Hoa tai 26 0212E9783HB2

Ổ (vỏ) hoa tai kim cương kiểu dáng Big & Bigger được đính một vòng kim cương lấp lánh bên ngoài. Phù hợp cho những quý cô trẻ trung & sang trọng

Thông tin sản phẩm
 • Loại sản phẩm: Hoa tai
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
 • Styles: Big & Bigger
 • Chất liệu: Vàng 18k
 • Mã:0212E9783HB2
 • Giá:42,091,000 VNĐ

Chọn chất lượng viên kim cương

Chọn Hình dạng Trọng lượng (cts) Cấp mầu Độ tinh khiết Chế tác Giá (VNĐ) Chi tiết
RoundRound 3.01 E VVS1 Excellent
2,587,500,000
Xem
RoundRound 2.52 D VVS1 Excellent
2,257,220,000
Xem
RoundRound 2.2 D VVS1 Excellent
1,562,850,000
Xem
RoundRound 2.3 F VVS1 Excellent
1,246,600,000
Xem
RoundRound 1.87 E VVS1 Excellent
1,096,893,000
Xem
RoundRound 2.01 F VVS1 Excellent
1,075,020,000
Xem
RoundRound 1.8 F IF Excellent
999,005,000
Xem
RoundRound 1.36 E VVS1 Excellent
603,750,000
Xem
RoundRound 1.32 F IF Excellent
599,840,000
Xem
RoundRound 1.35 F IF Excellent
510,600,000
Xem
RoundRound 1.51 E VS1 Excellent
493,709,000
Xem
RoundRound 1.23 D VVS1 Excellent
451,168,000
Xem
RoundRound 1.13 E VVS1 Excellent
411,700,000
Xem
RoundRound 1.22 F VVS1 Excellent
396,129,000
Xem
RoundRound 1.4 F VS1 Excellent
379,224,000
Xem
RoundRound 1.5 F VS2 Excellent
375,354,000
Xem
RoundRound 1.29 D VS1 Excellent
349,864,000
Xem
RoundRound 1.3 E VS1 Excellent
344,417,000
Xem
RoundRound 1.37 E VS1 Excellent
333,845,000
Xem
RoundRound 1.4 E VS2 Excellent
328,004,000
Xem
RoundRound 1.4 F VS2 Excellent
317,584,000
Xem
RoundRound 1.22 E VS1 Excellent
309,166,000
Xem
RoundRound 0.96 E VVS1 Excellent
287,155,000
Xem
RoundRound 1.24 E VS2 Excellent
285,759,000
Xem
RoundRound 0.96 E IF Excellent
283,912,000
Xem
RoundRound 1.02 F VVS1 Excellent
277,978,000
Xem
RoundRound 0.91 E VVS1 Very good
265,880,000
Xem
RoundRound 0.91 F IF Excellent
245,019,000
Xem
RoundRound 0.92 E VVS2 Excellent
244,720,000
Xem
RoundRound 1.09 E VS1 Excellent
225,975,000
Xem
RoundRound 1.06 F VS1 Excellent
223,788,000
Xem
RoundRound 1.00 D VS2 Excellent
205,281,000
Xem
RoundRound 0.97 D VS2 Excellent
204,083,000
Xem
RoundRound 1.0 F VS1 Excellent
202,360,000
Xem
RoundRound 0.9 E VS1 Excellent
196,430,000
Xem
RoundRound 1.0 F VS1 Excellent
196,050,000
Xem
RoundRound 0.83 D VVS1 Excellent
179,423,000
Xem
RoundRound 0.91 E VS2 Excellent
174,322,000
Xem
RoundRound 0.82 E VVS1 Excellent
173,006,000
Xem
RoundRound 0.83 F VVS1 Excellent
159,574,000
Xem
RoundRound 0.8 D VVS2 Excellent
153,201,000
Xem
RoundRound 0.9 F VS1 Excellent
149,657,000
Xem
RoundRound 0.83 F VVS1 Excellent
140,093,000
Xem
RoundRound 0.71 E VVS1 Excellent
135,033,000
Xem
RoundRound 0.73 E VVS1 Excellent
135,010,000
Xem
RoundRound 0.8 D VS1 Excellent
131,807,000
Xem
RoundRound 0.81 F VVS1 Excellent
131,577,000
Xem
RoundRound 0.72 F IF Excellent
126,699,000
Xem
RoundRound 0.81 F VS2 Excellent
116,035,000
Xem
RoundRound 0.8 E VS1 Excellent
111,067,000
Xem
RoundRound 0.72 E VS1 Excellent
93,288,000
Xem
RoundRound 0.7 D VS2 Excellent
88,305,000
Xem
RoundRound 0.75 F VS2 Very good
83,098,000
Xem
RoundRound 0.58 D VS1 Excellent
66,792,000
Xem
RoundRound 0.6 E VS1 Excellent
65,481,000
Xem
RoundRound 0.58 E VS2 Excellent
53,625,000
Xem
RoundRound 0.71 D VVS2 Excellent
145,353,000
Xem
RoundRound 1.59 F VVS2 Excellent
799,900,000
Xem
RoundRound 1.16 E VVS2 Excellent
447,863,000
Xem
RoundRound 1.01 E VVS2 Excellent
366,256,000
Xem
RoundRound 1.01 E VVS1 Excellent
436,117,000
Xem
RoundRound 0.74 F VVS1 Excellent
141,335,000
Xem
RoundRound 0.72 D VVS1 Excellent
164,519,000
Xem
RoundRound 0.71 E VVS2 Excellent
132,970,000
Xem
RoundRound 0.70 F VVS2 Excellent
129,585,000
Xem
RoundRound 0.73 E VVS2 Excellent
142,502,000
Xem
RoundRound 0.71 E VVS2 Excellent
133,827,000
Xem
RoundRound 0.70 E VVS2 Excellent
133,827,000
Xem
RoundRound 0.72 F VVS2 Excellent
129,582,000
Xem
RoundRound 1.34 Apple Green VS2
337,907,000
Xem
RoundRound 1.38 Apple Green VS2
283,282,000
Xem
RoundRound 1.26 Apple Green VS2
266,834,000
Xem
RoundRound 1.22 Apple Green VS1
259,320,000
Xem
RoundRound 1.21 Apple Green VS1
290,562,000
Xem
RoundRound 1.08 Apple Green VS2
195,325,000
Xem
RoundRound 1.05 Apple Green VS1
189,522,000
Xem
Tổng giá : 42.091.000VNĐ

Sản phẩm cùng loại

Nhẫn nữ 20

31,251,000 VNĐ
Nhẫn nữ 20 31,251,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết

Nhẫn nữ 21

40,734,000 VNĐ
Nhẫn nữ 21 40,734,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết

Hoa tai 22

33,399,000 VNĐ
Hoa tai 22 33,399,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết

Hoa tai 23

33,082,000 VNĐ
Hoa tai 23 33,082,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
Xem chi tiết

Nhẫn nữ 24

27,007,000 VNĐ
Nhẫn nữ 24 27,007,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng vàng
Xem chi tiết
Copyright 2015 © DOJI Gold & Gems Group
* Thông tin bắt buộc
Ít nhất 6 ký tự gồm chữ và số
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng của DOJI
Nhận thông tin khuyến mãi qua Email
Đăng nhập bằng
Xin vui lòng nhập địa chỉ email của bạn: