Nhẫn nữ 24 090-1014R5552VA

Thông tin sản phẩm
 • Loại sản phẩm: Nhẫn nữ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng vàng
 • Styles: Big & Bigger
 • Mã:090-1014R5552VA
 • Giá:27,007,000 VNĐ

Chọn chất lượng viên kim cương

Chọn Hình dạng Trọng lượng (cts) Cấp mầu Độ tinh khiết Chế tác Giá (VNĐ) Chi tiết
RoundRound 1.59 F VVS1 Excellent
814,299,000
Xem
RoundRound 1.53 E VVS1 Excellent
807,829,000
Xem
RoundRound 1.52 E VVS2 Excellent
727,050,000
Xem
RoundRound 1.55 F VVS2 Excellent
641,244,000
Xem
RoundRound 1.10 E VVS1 Excellent
464,041,000
Xem
RoundRound 1.02 E VVS1 Excellent
436,117,000
Xem
RoundRound 1.01 E VVS1 Excellent
436,117,000
Xem
RoundRound 1.10 F IF Excellent
435,473,000
Xem
RoundRound 1.02 F IF Excellent
410,846,000
Xem
RoundRound 1.09 F VVS1 Excellent
377,332,000
Xem
RoundRound 1.06 E VVS2 Excellent
373,984,000
Xem
RoundRound 1.00 F VVS2 Excellent
309,197,000
Xem
RoundRound 0.90 F VVS2 Excellent
258,579,000
Xem
RoundRound 0.81 E VVS2 Excellent
166,750,000
Xem
RoundRound 0.73 E IF Excellent
166,003,000
Xem
RoundRound 0.59 D IF Excellent
160,777,000
Xem
RoundRound 0.71 E VVS1 Excellent
156,638,000
Xem
RoundRound 0.71 E VVS2 Excellent
136,228,000
Xem
RoundRound 0.68 E VVS1 Excellent
130,869,000
Xem
RoundRound 0.66 E VVS2 Excellent
128,317,000
Xem
RoundRound 0.74 F VVS2 Excellent
126,339,000
Xem
RoundRound 0.60 D VVS1 Excellent
122,266,000
Xem
RoundRound 0.65 F VVS1 Excellent
112,007,000
Xem
RoundRound 0.58 E VVS2 Excellent
97,650,000
Xem
RoundRound 0.36 F VVS2 Excellent
24,932,000
Xem
RoundRound 0.35 E VVS1 Excellent
28,290,000
Xem
RoundRound 0.35 D IF Excellent
37,950,000
Xem
RoundRound 0.61 F VS1 Excellent
60,973,000
Xem
RoundRound 0.51 F VVS1 Excellent
64,469,000
Xem
RoundRound 0.52 F IF Excellent
70,219,000
Xem
RoundRound 0.51 E VVS1 Excellent
71,990,000
Xem
RoundRound 0.58 E IF Excellent
81,723,000
Xem
RoundRound 0.59 F IF Excellent
86,135,000
Xem
RoundRound 0.78 F VS2 Excellent
86,875,000
Xem
RoundRound 0.70 E VS2 Excellent
88,090,000
Xem
RoundRound 0.55 D IF Excellent
91,965,000
Xem
RoundRound 0.77 F VVS2 Excellent
115,391,000
Xem
RoundRound 0.70 E VVS1 Excellent
135,010,000
Xem
RoundRound 0.74 E VVS2 Excellent
135,924,000
Xem
RoundRound 0.74 E IF Excellent
137,710,000
Xem
RoundRound 0.83 D VVS2 Excellent
145,544,000
Xem
RoundRound 0.82 E VVS1 Excellent
173,006,000
Xem
RoundRound 0.92 F VVS2 Excellent
184,755,000
Xem
RoundRound 0.86 D VVS1 Excellent
198,957,000
Xem
RoundRound 1.27 F VS2 Excellent
245,679,000
Xem
RoundRound 1.00 F VVS2 Excellent
250,976,000
Xem
RoundRound 0.91 E VVS1 Very good
265,880,000
Xem
RoundRound 1.21 F VS1 Excellent
288,305,000
Xem
RoundRound 1.06 F VVS1 Excellent
301,829,000
Xem
RoundRound 1.08 E VVS1 Excellent
329,424,000
Xem
RoundRound 1.38 F VS1 Excellent
331,961,000
Xem
RoundRound 1.24 F VVS1 Excellent
379,500,000
Xem
RoundRound 1.53 F VS1 Excellent
443,210,000
Xem
RoundRound 1.51 E VS1 Excellent
493,709,000
Xem
RoundRound 1.58 D VVS1 Excellent
732,021,000
Xem
RoundRound 1.8 E VVS1 Excellent
897,000,000
Xem
RoundRound 1.80 F IF Excellent
999,005,000
Xem
RoundRound 1.59 F VVS2 Excellent
799,900,000
Xem
RoundRound 1.16 E VVS2 Excellent
447,863,000
Xem
RoundRound 0.72 D VVS1 Excellent
164,519,000
Xem
RoundRound 0.71 E VVS2 Excellent
132,970,000
Xem
RoundRound 0.73 E VVS2 Excellent
142,502,000
Xem
RoundRound 1.34 Apple Green VS2
337,907,000
Xem
RoundRound 1.38 Apple Green VS2
283,282,000
Xem
RoundRound 1.26 Apple Green VS2
266,834,000
Xem
RoundRound 1.22 Apple Green VS1
259,320,000
Xem
RoundRound 1.21 Apple Green VS1
290,562,000
Xem
RoundRound 1.08 Apple Green VS2
195,325,000
Xem
RoundRound 1.05 Apple Green VS1
189,522,000
Xem
Tổng giá : 27.007.000VNĐ

Sản phẩm cùng loại

Nhẫn nữ 20

31,251,000 VNĐ
Nhẫn nữ 20 31,251,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết

Nhẫn nữ 21

40,734,000 VNĐ
Nhẫn nữ 21 40,734,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết

Hoa tai 22

33,399,000 VNĐ
Hoa tai 22 33,399,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết

Hoa tai 23

33,082,000 VNĐ
Hoa tai 23 33,082,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
Xem chi tiết

Nhẫn nữ 25

43,869,000 VNĐ
Nhẫn nữ 25 43,869,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Copyright 2015 © DOJI Gold & Gems Group
* Thông tin bắt buộc
Ít nhất 6 ký tự gồm chữ và số
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng của DOJI
Nhận thông tin khuyến mãi qua Email
Đăng nhập bằng
Xin vui lòng nhập địa chỉ email của bạn: