Hoa tai 27 099E1021BG2

Được làm từ chất liệu vàng trắng 18k, ổ (vỏ) hoa tai kim cương được chế tác tinh sảo và cầu kì tôn nên vẻ đẹp kiêu sa, quyền quý

Thông tin sản phẩm
 • Loại sản phẩm: Hoa tai
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
 • Styles: Big & Bigger
 • Chất liệu: Vàng 18k
 • Mã:099E1021BG2
 • Giá:42,989,000 VNĐ

Chọn chất lượng viên kim cương

Chọn Hình dạng Trọng lượng (cts) Cấp mầu Độ tinh khiết Chế tác Giá (VNĐ) Chi tiết
RoundRound 2.39 D VVS1 Excellent
1,740,175,000
Xem
RoundRound 2.05 F VVS1 Excellent
1,102,855,000
Xem
RoundRound 1.87 E VVS1 Excellent
1,097,239,000
Xem
RoundRound 1.85 E IF Excellent
1,027,843,000
Xem
RoundRound 1.86 F IF Excellent
994,109,000
Xem
RoundRound 2.04 F VS1 Excellent
867,738,000
Xem
RoundRound 2.01 F VS1 Very good
774,665,000
Xem
RoundRound 1.45 D IF Excellent
736,725,000
Xem
RoundRound 1.40 D VVS1 Excellent
622,985,000
Xem
RoundRound 1.35 E IF Excellent
607,475,000
Xem
RoundRound 1.46 E VVS1 Excellent
602,775,000
Xem
RoundRound 1.32 F IF Excellent
588,675,000
Xem
RoundRound 1.66 D VS1 Excellent
586,240,000
Xem
RoundRound 2.00 H SI1 Excellent
525,225,000
Xem
RoundRound 1.74 F VS1 Excellent
509,457,000
Xem
RoundRound 1.51 E VS1 Excellent
504,442,000
Xem
RoundRound 1.22 D IF Excellent
501,725,000
Xem
RoundRound 1.23 D VVS1 Excellent
442,458,000
Xem
RoundRound 1.20 F IF Excellent
422,883,000
Xem
RoundRound 1.15 E VVS1 Excellent
420,791,000
Xem
RoundRound 1.20 D VVS2 Excellent
410,216,000
Xem
RoundRound 1.50 G VS1 Excellent
376,393,000
Xem
RoundRound 1.26 D VS1 Excellent
345,779,000
Xem
RoundRound 1.07 D VVS1 Excellent
342,395,000
Xem
RoundRound 1.10 E VVS2 Excellent
313,537,000
Xem
RoundRound 1.25 E VS1 Excellent
309,025,000
Xem
RoundRound 1.25 F VS1 Excellent
305,692,000
Xem
RoundRound 1.20 D VS2 Excellent
298,568,000
Xem
RoundRound 1.20 F VS1 Excellent
298,098,000
Xem
RoundRound 1.00 D VVS1 Very good
297,275,000
Xem
RoundRound 1.34 E VS2 Excellent
295,348,000
Xem
RoundRound 0.91 E IF Excellent
294,103,000
Xem
RoundRound 1.00 F VVS1 Excellent
293,398,000
Xem
RoundRound 1.05 D VVS2 Excellent
292,575,000
Xem
RoundRound 1.23 E VS2 Excellent
290,648,000
Xem
RoundRound 1.30 F VS2 Excellent
286,888,000
Xem
RoundRound 1.03 F VVS2 Excellent
284,374,000
Xem
RoundRound 0.90 D VVS1 Excellent
278,663,000
Xem
RoundRound 1.25 F VS2 Excellent
274,715,000
Xem
RoundRound 0.90 E VVS1 Excellent
271,660,000
Xem
RoundRound 1.24 G VS2 Excellent
268,370,000
Xem
RoundRound 0.94 F IF Excellent
266,490,000
Xem
RoundRound 0.92 F VVS1 Excellent
260,803,000
Xem
RoundRound 1.04 D VS1 Excellent
254,975,000
Xem
RoundRound 1.15 E VS2 Excellent
253,612,000
Xem
RoundRound 1.26 D SI1 Excellent
249,523,000
Xem
RoundRound 1.10 E VS1 Excellent
247,925,000
Xem
RoundRound 1.28 H VS2 Excellent
241,913,000
Xem
RoundRound 0.90 F VVS2 Excellent
231,123,000
Xem
RoundRound 1.06 E VS1 Excellent
227,480,000
Xem
RoundRound 1.00 E VS1 Excellent
227,480,000
Xem
RoundRound 1.02 D VS2 Excellent
224,707,000
Xem
RoundRound 1.08 F VS1 Excellent
223,955,000
Xem
RoundRound 1.01 F VS1 Excellent
223,955,000
Xem
RoundRound 1.05 E VS2 Excellent
223,838,000
Xem
RoundRound 1.01 E VS2 Excellent
223,838,000
Xem
RoundRound 1.00 E VS2 Excellent
223,838,000
Xem
RoundRound 0.90 D VS1 Excellent
219,725,000
Xem
RoundRound 1.00 F VS2 Very good
210,513,000
Xem
RoundRound 1.31 I SI1 Excellent
205,398,000
Xem
RoundRound 1.01 F VS2 Excellent
202,970,000
Xem
RoundRound 1.01 G VS1 Very good
197,071,000
Xem
RoundRound 0.85 D VVS1 Excellent
191,948,000
Xem
RoundRound 0.95 E VS2 Excellent
187,648,000
Xem
RoundRound 0.92 E VS2 Excellent
187,648,000
Xem
RoundRound 0.87 E IF Excellent
182,830,000
Xem
RoundRound 0.85 E VVS1 Excellent
179,117,000
Xem
RoundRound 1.00 G VS2 Excellent
175,780,000
Xem
RoundRound 1.00 G VS2 Excellent
175,780,000
Xem
RoundRound 1.20 I SI1 Excellent
173,951,000
Xem
RoundRound 0.80 F IF Excellent
172,819,000
Xem
RoundRound 1.03 I VS1 Excellent
170,918,000
Xem
RoundRound 1.02 E SI1 Excellent
169,365,000
Xem
RoundRound 1.01 D SI1 Very good
167,649,000
Xem
RoundRound 1.01 F SI1 Excellent
167,532,000
Xem
RoundRound 1.00 H VS2 Excellent
165,370,000
Xem
RoundRound 1.00 H VS2 Excellent
163,455,000
Xem
RoundRound 0.91 F VS2 Excellent
162,273,000
Xem
RoundRound 0.85 D VVS2 Excellent
156,534,000
Xem
RoundRound 0.82 F VVS1 Excellent
154,889,000
Xem
RoundRound 0.83 E VVS2 Excellent
153,761,000
Xem
RoundRound 0.91 F VS2 Excellent
153,573,000
Xem
RoundRound 0.91 G VS2 Excellent
143,092,000
Xem
RoundRound 0.83 D VS1 Excellent
140,530,000
Xem
RoundRound 0.78 D VVS1 Excellent
139,995,000
Xem
RoundRound 0.90 H VS1 Excellent
138,421,000
Xem
RoundRound 0.76 E VVS1 Excellent
137,945,000
Xem
RoundRound 0.72 E VVS1 Excellent
137,945,000
Xem
RoundRound 0.81 F VVS2 Excellent
137,287,000
Xem
RoundRound 0.80 E VS1 Excellent
133,833,000
Xem
RoundRound 0.83 D VS2 Excellent
131,483,000
Xem
RoundRound 0.83 E VS2 Excellent
130,308,000
Xem
RoundRound 0.80 D VVS2 Very good
128,028,000
Xem
RoundRound 0.70 D VVS2 Excellent
128,028,000
Xem
RoundRound 0.90 F SI1 Excellent
127,276,000
Xem
RoundRound 0.85 F VS1 Excellent
123,258,000
Xem
RoundRound 0.71 F IF Excellent
122,694,000
Xem
RoundRound 0.77 E VVS2 Excellent
119,991,000
Xem
RoundRound 0.74 F VVS1 Excellent
115,103,000
Xem
RoundRound 0.70 F VVS1 Excellent
115,103,000
Xem
RoundRound 0.90 H VS2 Very good
113,145,000
Xem
RoundRound 0.85 G VS1 Excellent
110,944,000
Xem
RoundRound 0.70 E VVS1 Excellent
108,171,000
Xem
RoundRound 0.83 H VS2 Excellent
105,865,000
Xem
RoundRound 0.90 G SI1 Excellent
105,565,000
Xem
RoundRound 0.76 D VS1 Excellent
104,646,000
Xem
RoundRound 0.70 D VVS2 Excellent
102,930,000
Xem
RoundRound 0.74 E VS1 Excellent
101,168,000
Xem
RoundRound 0.76 E VS1 Excellent
101,168,000
Xem
RoundRound 0.82 G VS2 Excellent
100,674,000
Xem
RoundRound 0.78 D VS2 Excellent
99,875,000
Xem
RoundRound 0.83 H VS1 Excellent
94,706,000
Xem
RoundRound 0.61 D VVS1 Excellent
92,825,000
Xem
RoundRound 0.60 E IF Excellent
91,650,000
Xem
RoundRound 0.74 F VS1 Excellent
91,509,000
Xem
RoundRound 0.76 F VS2 Excellent
91,039,000
Xem
RoundRound 0.76 F VS2 Excellent
91,039,000
Xem
RoundRound 0.62 E VVS1 Excellent
87,162,000
Xem
RoundRound 0.64 F IF Excellent
85,940,000
Xem
RoundRound 0.72 D VS1 Excellent
84,953,000
Xem
RoundRound 0.60 D VVS2 Excellent
83,472,000
Xem
RoundRound 0.58 D VVS1 Excellent
81,263,000
Xem
RoundRound 0.70 E VS1 Excellent
80,135,000
Xem
RoundRound 0.57 E VVS1 Excellent
79,783,000
Xem
RoundRound 0.70 E VS2 Excellent
79,665,000
Xem
RoundRound 0.54 D VVS2 Excellent
79,665,000
Xem
RoundRound 0.62 F VVS2 Excellent
79,175,000
Xem
RoundRound 0.62 F VVS1 Excellent
78,373,000
Xem
RoundRound 0.61 E VVS2 Excellent
77,973,000
Xem
RoundRound 0.70 F VS1 Excellent
77,668,000
Xem
RoundRound 0.56 E VVS2 Excellent
77,668,000
Xem
RoundRound 0.56 F IF Excellent
77,597,000
Xem
RoundRound 0.60 F VVS2 Excellent
76,869,000
Xem
RoundRound 0.70 F VS2 Excellent
75,553,000
Xem
RoundRound 0.57 F VVS1 Excellent
72,968,000
Xem
RoundRound 0.50 E IF Excellent
72,427,000
Xem
RoundRound 0.50 D VVS1 Excellent
71,675,000
Xem
RoundRound 0.70 G VS1 Excellent
71,454,000
Xem
RoundRound 0.58 F VVS2 Excellent
71,323,000
Xem
RoundRound 0.50 D VVS2 Excellent
69,325,000
Xem
RoundRound 0.70 H VS1 Excellent
68,550,000
Xem
RoundRound 0.62 D VS1 Excellent
68,244,000
Xem
RoundRound 0.70 G VS2 Excellent
67,881,000
Xem
RoundRound 0.50 D VVS2 Excellent
66,975,000
Xem
RoundRound 0.62 D VS2 Excellent
64,837,000
Xem
RoundRound 0.62 D VS2 Excellent
64,837,000
Xem
RoundRound 0.70 H VS2 Very good
63,231,000
Xem
RoundRound 0.51 E VVS1 Excellent
62,745,000
Xem
RoundRound 0.60 F VS1 Excellent
62,299,000
Xem
RoundRound 0.57 E VS1 Excellent
61,382,000
Xem
RoundRound 0.63 E VS2 Excellent
59,267,000
Xem
RoundRound 0.50 F VVS1 Excellent
57,928,000
Xem
RoundRound 0.62 G VS1 Excellent
57,315,000
Xem
RoundRound 0.50 F VVS2 Excellent
57,223,000
Xem
RoundRound 0.59 F VS2 Excellent
56,189,000
Xem
RoundRound 0.62 G VS2 Excellent
52,805,000
Xem
RoundRound 0.50 D VS1 Excellent
51,371,000
Xem
RoundRound 0.60 E SI1 Excellent
51,207,000
Xem
RoundRound 0.51 E VS1 Excellent
50,901,000
Xem
RoundRound 0.60 G VS2 Excellent
50,448,000
Xem
RoundRound 0.50 E VS2 Excellent
47,823,000
Xem
RoundRound 0.50 F VS1 Excellent
46,460,000
Xem
RoundRound 0.50 F VS2 Excellent
44,627,000
Xem
RoundRound 0.52 G VS2 Excellent
41,948,000
Xem
RoundRound 0.33 D VVS1 Excellent
30,080,000
Xem
RoundRound 0.35 D VVS2 Excellent
29,258,000
Xem
RoundRound 0.34 F IF Excellent
28,952,000
Xem
RoundRound 0.37 E VVS1 Excellent
28,905,000
Xem
RoundRound 0.34 F VVS1 Excellent
27,307,000
Xem
RoundRound 0.35 E VVS2 Excellent
27,119,000
Xem
RoundRound 0.35 F VVS2 Excellent
25,474,000
Xem
RoundRound 0.35 D VS1 Excellent
23,195,000
Xem
RoundRound 0.35 D VS2 Very good
22,208,000
Xem
RoundRound 0.35 E VS1 Excellent
21,973,000
Xem
RoundRound 0.34 E VS2 Excellent
20,798,000
Xem
RoundRound 0.36 F VS1 Excellent
20,398,000
Xem
RoundRound 0.34 F VS2 Excellent
19,270,000
Xem
RoundRound 0.71 E VVS2 Excellent
132,970,000
Xem
RoundRound 0.73 E VVS2 Excellent
142,502,000
Xem
Tổng giá : 42.989.000VNĐ

Sản phẩm cùng loại

Nhẫn nữ 20

31,251,000 VNĐ
Nhẫn nữ 20 31,251,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết

Nhẫn nữ 21

40,734,000 VNĐ
Nhẫn nữ 21 40,734,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết

Hoa tai 22

33,399,000 VNĐ
Hoa tai 22 33,399,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết

Hoa tai 23

33,082,000 VNĐ
Hoa tai 23 33,082,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
Xem chi tiết

Nhẫn nữ 24

27,007,000 VNĐ
Nhẫn nữ 24 27,007,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng vàng
Xem chi tiết
Copyright 2015 © DOJI Gold & Gems Group
* Thông tin bắt buộc
Ít nhất 6 ký tự gồm chữ và số
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng của DOJI
Nhận thông tin khuyến mãi qua Email
Đăng nhập bằng
Xin vui lòng nhập địa chỉ email của bạn:
 
Tin nhắn