Lọc sản phẩm
Đang chọn

  Loại sản phẩm

  Hình dạng

  Đá chính

  Màu

  Đá phụ

  Styles

  Chất liệu

  Giá

  Ổ chờ Big & Bigger

  • Trang 1/1
  • 1
  Nhẫn nữ 20 1014R9022VA1

  Nhẫn nữ 20 1014R9022VA1

  31,251,000 VNĐ
  Nhẫn nữ 20 1014R9022VA1 31,251,000 VNĐ
  • Hình dạng: Round
  • Màu: Vàng trắng
  • Chất liệu: Vàng 18k
  Xem chi tiết
  Nhẫn nữ 21 085-0914r5925VA1
  Nhẫn nữ 21 085-0914r5925VA1 40,734,000 VNĐ
  • Hình dạng: Round
  • Màu: Vàng trắng
  • Chất liệu: Vàng 18k
  Xem chi tiết
  Hoa tai 22 080-0914E5963VA1

  Hoa tai 22 080-0914E5963VA1

  33,399,000 VNĐ
  Hoa tai 22 080-0914E5963VA1 33,399,000 VNĐ
  • Hình dạng: Round
  • Màu: Vàng trắng
  • Chất liệu: Vàng 18k
  Xem chi tiết
  Hoa tai 23 080-0914E5933VA1

  Hoa tai 23 080-0914E5933VA1

  33,082,000 VNĐ
  Hoa tai 23 080-0914E5933VA1 33,082,000 VNĐ
  • Hình dạng: Round
  • Màu: Vàng trắng
  Xem chi tiết
  Nhẫn nữ 24 090-1014R5552VA
  Nhẫn nữ 24 090-1014R5552VA 27,007,000 VNĐ
  • Hình dạng: Round
  • Màu: Vàng vàng
  Xem chi tiết
  Nhẫn nữ 25 085-0914R5962VA1
  Nhẫn nữ 25 085-0914R5962VA1 43,869,000 VNĐ
  • Hình dạng: Round
  • Màu: Vàng trắng
  • Chất liệu: Vàng 18k
  Xem chi tiết
  Nhẫn nữ 080-0914R5937VA1
  Nhẫn nữ 080-0914R5937VA1 40,101,000 VNĐ
  • Hình dạng: Round
  • Màu: Vàng trắng
  • Chất liệu: Vàng 18k
  Xem chi tiết
  Hoa tai 26 0212E9783HB2

  Hoa tai 26 0212E9783HB2

  42,091,000 VNĐ
  Hoa tai 26 0212E9783HB2 42,091,000 VNĐ
  • Hình dạng: Round
  • Màu: Vàng trắng
  • Chất liệu: Vàng 18k
  Xem chi tiết
  Hoa tai 27 099E1021BG2

  Hoa tai 27 099E1021BG2

  42,989,000 VNĐ
  Hoa tai 27 099E1021BG2 42,989,000 VNĐ
  • Hình dạng: Round
  • Màu: Vàng trắng
  • Chất liệu: Vàng 18k
  Xem chi tiết
  Nhẫn nữ 28 1213R6863VA1

  Nhẫn nữ 28 1213R6863VA1

  26,654,000 VNĐ
  Nhẫn nữ 28 1213R6863VA1 26,654,000 VNĐ
  • Hình dạng: Round
  • Màu: Vàng trắng
  • Chất liệu: Vàng 18k
  Xem chi tiết
  Nhẫn nữ 29 0613R5888JA

  Nhẫn nữ 29 0613R5888JA

  24,636,000 VNĐ
  Nhẫn nữ 29 0613R5888JA 24,636,000 VNĐ
  • Hình dạng: Round
  • Màu: Vàng trắng
  • Chất liệu: Vàng 18k
  Xem chi tiết
  Nhẫn nữ 30 0813R6546VA

  Nhẫn nữ 30 0813R6546VA

  28,820,000 VNĐ
  Nhẫn nữ 30 0813R6546VA 28,820,000 VNĐ
  • Hình dạng: Round
  • Màu: Vàng trắng
  • Chất liệu: Vàng 18k
  Xem chi tiết
  Nhẫn nữ 31 0613R5921JA

  Nhẫn nữ 31 0613R5921JA

  27,010,000 VNĐ
  Nhẫn nữ 31 0613R5921JA 27,010,000 VNĐ
  • Hình dạng: Round
  • Màu: Vàng trắng
  • Chất liệu: Vàng 18k
  Xem chi tiết
  • Trang 1/1
  • 1
  Copyright 2015 © DOJI Gold & Gems Group
  * Thông tin bắt buộc
  Ít nhất 6 ký tự gồm chữ và số
  Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng của DOJI
  Nhận thông tin khuyến mãi qua Email
  Đăng nhập bằng
  Xin vui lòng nhập địa chỉ email của bạn:
   
  Tin nhắn