Hoa tai 27 099E1021BG2

Được làm từ chất liệu vàng trắng 18k, ổ (vỏ) hoa tai kim cương được chế tác tinh sảo và cầu kì tôn nên vẻ đẹp kiêu sa, quyền quý

Thông tin sản phẩm
 • Loại sản phẩm: Hoa tai
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
 • Styles: Big & Bigger
 • Chất liệu: Vàng 18k
 • Mã:099E1021BG2
 • Giá:42,989,000 VNĐ

Chọn chất lượng viên kim cương

Chọn Hình dạng Trọng lượng (cts) Cấp mầu Độ tinh khiết Chế tác Giá (VNĐ) Chi tiết
RoundRound 3.92 E VVS2 Excellent
3,422,822,000
Xem
RoundRound 3.54 F IF Excellent
4,680,425,000
Xem
RoundRound 2.71 E VVS1 Excellent
2,510,623,000
Xem
RoundRound 3 D VVS2 Excellent
1,755,004,000
Xem
RoundRound 2.52 F VVS1 Excellent
1,556,100,000
Xem
RoundRound 2.39 D VVS1 Excellent
1,740,175,000
Xem
RoundRound 2.01 E VVS1 Excellent
1,283,923,000
Xem
RoundRound 2.01 D IF Excellent
1,632,075,000
Xem
RoundRound 3 I VS2 Excellent
974,804,000
Xem
RoundRound 2 G VVS1 Excellent
708,455,000
Xem
RoundRound 1.91 F VVS1 Excellent
1,014,472,000
Xem
RoundRound 1.98 D VVS1 Excellent
1,254,430,000
Xem
RoundRound 1.83 F VVS1 Excellent
920,472,000
Xem
RoundRound 1.9 E VVS1 Excellent
1,203,788,000
Xem
RoundRound 1.87 E VVS1 Excellent
1,097,239,000
Xem
RoundRound 2.01 F VS1 Very good
774,665,000
Xem
RoundRound 1.8 E VS2 Excellent
636,393,000
Xem
RoundRound 1.66 D VS1 Excellent
586,240,000
Xem
RoundRound 1.57 E IF Excellent
790,775,000
Xem
RoundRound 1.36 D IF Excellent
673,275,000
Xem
RoundRound 1.38 E IF Excellent
607,475,000
Xem
RoundRound 1.48 D VVS1 Excellent
622,985,000
Xem
RoundRound 1.42 F IF Excellent
588,675,000
Xem
RoundRound 1.33 E VVS1 Excellent
602,775,000
Xem
RoundRound 1.5 E VS1 Excellent
504,442,000
Xem
RoundRound 1.5 G VS1 Excellent
376,393,000
Xem
RoundRound 1.5 G VS1 Excellent
397,479,000
Xem
RoundRound 1.51 E SI1 Excellent
306,036,000
Xem
RoundRound 1.45 D VS2 Excellent
456,605,000
Xem
RoundRound 1.3 F VS2 Excellent
306,769,000
Xem
RoundRound 1.3 E VS2 Excellent
330,175,000
Xem
RoundRound 1.3 D VS2 Excellent
327,073,000
Xem
RoundRound 1.31 I SI1 Excellent
205,398,000
Xem
RoundRound 1.3 F VS2 Excellent
286,888,000
Xem
RoundRound 1.26 E VVS1 Excellent
458,532,000
Xem
RoundRound 1.29 E IF Excellent
469,648,000
Xem
RoundRound 1.35 F IF Excellent
521,700,000
Xem
RoundRound 1.2 D VVS2 Excellent
410,216,000
Xem
RoundRound 1.24 F IF Excellent
388,925,000
Xem
RoundRound 1.24 F VVS1 Excellent
388,925,000
Xem
RoundRound 1.15 E VVS1 Excellent
420,791,000
Xem
RoundRound 1.18 D VVS1 Excellent
442,458,000
Xem
RoundRound 1.2 I SI1 Excellent
173,951,000
Xem
RoundRound 1.26 D SI1 Excellent
249,523,000
Xem
RoundRound 1.24 F SI1 Excellent
240,170,000
Xem
RoundRound 1.3 G VS1 Excellent
257,730,000
Xem
RoundRound 1.24 G VS2 Excellent
268,370,000
Xem
RoundRound 1.28 H VS2 Excellent
241,913,000
Xem
RoundRound 1.25 F VS2 Excellent
274,715,000
Xem
RoundRound 1.25 E VS2 Excellent
290,648,000
Xem
RoundRound 1.29 D VS1 Excellent
345,779,000
Xem
RoundRound 1.26 E VS1 Excellent
309,025,000
Xem
RoundRound 1.2 F VS1 Excellent
298,098,000
Xem
RoundRound 1.2 D VS2 Excellent
298,568,000
Xem
RoundRound 1.13 F VVS2 Excellent
327,214,000
Xem
RoundRound 1.1 E VVS2 Excellent
313,537,000
Xem
RoundRound 1.08 G VS2 Excellent
195,640,000
Xem
RoundRound 1.05 G VS1 Excellent
185,542,000
Xem
RoundRound 1.03 I VS1 Excellent
170,918,000
Xem
RoundRound 1.15 E VS2 Excellent
253,612,000
Xem
RoundRound 1.1 E VS1 Excellent
247,925,000
Xem
RoundRound 1.1 F VS1 Excellent
223,955,000
Xem
RoundRound 0.93 F VVS1 Excellent
260,803,000
Xem
RoundRound 0.9 F IF Excellent
266,490,000
Xem
RoundRound 0.91 E VVS1 Excellent
271,660,000
Xem
RoundRound 0.91 E IF Excellent
294,103,000
Xem
RoundRound 0.92 D VVS1 Excellent
285,525,000
Xem
RoundRound 0.99 D IF Excellent
299,625,000
Xem
RoundRound 0.92 E IF Excellent
254,975,000
Xem
RoundRound 0.9 E VVS2 Excellent
247,690,000
Xem
RoundRound 0.9 D VVS1 Excellent
278,663,000
Xem
RoundRound 0.9 E VVS1 Excellent
254,975,000
Xem
RoundRound 1 F SI1 Excellent
165,863,000
Xem
RoundRound 1 G VS2 Excellent
192,456,000
Xem
RoundRound 1 G VS1 Excellent
230,112,000
Xem
RoundRound 1 F VS2 Excellent
210,513,000
Xem
RoundRound 1 E VS2 Excellent
223,838,000
Xem
RoundRound 1 E VS1 Excellent
227,480,000
Xem
RoundRound 0.9 D VS1 Excellent
219,725,000
Xem
RoundRound 0.9 H VS2 Very good
113,145,000
Xem
RoundRound 0.9 G VS2 Very good
121,792,000
Xem
RoundRound 0.9 F VS1 Excellent
155,288,000
Xem
RoundRound 0.91 E VS2 Excellent
187,648,000
Xem
RoundRound 0.9 F SI1 Excellent
127,276,000
Xem
RoundRound 0.9 E VS1 Excellent
176,062,000
Xem
RoundRound 0.9 D VS2 Excellent
172,725,000
Xem
RoundRound 0.92 E SI1 Excellent
130,190,000
Xem
RoundRound 0.9 E VS2 Excellent
158,273,000
Xem
RoundRound 0.9 F VS1 Excellent
155,288,000
Xem
RoundRound 0.81 F VVS2 Excellent
137,287,000
Xem
RoundRound 0.85 F VVS1 Excellent
154,889,000
Xem
RoundRound 0.8 F IF Excellent
172,819,000
Xem
RoundRound 0.85 E VVS2 Excellent
153,761,000
Xem
RoundRound 0.84 E VVS1 Excellent
179,117,000
Xem
RoundRound 0.81 E IF Excellent
182,830,000
Xem
RoundRound 0.8 F IF Excellent
172,819,000
Xem
RoundRound 0.86 D VVS2 Excellent
156,534,000
Xem
RoundRound 0.84 D VVS1 Excellent
191,948,000
Xem
RoundRound 0.82 G VS2 Excellent
100,674,000
Xem
RoundRound 0.8 G VS1 Excellent
108,852,000
Xem
RoundRound 0.84 F VS2 Excellent
118,558,000
Xem
RoundRound 0.8 F VS1 Excellent
123,258,000
Xem
RoundRound 0.85 E VS2 Excellent
130,308,000
Xem
RoundRound 0.85 E VS2 Excellent
130,308,000
Xem
RoundRound 0.85 E VS1 Excellent
133,833,000
Xem
RoundRound 0.82 D VS2 Excellent
131,483,000
Xem
RoundRound 0.86 D VS1 Excellent
140,530,000
Xem
RoundRound 0.76 F VS2 Excellent
91,039,000
Xem
RoundRound 0.74 F IF Excellent
133,645,000
Xem
RoundRound 0.77 E VVS2 Excellent
119,991,000
Xem
RoundRound 0.73 E VVS1 Excellent
137,945,000
Xem
RoundRound 0.74 F VVS1 Excellent
115,103,000
Xem
RoundRound 0.76 F VS1 Excellent
97,784,000
Xem
RoundRound 0.8 D VS1 Excellent
104,646,000
Xem
RoundRound 0.72 E VS2 Excellent
91,627,000
Xem
RoundRound 0.7 H VS2 Excellent
63,231,000
Xem
RoundRound 0.75 F VS2 Excellent
91,039,000
Xem
RoundRound 0.74 F VS1 Excellent
91,509,000
Xem
RoundRound 0.76 E VS1 Excellent
95,316,000
Xem
RoundRound 0.7 F VS1 Excellent
77,668,000
Xem
RoundRound 0.64 E VS1 Excellent
66,905,000
Xem
RoundRound 0.65 E VVS2 Excellent
80,323,000
Xem
RoundRound 0.6 F VVS2 Excellent
76,869,000
Xem
RoundRound 0.62 F VVS1 Excellent
78,373,000
Xem
RoundRound 0.64 F IF Excellent
85,940,000
Xem
RoundRound 0.6 E VVS2 Very good
77,973,000
Xem
RoundRound 0.61 E VVS1 Excellent
87,162,000
Xem
RoundRound 0.62 E IF Excellent
91,650,000
Xem
RoundRound 0.61 D VVS2 Excellent
83,472,000
Xem
RoundRound 0.63 D VVS1 Excellent
92,825,000
Xem
RoundRound 0.62 F VS2 Excellent
58,398,000
Xem
RoundRound 0.58 F VS1 Excellent
62,299,000
Xem
RoundRound 0.61 E VS2 Excellent
59,267,000
Xem
RoundRound 0.6 E VS1 Excellent
66,905,000
Xem
RoundRound 0.6 D VS2 Excellent
64,837,000
Xem
RoundRound 0.61 D VS1 Excellent
68,244,000
Xem
RoundRound 0.62 G VS1 Excellent
57,315,000
Xem
RoundRound 0.6 G VS2 Excellent
50,448,000
Xem
RoundRound 0.6 E SI1 Excellent
51,207,000
Xem
RoundRound 0.58 F VVS1 Excellent
72,968,000
Xem
RoundRound 0.56 F IF Excellent
77,597,000
Xem
RoundRound 0.57 E VVS1 Excellent
79,783,000
Xem
RoundRound 0.54 D VVS2 Excellent
79,665,000
Xem
RoundRound 0.57 D VVS1 Excellent
81,263,000
Xem
RoundRound 0.53 E VVS2 Excellent
72,498,000
Xem
RoundRound 0.56 E VS1 Excellent
60,207,000
Xem
RoundRound 0.55 F VS2 Excellent
51,583,000
Xem
RoundRound 0.59 F VS1 Excellent
60,419,000
Xem
RoundRound 0.55 F VS2 Excellent
56,189,000
Xem
RoundRound 0.56 E VS2 Excellent
56,518,000
Xem
RoundRound 0.59 D VS2 Excellent
64,837,000
Xem
RoundRound 0.59 D VS1 Excellent
62,863,000
Xem
RoundRound 0.5 F VVS2 Excellent
57,223,000
Xem
RoundRound 0.5 E VVS2 Excellent
61,805,000
Xem
RoundRound 0.5 E IF Excellent
72,427,000
Xem
RoundRound 0.5 F VVS1 Excellent
57,928,000
Xem
RoundRound 0.5 E VVS1 Excellent
62,957,000
Xem
RoundRound 0.5 F VVS2 Excellent
53,580,000
Xem
RoundRound 0.51 D VVS2 Excellent
66,975,000
Xem
RoundRound 0.5 D VVS1 Excellent
71,675,000
Xem
RoundRound 0.5 F VS1 Excellent
46,460,000
Xem
RoundRound 0.5 E VS2 Excellent
47,823,000
Xem
RoundRound 0.5 E VS1 Excellent
50,901,000
Xem
RoundRound 0.5 D VS2 Excellent
50,713,000
Xem
RoundRound 0.5 D VS1 Excellent
51,371,000
Xem
RoundRound 0.36 F VVS2 Excellent
25,474,000
Xem
RoundRound 0.37 F VVS1 Excellent
27,307,000
Xem
RoundRound 0.35 E VVS2 Excellent
27,119,000
Xem
RoundRound 0.37 E VVS1 Excellent
28,905,000
Xem
RoundRound 0.35 F IF Excellent
28,952,000
Xem
RoundRound 0.35 D VVS2 Excellent
29,258,000
Xem
RoundRound 0.34 D VVS1 Excellent
30,080,000
Xem
RoundRound 0.35 F VS2 Excellent
19,270,000
Xem
RoundRound 0.35 F VS1 Excellent
20,398,000
Xem
RoundRound 0.35 E VS2 Excellent
20,798,000
Xem
RoundRound 0.35 E VS1 Excellent
21,973,000
Xem
RoundRound 0.35 D VS2 Very good
22,208,000
Xem
RoundRound 0.35 G VS1 Excellent
18,766,000
Xem
RoundRound 0.35 G VS2 Excellent
17,273,000
Xem
RoundRound 0.34 G SI1 Excellent
13,019,000
Xem
RoundRound 0.71 E VVS2 Excellent
132,970,000
Xem
RoundRound 0.73 E VVS2 Excellent
142,502,000
Xem
Tổng giá : 42.989.000VNĐ

Sản phẩm cùng loại

Nhẫn nữ 20

31,251,000 VNĐ
Nhẫn nữ 20 31,251,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết

Nhẫn nữ 21

40,734,000 VNĐ
Nhẫn nữ 21 40,734,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết

Hoa tai 22

33,399,000 VNĐ
Hoa tai 22 33,399,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết

Hoa tai 23

33,082,000 VNĐ
Hoa tai 23 33,082,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
Xem chi tiết

Nhẫn nữ 24

27,007,000 VNĐ
Nhẫn nữ 24 27,007,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng vàng
Xem chi tiết
Copyright 2015 © DOJI Gold & Gems Group
* Thông tin bắt buộc
Ít nhất 6 ký tự gồm chữ và số
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng của DOJI
Nhận thông tin khuyến mãi qua Email
Đăng nhập bằng
Xin vui lòng nhập địa chỉ email của bạn:
 
Tin nhắn