,780,000
Xem
RoundRound 0.78 D VVS2 Excellent
128,028,000
Xem
RoundRound 0.70 D VVS2 Excellent
128,028,000
Xem
RoundRound 0.75 F VVS1 Excellent
124,480,000
Xem
RoundRound 0.80 F VS1 Excellent
123,258,000
Xem
RoundRound 0.83 E VVS2 Very good
122,341,000
Xem
RoundRound 0.83 F VS2 Excellent
118,558,000
Xem
RoundRound 0.71 F VVS1 Excellent
115,103,000
Xem
RoundRound 0.85 G VS1 Excellent
110,944,000
Xem
RoundRound 0.70 E VVS1 Excellent
108,171,000
Xem
RoundRound 0.70 E VVS2 Excellent
103,565,000
Xem
RoundRound 0.75 E VS1 Excellent
101,168,000
Xem
RoundRound 0.74 E VS2 Excellent
100,110,000
Xem
RoundRound 0.78 D VS2 Excellent
99,875,000
Xem
RoundRound 0.83 H VS1 Excellent
94,706,000
Xem
RoundRound 0.82 H VS1 Excellent
94,706,000
Xem
RoundRound 0.80 H VS2 Excellent
93,382,000
Xem
RoundRound 0.62 D VVS1 Excellent
92,825,000
Xem
RoundRound 0.60 D VVS1 Excellent
92,825,000
Xem
RoundRound 0.63 E IF Excellent
91,650,000
Xem
RoundRound 0.61 E VVS1 Excellent
87,162,000
Xem
RoundRound 0.62 E VVS1 Excellent
87,162,000
Xem
RoundRound 0.64 E VVS1 Excellent
87,162,000
Xem
RoundRound 0.61 F IF Excellent
85,940,000
Xem
RoundRound 0.64 F IF Excellent
85,940,000
Xem
RoundRound 0.56 E IF Excellent
85,658,000
Xem
RoundRound 0.60 D VVS2 Excellent
83,472,000
Xem
RoundRound 0.59 D VVS1 Excellent
81,263,000
Xem
RoundRound 0.70 D VS2 Excellent
80,699,000
Xem
RoundRound 0.75 H VS2 Excellent
80,291,000
Xem
RoundRound 0.58 E VVS1 Excellent
79,783,000
Xem
RoundRound 0.70 E VS2 Excellent
79,665,000
Xem
RoundRound 0.75 G VS2 Excellent
79,662,000
Xem
RoundRound 0.60 F VVS1 Excellent
78,373,000
Xem
RoundRound 0.62 E VVS2 Excellent
77,973,000
Xem
RoundRound 0.63 E VVS2 Excellent
77,973,000
Xem
RoundRound 0.56 F IF Excellent
77,597,000
Xem
RoundRound 0.61 F VVS2 Excellent
76,869,000
Xem
RoundRound 0.70 F VS2 Excellent
75,553,000
Xem
RoundRound 0.51 E IF Excellent
72,427,000
Xem
RoundRound 0.50 D VVS1 Excellent
71,675,000
Xem
RoundRound 0.58 F VVS2 Excellent
71,323,000
Xem
RoundRound 0.60 D VS1 Excellent
68,244,000
Xem
RoundRound 0.62 D VS1 Excellent
68,244,000
Xem
RoundRound 0.50 D VVS2 Excellent
66,975,000
Xem
RoundRound 0.60 E VS1 Excellent
66,905,000
Xem
RoundRound 0.51 F IF Excellent
65,565,000
Xem
RoundRound 0.60 D VS2 Excellent
64,837,000
Xem
RoundRound 0.50 E VVS1 Excellent
62,745,000
Xem
RoundRound 0.62 F VS1 Excellent
62,299,000
Xem
RoundRound 0.64 F VS1 Excellent
62,299,000
Xem
RoundRound 0.50 E VVS2 Excellent
61,805,000
Xem
RoundRound 0.54 D VS1 Excellent
61,218,000
Xem
RoundRound 0.54 E VS1 Excellent
60,865,000
Xem
RoundRound 0.60 E VS2 Excellent
59,267,000
Xem
RoundRound 0.57 D VS2 Excellent
58,633,000
Xem
RoundRound 0.50 F VVS1 Very good
57,928,000
Xem
RoundRound 0.63 E VS2 Excellent
56,518,000
Xem
RoundRound 0.50 F VVS2 Excellent
53,580,000
Xem
RoundRound 0.50 F VVS2 Excellent
53,580,000
Xem
RoundRound 0.50 D VS1 Excellent
51,371,000
Xem
RoundRound 0.50 E VS1 Excellent
50,901,000
Xem
RoundRound 0.50 D VS2 Excellent
50,713,000
Xem
RoundRound 0.59 H VS1 Excellent
48,616,000
Xem
RoundRound 0.50 E VS2 Excellent
47,823,000
Xem
RoundRound 0.50 F VS1 Excellent
46,460,000
Xem
RoundRound 0.50 F VS2 Excellent
44,627,000
Xem
RoundRound 0.42 E VVS1 Excellent
44,533,000
Xem
RoundRound 0.42 F VVS2 Excellent
35,720,000
Xem
RoundRound 0.37 E IF Excellent
29,728,000
Xem
RoundRound 0.35 E VVS1 Excellent
28,905,000
Xem
RoundRound 0.37 F VVS1 Excellent
27,307,000
Xem
RoundRound 0.35 E VVS2 Excellent
27,119,000
Xem
RoundRound 0.37 D VS1 Excellent
23,195,000
Xem
RoundRound 0.37 D VS2 Excellent
22,208,000
Xem
RoundRound 0.35 E VS1 Excellent
21,973,000
Xem
RoundRound 0.35 E VS2 Excellent
20,798,000
Xem
RoundRound 0.34 F VS1 Excellent
20,398,000
Xem
RoundRound 0.35 D VVS2 Excellent
29,258,000
Xem
RoundRound 0.33 D VVS1 Excellent
30,080,000
Xem
RoundRound 0.71 E VVS2 Excellent
132,970,000
Xem
RoundRound 0.73 E VVS2 Excellent
142,502,000
Xem
Tổng giá : 43.869.000VNĐ

Sản phẩm cùng loại

Nhẫn nữ 20

31,251,000 VNĐ
Nhẫn nữ 20 31,251,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết

Nhẫn nữ 21

40,734,000 VNĐ
Nhẫn nữ 21 40,734,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết

Hoa tai 22

33,399,000 VNĐ
Hoa tai 22 33,399,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết

Hoa tai 23

33,082,000 VNĐ
Hoa tai 23 33,082,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
Xem chi tiết

Nhẫn nữ 24

27,007,000 VNĐ
Nhẫn nữ 24 27,007,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng vàng
Xem chi tiết
Copyright 2015 © DOJI Gold & Gems Group
* Thông tin bắt buộc
Ít nhất 6 ký tự gồm chữ và số
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng của DOJI
Nhận thông tin khuyến mãi qua Email
Đăng nhập bằng
Xin vui lòng nhập địa chỉ email của bạn:
 
Tin nhắn