Lọc sản phẩm
Đang chọn

  Loại sản phẩm

  Hình dạng

  Đá chính

  Màu

  Đá phụ

  Cấp mầu

  Độ tinh khiết

  Kiểm định

  Chất liệu

  Giá

  Nhẫn Kim Cương

  • Trang 1/1
  • 1
  Nhẫn nữ 085-1014R7020VC1-

  Nhẫn nữ 085-1014R7020VC1-

  49,201,000 VNĐ
  44,280,900 VNĐ
  Nhẫn nữ 085-1014R7020VC1-
  49,201,000 VNĐ
  44,280,900 VNĐ
  • Hình dạng: Round
  • Màu: Vàng trắng
  • Đá chính: Kim cương trắng
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Nhẫn nữ 095-0815R8026VC1

  Nhẫn nữ 095-0815R8026VC1

  42,830,000 VNĐ
  38,547,000 VNĐ
  Nhẫn nữ 095-0815R8026VC1
  42,830,000 VNĐ
  38,547,000 VNĐ
  • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
  • Màu: Vàng trắng
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Nhẫn nữ 075-0316R6688VC1

  Nhẫn nữ 075-0316R6688VC1

  38,199,000 VNĐ
  34,379,100 VNĐ
  Nhẫn nữ 075-0316R6688VC1
  38,199,000 VNĐ
  34,379,100 VNĐ
  • Hình dạng: Round
  • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
  • Màu: Vàng trắng
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Nhẫn nữ 065-0316R6700VC1

  Nhẫn nữ 065-0316R6700VC1

  25,687,000 VNĐ
  23,118,300 VNĐ
  Nhẫn nữ 065-0316R6700VC1
  25,687,000 VNĐ
  23,118,300 VNĐ
  • Hình dạng: Round
  • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
  • Màu: Vàng trắng
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Nhẫn nữ 075-0316R6687VC1

  Nhẫn nữ 075-0316R6687VC1

  37,054,000 VNĐ
  33,348,600 VNĐ
  Nhẫn nữ 075-0316R6687VC1
  37,054,000 VNĐ
  33,348,600 VNĐ
  • Hình dạng: Round
  • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
  • Màu: Vàng trắng
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Nhẫn nữ 075-0316R6692VC1

  Nhẫn nữ 075-0316R6692VC1

  38,557,000 VNĐ
  34,701,300 VNĐ
  Nhẫn nữ 075-0316R6692VC1
  38,557,000 VNĐ
  34,701,300 VNĐ
  • Hình dạng: Round
  • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
  • Màu: Vàng trắng
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Nhẫn nữ 080-0316R6703VC1

  Nhẫn nữ 080-0316R6703VC1

  40,822,000 VNĐ
  36,739,800 VNĐ
  Nhẫn nữ 080-0316R6703VC1
  40,822,000 VNĐ
  36,739,800 VNĐ
  • Hình dạng: Round
  • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
  • Màu: Vàng trắng
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Nhẫn nữ 077-0316R6696VC1

  Nhẫn nữ 077-0316R6696VC1

  43,050,000 VNĐ
  38,745,000 VNĐ
  Nhẫn nữ 077-0316R6696VC1
  43,050,000 VNĐ
  38,745,000 VNĐ
  • Hình dạng: Round
  • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
  • Màu: Vàng trắng
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Nhẫn nữ 080-0316R6674VC1

  Nhẫn nữ 080-0316R6674VC1

  35,357,000 VNĐ
  31,821,300 VNĐ
  Nhẫn nữ 080-0316R6674VC1
  35,357,000 VNĐ
  31,821,300 VNĐ
  • Hình dạng: Round
  • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
  • Màu: Vàng trắng
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  • Trang 1/1
  • 1
  Copyright 2015 © DOJI Gold & Gems Group
  * Thông tin bắt buộc
  Ít nhất 6 ký tự gồm chữ và số
  Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng của DOJI
  Nhận thông tin khuyến mãi qua Email
  Đăng nhập bằng
  Xin vui lòng nhập địa chỉ email của bạn:

   
  Tin nhắn