Hoa tai 27 099E1021BG2

Được làm từ chất liệu vàng trắng 18k, ổ (vỏ) hoa tai kim cương được chế tác tinh sảo và cầu kì tôn nên vẻ đẹp kiêu sa, quyền quý

Thông tin sản phẩm
 • Loại sản phẩm: Hoa tai
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
 • Styles: Big & Bigger
 • Chất liệu: Vàng 18k
 • Mã:099E1021BG2
 • Giá:42,989,000 VNĐ

Chọn chất lượng viên kim cương

Chọn Hình dạng Trọng lượng (cts) Cấp mầu Độ tinh khiết Chế tác Giá (VNĐ) Chi tiết
RoundRound 1.73 F VS1 Excellent
526,653,000
484,600,000
Xem
RoundRound 1.50 E VS1 Excellent
493,709,000
454,286,000
Xem
RoundRound 1.40 D VS1 Excellent
405,950,000
373,535,000
Xem
RoundRound 1.30 E VS2 Excellent
323,150,000
297,346,000
Xem
RoundRound 1.35 E VS1 Excellent
346,150,000
318,510,000
Xem
RoundRound 1.23 F VS2 Excellent
268,870,000
247,401,000
Xem
RoundRound 1.24 E VS1 Excellent
295,297,000
274,671,000
Xem
RoundRound 1.15 E VS2 Excellent
248,210,000
230,873,000
Xem
RoundRound 1.04 F VS1 Excellent
219,190,000
203,880,000
Xem
RoundRound 1.00 F VS2 Very good
198,651,000
184,775,000
Xem
RoundRound 1.00 D VS1 Excellent
233,772,000
217,443,000
Xem
RoundRound 1.01 E VS1 Excellent
222,640,000
207,089,000
Xem
RoundRound 0.90 E VS1 Excellent
172,310,000
160,274,000
Xem
RoundRound 0.80 F VS1 Excellent
120,635,000
112,209,000
Xem
RoundRound 0.83 D VS2 Excellent
128,685,000
119,696,000
Xem
RoundRound 0.80 D VS2 Excellent
128,685,000
119,696,000
Xem
RoundRound 0.84 E VS2 Excellent
127,535,000
118,627,000
Xem
RoundRound 0.76 F VS2 Excellent
89,102,000
83,769,000
Xem
RoundRound 0.76 F VS1 Excellent
92,460,000
86,926,000
Xem
RoundRound 0.76 E VS1 Excellent
97,888,000
92,029,000
Xem
RoundRound 0.70 F VS1 Very good
76,015,000
71,466,000
Xem
RoundRound 0.70 E VS1 Excellent
78,430,000
73,736,000
Xem
RoundRound 0.70 D VS1 Very good
80,155,000
75,358,000
Xem
RoundRound 0.61 F VS2 Excellent
57,155,000
53,734,000
Xem
RoundRound 0.61 E VS1 Excellent
65,481,000
61,562,000
Xem
RoundRound 0.61 D VS2 Excellent
63,457,000
59,659,000
Xem
RoundRound 0.50 F VS2 Excellent
43,677,000
41,063,000
Xem
RoundRound 0.50 E VS2 Excellent
46,805,000
44,004,000
Xem
RoundRound 0.50 E VS1 Excellent
49,818,000
46,836,000
Xem
RoundRound 0.51 D VS2 Very good
49,634,000
46,663,000
Xem
RoundRound 0.50 D VS1 Excellent
50,278,000
47,269,000
Xem
RoundRound 0.43 E VS1 Excellent
31,372,000
29,494,000
Xem
RoundRound 0.35 F VS1 Excellent
19,964,000
18,769,000
Xem
RoundRound 0.34 E VS2 Excellent
20,355,000
19,137,000
Xem
RoundRound 0.36 E VS1 Excellent
19,780,000
18,596,000
Xem
RoundRound 0.34 D VS2 Excellent
21,735,000
20,434,000
Xem
RoundRound 1.23 F IF Excellent
413,885,000
380,836,000
Xem
RoundRound 1.13 F VVS2 Excellent
288,052,000
265,051,000
Xem
RoundRound 1.08 E VVS1 Excellent
329,424,000
303,119,000
Xem
RoundRound 0.90 F VVS1 Excellent
255,254,000
234,872,000
Xem
RoundRound 0.92 E VVS1 Excellent
265,880,000
247,308,000
Xem
RoundRound 0.93 E IF Excellent
287,845,000
267,739,000
Xem
RoundRound 1.00 D VVS2 Excellent
283,038,000
263,268,000
Xem
RoundRound 0.90 F VVS2 Excellent
192,855,000
177,456,000
Xem
RoundRound 0.80 F IF Excellent
169,142,000
157,327,000
Xem
RoundRound 0.85 E VVS1 Excellent
173,006,000
162,652,000
Xem
RoundRound 0.80 D VVS2 Excellent
153,201,000
144,032,000
Xem
RoundRound 0.75 F VVS1 Excellent
121,831,000
114,539,000
Xem
RoundRound 0.76 E VVS1 Excellent
135,033,000
126,951,000
Xem
RoundRound 0.75 E VVS2 Excellent
117,438,000
110,409,000
Xem
RoundRound 0.70 F IF Excellent
120,077,000
112,890,000
Xem
RoundRound 0.66 F IF Excellent
90,425,000
85,013,000
Xem
RoundRound 0.70 E VVS1 Excellent
105,869,000
99,533,000
Xem
RoundRound 0.66 F VVS1 Excellent
84,502,000
79,445,000
Xem
RoundRound 0.60 F VVS2 Excellent
75,233,000
70,730,000
Xem
RoundRound 0.62 E VVS2 Excellent
78,614,000
73,909,000
Xem
RoundRound 0.57 F VVS1 Excellent
74,819,000
70,341,000
Xem
RoundRound 0.56 E VVS2 Excellent
80,109,000
75,314,000
Xem
RoundRound 0.50 F VVS1 Excellent
63,963,000
60,135,000
Xem
RoundRound 0.50 E VVS2 Excellent
62,445,000
58,708,000
Xem
RoundRound 0.50 E VVS1 Excellent
69,690,000
65,519,000
Xem
RoundRound 0.50 D VVS1 Excellent
73,209,000
68,827,000
Xem
RoundRound 0.34 F VVS1 Excellent
26,726,000
25,126,000
Xem
RoundRound 0.35 F IF Excellent
28,336,000
26,640,000
Xem
RoundRound 0.34 E VVS2 Excellent
26,542,000
24,953,000
Xem
RoundRound 0.37 D IF Excellent
32,660,000
30,705,000
Xem
RoundRound 4.51 H SI2 Excellent
1,724,382,000
1,517,456,000
Xem
RoundRound 4.51 I SI1 Excellent
1,572,339,000
1,415,105,000
Xem
RoundRound 4.5 G SI1 Excellent
1,882,794,000
1,694,515,000
Xem
RoundRound 3.51 G VS2 Excellent
1,431,116,000
1,288,004,000
Xem
RoundRound 3.01 H VS2 Excellent
1,129,354,000
1,016,419,000
Xem
RoundRound 2.7 G SI2 Excellent
575,768,000
518,191,000
Xem
RoundRound 2.6 H VS1 Excellent
794,294,000
714,865,000
Xem
RoundRound 2.4 H SI2 Excellent
519,156,000
467,240,000
Xem
RoundRound 2.39 I SI1 Excellent
488,271,000
439,444,000
Xem
RoundRound 2,00 I VS2 Excellent
458,180,000
412,362,000
Xem
RoundRound 2.21 G VS1 Excellent
771,599,000
694,439,000
Xem
RoundRound 2.91 I SI2 Excellent
706,836,000
636,152,000
Xem
RoundRound 2.51 H SI1 Excellent
714,250,000
642,825,000
Xem
RoundRound 2.4 H SI2 Excellent
519,156,000
467,240,000
Xem
RoundRound 2.2 G SI2 Excellent
453,072,000
407,765,000
Xem
RoundRound 2,00 G SI2 Excellent
340,475,000
306,428,000
Xem
RoundRound 2,00 G SI2 Excellent
404,800,000
364,320,000
Xem
RoundRound 2,00 I SI1 Excellent
408,355,000
367,520,000
Xem
RoundRound 1.73 I VS2 Excellent
297,799,000
270,997,000
Xem
RoundRound 1.99 I VS1 Excellent
446,079,000
405,932,000
Xem
RoundRound 1.8 I VS1 Excellent
373,428,000
339,819,000
Xem
RoundRound 1.5 I VS2 Excellent
290,511,000
264,365,000
Xem
RoundRound 1.82 G VS2 Excellent
435,073,000
395,916,000
Xem
RoundRound 1.73 H VS1 Excellent
395,265,000
359,691,000
Xem
RoundRound 1.9 H VS1 Excellent
496,054,000
451,409,000
Xem
RoundRound 1.66 H SI2 Excellent
279,214,000
254,085,000
Xem
RoundRound 1.65 G SI2 Excellent
281,779,000
256,419,000
Xem
RoundRound 1.5 G SI2 Excellent
211,619,000
192,573,000
Xem
RoundRound 1.5 H SI1 Excellent
276,678,000
251,777,000
Xem
RoundRound 1.54 H SI1 Excellent
309,310,000
281,472,000
Xem
RoundRound 1.65 H SI1 Excellent
322,324,000
293,315,000
Xem
RoundRound 1.5 G SI1 Excellent
310,502,000
282,557,000
Xem
RoundRound 1.5 G SI1 Excellent
315,369,000
286,986,000
Xem
RoundRound 1.5 H VS2 Excellent
298,895,000
271,994,000
Xem
RoundRound 1.4 H SI2 Excellent
204,699,000
188,323,000
Xem
RoundRound 1.4 I V2 Excellent
224,474,000
206,516,000
Xem
RoundRound 1.4 I VS1 Excellent
233,428,000
214,754,000
Xem
RoundRound 1.2 I VS1 Excellent
198,327,000
182,461,000
Xem
RoundRound 1.15 I SI1 Excellent
155,206,000
142,790,000
Xem
RoundRound 1.22 H SI2 Excellent
168,528,000
155,046,000
Xem
RoundRound 1.4 G SI2 Excellent
200,854,000
184,786,000
Xem
RoundRound 1.4 H SI1 Excellent
222,245,000
204,465,000
Xem
RoundRound 1.3 G SI1 Excellent
233,254,000
214,594,000
Xem
RoundRound 1.29 H VS2 Excellent
227,898,000
209,666,000
Xem
RoundRound 1.29 G VS2 Excellent
213,140,000
196,089,000
Xem
RoundRound 1.3 H VS1 Excellent
233,902,000
215,190,000
Xem
RoundRound 1.3 H VS1 Excellent
252,854,000
232,626,000
Xem
RoundRound 1.4 G VS1 Excellent
320,735,000
295,076,000
Xem
RoundRound 1.2 G VS1 Excellent
253,810,000
233,505,000
Xem
RoundRound 1.15 G SI1 Excellent
170,286,000
156,663,000
Xem
RoundRound 1.19 H VS2 Excellent
181,297,000
166,793,000
Xem
RoundRound 1.05 H VS1 Excellent
173,588,000
159,701,000
Xem
RoundRound 1.11 G VS1 Excellent
234,063,000
215,338,000
Xem
RoundRound 1.06 G VS1 Excellent
186,468,000
171,551,000
Xem
RoundRound 0.99 H SI1 Excellent
133,663,000
122,970,000
Xem
RoundRound 0.9 G SI1 Excellent
103,319,000
95,053,000
Xem
RoundRound 0.9 H VS2 Excellent
128,005,000
117,765,000
Xem
RoundRound 0.9 G VS2 Excellent
128,821,000
118,515,000
Xem
RoundRound 0.95 I VS1 Excellent
125,798,000
115,734,000
Xem
RoundRound 0.9 H VS1 Excellent
130,586,000
120,139,000
Xem
RoundRound 0.8 I SI2 Excellent
55,333,000
50,906,000
Xem
RoundRound 0.8 G SI2 Excellent
62,040,000
57,077,000
Xem
RoundRound 0.8 G SI1 Excellent
73,724,000
67,826,000
Xem
RoundRound 0.81 I VS2 Excellent
73,928,000
68,014,000
Xem
RoundRound 0.75 I VS2 Excellent
65,539,000
60,296,000
Xem
RoundRound 0.78 G VS1 Excellent
89,106,000
81,978,000
Xem
RoundRound 0.7 I SI1 Excellent
51,649,000
47,517,000
Xem
RoundRound 0.71 G SI1 Excellent
63,948,000
58,832,000
Xem
RoundRound 0.7 H VS2 Excellent
65,084,000
59,877,000
Xem
RoundRound 0.7 G VS1 Excellent
66,039,000
60,756,000
Xem
RoundRound 0.66 H VS2 Excellent
52,748,000
48,528,000
Xem
RoundRound 0.6 G SI1 Excellent
42,870,000
39,440,000
Xem
RoundRound 0.59 H VS1 Excellent
47,582,000
43,775,000
Xem
RoundRound 0.61 G VS1 Excellent
49,849,000
45,861,000
Xem
RoundRound 0.56 I VS2 Excellent
34,236,000
31,497,000
Xem
RoundRound 0.51 E VVS1 Excellent
84,948,000
Xem
RoundRound 0.5 D VVS2 Excellent
84,134,000
Xem
RoundRound 0.5 F VVS2 Excellent
77,464,000
Xem
RoundRound 0.59 E VVS2 Excellent
97,650,000
Xem
RoundRound 0.59 D IF Excellent
160,777,000
Xem
RoundRound 0.58 D VVS2 Excellent
102,189,000
Xem
RoundRound 0.71 F VVS2 Excellent
129,585,000
Xem
RoundRound 0.71 E VVS1 Excellent
156,638,000
Xem
RoundRound 0.71 E IF Excellent
166,014,000
Xem
RoundRound 0.74 F VVS2 Excellent
126,339,000
Xem
RoundRound 0.81 E VVS2 Excellent
166,750,000
Xem
RoundRound 1.00 F VVS1 Excellent
328,208,000
Xem
RoundRound 1.00 E VVS1 Excellent
391,763,000
Xem
RoundRound 1.02 E VVS1 Excellent
436,117,000
Xem
RoundRound 1.06 E VVS2 Excellent
373,984,000
Xem
RoundRound 1.11 F VVS1 Excellent
377,332,000
Xem
RoundRound 1.1 E VVS1 Excellent
464,041,000
Xem
RoundRound 1.52 E VVS2 Excellent
727,050,000
Xem
RoundRound 1.59 F VVS2 Excellent
799,900,000
Xem
RoundRound 1.59 F VVS1 Excellent
814,299,000
Xem
RoundRound 0.71 E VVS2 Excellent
132,970,000
Xem
RoundRound 0.73 E VVS2 Excellent
142,502,000
Xem
RoundRound 1.34 Apple Green VS2
337,907,000
Xem
RoundRound 1.38 Apple Green VS2
283,282,000
Xem
RoundRound 1.26 Apple Green VS2
266,834,000
Xem
RoundRound 1.22 Apple Green VS1
259,320,000
Xem
RoundRound 1.21 Apple Green VS1
290,562,000
Xem
RoundRound 1.08 Apple Green VS2
195,325,000
Xem
RoundRound 1.05 Apple Green VS1
189,522,000
Xem
Tổng giá : 42.989.000VNĐ

Sản phẩm cùng loại

Nhẫn nữ 20

31,251,000 VNĐ
Nhẫn nữ 20 31,251,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết

Nhẫn nữ 21

40,734,000 VNĐ
Nhẫn nữ 21 40,734,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết

Hoa tai 22

33,399,000 VNĐ
Hoa tai 22 33,399,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết

Hoa tai 23

33,082,000 VNĐ
Hoa tai 23 33,082,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
Xem chi tiết

Nhẫn nữ 24

27,007,000 VNĐ
Nhẫn nữ 24 27,007,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng vàng
Xem chi tiết
Copyright 2015 © DOJI Gold & Gems Group
* Thông tin bắt buộc
Ít nhất 6 ký tự gồm chữ và số
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng của DOJI
Nhận thông tin khuyến mãi qua Email
Đăng nhập bằng
Xin vui lòng nhập địa chỉ email của bạn:

 
Tin nhắn